Press "Enter" to skip to content

Wybieramy rozpuszczalniki do różnych zastosowań – rodzaje, ceny, opinie

4. Toluen. Zawartość 20-40%.
• CAS: 108-88-3
• WE: 203-625-9

Rozpuszczalnik alkidowy

Rozpuszczalnik alkidowy to wyrób wysokiej jakości, nie zawiera wody, nie żółknie, nie powoduje przebarwień wyrobu rozcieńczanego. Znajduje zastosowanie przemysłowe jako rozpuszczalnik bazowy, surowiec do innych kompozycji rozpuszczalnikowych stosowanych w przemyśle farb i lakierów.

“UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.”

Produkt niebezpieczny
Rozpuszczalnik alkidowy

Zastosowanie

Produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ALKIDOWYCH (farb, lakierów, klejów) do lepkości roboczych; służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu; może być stosowany jako zmywacz do lakierów oraz znajdować inne zastosowania odpowiednio do potrzeb i technologii odbiorcy.
Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

Nazwa Handlowa: ROZPUSZCZALNIK ALKIDOWY REGENEROWANY

Skład:
1. 2-Propanol (IPA) Zawartość 0-10 %
• CAS: 67-63-0
• WE: 200-661-7

2. Aceton. Zawartość 0-15 %
• CAS: 67-64-1
• WE: 200-662-2

3. Octan metylu. Zawartość 5-15 %
• CAS: 79-20-9
• WE: 201-185-2

4. Toluen. Zawartość 20-40%.
• CAS: 108-88-3
• WE: 203-625-9

5. Ksylen (mieszanina izomerów). Zawartość 5-20 %.
• CAS: 1330-20-7
• WE: 215-535-7

6. Etylobenzen. Zawartość 0-10 %.
• CAS: 100-41-4
• WE: 202-849-4

Stan skupienia: Ciecz
Kolor: Bezbarwny
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Nie nadający się do zastosowania.
Zmiana stanu
Punkt topnienia/ Zakres topnienia: Nie jest określony.
Punkt wrzenia/ Zakres wrzenia: 56 – 140°C
Temperatura zapłonu: < 23°C
Temperatura samozapłonu: 420 °C
Niebezpieczeństwo wybuchu: Produkt nie jest wybuchowy, ale możliwe jest powstawanie par/mieszanek powietrza grożących wybuchem.
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:
– Dolna: 2,1 Vol %
– Górna: 10,9 Vol %
Ciśnienie pary: Nieokreślone.
Gęstość w 20°C: 0,850 – 0,870 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: Nie mieszalny.
Lepkość:
– Dynamiczna: Nieokreślone.
– Kinetyczna: Nieokreślone.
Zawartość rozpuszczalników:
rozpuszczalniki organiczne: 100 %
Inne informacje Brak dostępnych dalszych istotnych danych

0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie
1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie
5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie
10 l kanister UN; 42 szt. na palecie
20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie
30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie
200 l /170 kg Beczka
1000 l /860 kg DPPL
Autocysterna min. 4 000 kg

“Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR”

Środki ostrożności

  • Produkt ADR
  • Grupa pakowania: II
  • UN 1263

Wybieramy rozpuszczalniki do różnych zastosowań – rodzaje, ceny, opinie

Na rynku istnieje bardzo duży wybór rozpuszczalników do różnego rodzaju substancji. Wśród nich znaleźć można rozpuszczalnik ftalowy, epoksydowy czy szerokie grono rozpuszczalników chlorokauczukowych. Jak wybrać odpowiedni rozpuszczalnik przykładowo do farb olejnych czy do farb akrylowych? Jakie są ceny rozpuszczalników do różnych zastosowań?

Jeśli planujesz remont lub wykończenie wnętrz, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Po wypełnieniu krótkiego formularza zyskasz dostęp do najlepszych ofert.

Kobieta oglądająca rozpuszczalniki na półce w sklepie, a także popularny rozpuszczalnik do farb

Rozpuszczalnik – ekstrakcyjny, organiczny czy uniwersalny?

Rozpuszczalnik – krótka charakterystyka

Popularny rozpuszczalnik powinien być prosty w użyciu oraz skuteczny. Pomimo obecności na rynku uniwersalnych rozpuszczalników warto jednak szukać dedykowanych modeli, ponieważ zwykle charakteryzują się one większą skutecznością. Rozpuszczalnik czy inaczej mówiąc rozcieńczalnik to ciecz, która swoim działaniem rozpuszcza inne substancje, zarówno te w stanie ciekłym, jak i stałym czy lotnym.

W zależności od właściwości każdego rozcieńczalnika zastosowanie jego może być różne. Specjalne cechy charakteryzujące czy to rozpuszczalnik do lakieru samochodowego czy do farb akrylowych sprawiają, iż jest on dedykowanym produktem, a co za tym idzie wykazuje wysoką skuteczność. Nie każdy rozcieńczalnik w takim razie zawiera wszystkie pożądane właściwości.

Rozpuszczalnik powinien posiadać kilka ważnych cech takich jak klarowność, bezbarwność czy czystość. Ze względów bezpieczeństwa często producentom zależy, aby stworzyć produkt niepalny. Niestety jednak z uwagi na budowę chemiczną rozpuszczalnika organicznego czy rozpuszczalnika ftalowego nie jest to możliwe.

Rodzaje rozpuszczalników

Istnieje dużo różnych rodzajów rozpuszczalników, a zależne jest to od wybranej klasyfikacji. Jednym z podziałów jest ten na rozpuszczalnik organiczny i nieorganiczny. Inną grupą rozcieńczalników jest ten, w którego skład wchodzi rozpuszczalnik ekstrakcyjny. Jest to bezbarwna ciecz o lotnym charakterze. Wyprodukowany jest on podczas procesu, który polega na oczyszczaniu frakcji benzynowej. Z uwagi na taki skład rozpuszczalnika ekstrakcyjnego występuje wysoki poziom łatwopalności. Co jest bardzo dużym minusem, choć dalej jest to popularny rozpuszczalnik w przemyśle przemysłowym.

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny używany jest także w wielu innych dziedzinach życia. Stosowany jest w przemyśle farmaceutycznym czy kosmetycznym. Benzyny ekstrakcyjne to również pożądana substancja w przemyśle lakierniczym czy metalurgicznym. Pomimo wysokiej łatwopalności czystego rozpuszczalnika ekstrakcyjnego jest on także używany w warunkach domowych do wywabiania plam na ubraniach, usuwania rdzy czy czyszczenia metali.

Kolejnym rodzajem rozpuszczalnik jest nitro. Jest on jednym z organicznych rozcieńczalników, w którego skład wchodzi między innymi aceton, butanol czy octan etylu. Nitro stosowane jest głównie w przemyśle lakierniczym czy malarskim, ponieważ jego właściwości idealnie rozpuszczają farby z dodatkiem nitrocelulozy. Nitro mogę być zastosowane także jako produkt zmywający pozostałości kleju czy jako rozpuszczalnik do farb, które pozostały na narzędziach malarskich. A może zainteresuje cię także ten artykuł z poradami, czym usunąć silikon?

Rozpuszczalnik uniwersalny – do wszystkiego

Jest to produkt, który może zostać użyty w wielu sytuacjach. Rozpuszczalnik uniwersalny z powodzeniem może być używany jako rozcieńczalnik chlorokauczukowy, rozpuszczalnik ftalowy czy ten do lakieru samochodowego. Jego szerokie spektrum zastosowań, dobre opinie oraz niewysoka cena sprawia, iż jest to dość popularny wybór wśród klientów.

Z uwagi na swoja uniwersalność rozpuszczalnik ten posiada bardzo skomplikowany skład. Jest to połączeniu wielu właściwości, które zawierają w sobie inne rozpuszczalniki dedykowane. Dlatego właśnie nie zawsze rozpuszczalnik uniwersalny będzie radził sobie na tyle dobrze jak odpowiedni rozpuszczalnik do farb olejnych, do farb akrylowych czy rozpuszczalnik chlorokauczukowy.

Polecana chemia budowlana

Rozpuszczalnik do lakieru samochodowego czy do farb olejnych?

Klasyfikacja rozpuszczalników z uwagi na zastosowanie

Poza podziałem rozpuszczalników z uwagi na ich budowę znaleźć można klasyfikację uwzględniającą ich zastosowanie. Często przeglądając ofertę w sklepie spotkać się można właśnie z nazwami o charakterze użytkowym. Rozpuszczalniki te występują zarówno w sprayu, jak i w innych możliwych opakowaniach. Znaleźć można rozpuszczalniki do farb, lakierów czy innych substancji.

Pędzel i rozpuszczalnik do farb na drewnianym stole oraz polecane rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki do lakieru samochodowego wyprodukowane zostały jako oczyszczona frakcja ropy naftowej. Dzięki temu posiadają one podobny skład do rozpuszczalników ekstrakcyjnych, jednakże zawierają one w sobie dodatkowo węglowodory aromatyczne. Rozpuszczalniki do lakieru są bezbarwne oraz lotne. Choć nie są wysoce palne, to jednak należy je używać z rozwagą z uwagi na ich wysoką toksyczność. Zastosowanie ich jest podobne jak benzyn ekstrakcyjnych. Do obróbki lakieru samochodowego użyć można także nitro.

Rozpuszczalniki do farb akrylowych to głównie te na bazie benzyny ekstrakcyjnej. Można również użyć w tym przypadku rozcieńczalników do lakieru. Nie zawsze jednak efekt będzie właściwy. Dlatego też część producentów wprowadziła do swojej ofert dedykowane rozpuszczalniki akrylowe, które zawierają właściwości odpowiednie dla rozpuszczenia farb akrylowych.

Metal, chlorokauczuk, farby olejne czy farby ftalowe – jaki rozpuszczalnik użyć?

Rozpuszczalnik do metalu może być na bazie benzyny ekstrakcyjnej, denaturatu czy nitro. Może zostać z powodzeniem wykorzystany do odtłuszczenia powierzchni metalowych. Jeśli natomiast celem jest obróbka farb olejowych czy ftalowych należy sięgnąć po inny rodzaj rozcieńczalnika. Rozpuszczalnik ftalowy to specjalnie dedykowany oraz skuteczny produkt dla tej grupy substancji. Szczególnie popularny jest w motoryzacji czy innych dziedzinach przemysłu.

Rozpuszczalnik chlorokauczukowy używany jest zwykle do pracy z farbami na bazie chlorokauczuku. Szeroki wybór tego rodzaju rozpuszczalnika spowodowany jest dużą popularnością farb chlorokauczukowych. Używane one są na dużą skalę w przemyśle blacharskim, a dokładniej jako pokrycie blach dachowych.

Rozpuszczalnik epoksydowy, jak sama nazwa wskazuje, wykorzystany może być do wyrobów na bazie żywicy epoksydowej. Dzięki temu można go użyć do pracy z farbą epoksydową, jak również do farb czy lakierów chemoutwardzalnych. Z powodzeniem może on także zmyć farby dwuskładnikowe z zanieczyszczonych powierzchni.