Press "Enter" to skip to content

Proekologiczne rozwiązania w ogrodzie: jak dbać o wodę, powietrze i glebę

6 Do bardzo poważnych źródeł zanieczyszczających atmosferę należy zaliczyć eksplozje nuklearne, zakłady wytwarzające izotopy radioaktywne oraz zakłady energetyczne oparte na wy-korzystywaniu energii jądrowej.

Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

Prezentacja na temat: “Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza”— Zapis prezentacji:

1 Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza

2 Terminem “zanieczyszczenie powietrza” określa się obecność w dolnej części atmosfery substancji stałych, ciekłych i gazowych w ilościach nie tylko uciążliwych dla człowieka lub wywierających ujemny wpływ na jego zdrowie, ale także szkodliwych dla roślin i zwierząt, a niekorzystnych dla klimatu, gleby i wody.

3 Źródła zanieczyszczenia powietrza są bardzo liczne i różnorodne, a obecny rozwój i postęp naszej cywilizacji powoduje ciągły wzrost ich liczby. Ogólnie można je podzielić na naturalne, wynikające z procesów zachodzących w przyrodzie, i sztuczne, spowodowane działalnością człowieka.

4 Do naturalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza się: pyły kosmiczne pochodzące z meteorytów i komet; pożary lasów i stepów produkujące olbrzymie ilości dymu i popiołów; wyładowana elektryczne w czasie których powstają podtlenek azotu i ozon; procesy erozji gleby i wietrzenia górnych warstw litosfery, burze piaskowe i pyłowe, pyłki i zarodniki roślinne, bakterie, szczątki organizmów roślinnych i zwierzęcych; wyziewy z gorących źródeł i szczelin w ziemi oraz czynne wulkany wyrzucające duże ilości popiołu i gazów.

5 Wymienione źródła zanieczyszczeń powietrza, aczkolwiek poważne, mają jednak na ogół charakter sporadyczny i nie stwarzają poważnego zagrożenia dla życia na naszej planecie. Zagrożenie wystąpiło z chwilą intensywnego rozwoju przemysłu.

6 Do bardzo poważnych źródeł zanieczyszczających atmosferę należy zaliczyć eksplozje nuklearne, zakłady wytwarzające izotopy radioaktywne oraz zakłady energetyczne oparte na wy-korzystywaniu energii jądrowej.

7 Wymienione źródła wytwarzają różnego rodzaju zanieczyszczenia występujące w postaci pyłu lub cząstek sadzy, oparów np.: mgły kwasu siarkowego, gazów, zapachów i odorów. Każdy z tych rodzajów jest szkodliwy lub uciążliwy dla otoczenia ich źródła, ale tylko niektóre z nich występują powszechnie. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim pyły, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, fluor oraz zawarte w spalinach samochodowych – tlenek węgla, tlenki azotu, związki ołowiu i węglowodory aromatyczne.

8 Spalanie wielkich ilości paliw kopalnych powoduje, że codziennie wprowadza się do atmosfery tysiące ton dwutlenku węgla. Obecnie rośliny nie są w stanie przyswoić tyle węgla z powietrza poprzez fotosyntezę, ile wynosi jego emisja na świecie, zwłaszcza gdy się weźmie pod uwagę zniszczenie dużych kompleksów leśnych. Ponadto zmętnienie atmosfery spowodowane wzrostem zapylenia zmniejsza napromieniowanie powierzchni Ziemi i hamuje proces fotosyntezy.

9 Grupa źródeł Aerozole Gazy i pary Wielkość strat Procesy spalania Pył, dym NO2, SO2, CO2 substancje organiczne, kwasy 0,05 – 1,5% ciężaru paliwa Praca silników samochodowych Dym NO2, CO, kwasy, substancje organiczne 4 – 7% ciężaru paliwa Procesy przeróbki ropy naftowej Pył, mgła SO2, H2S, NH3, CO, węglowodory, merkaptany 0,25 – 1,5% ciężaru przerobionej ropy Procesy chemiczne Pył, dym, mgła, bryzgi Zależnie od procesu (SO2, CO, NH3, kwasy, substancje org. rozpuszczalniki, sulfidy) 0,5 – 2,0% ciężaru przerobionego materiału Procesy piro- i elektro- metalurgiczne SO2, CO, związki fluorowe i substancje organiczne Procesy obróbki minerałów Zależnie od procesu (SO2, CO, związki fluorowe, substancje organiczne) 1 – 3% ciężaru przerobionego materiału Produkcja pasz i żywności Substancje wonne 0,25 – 1,0% ciężaru przerobionego materiału

10 CZY DA SIĘ COŚ Z TYM ZROBIĆ?
Aby zapobiec tak katastrofalnym skutkom, które mogą być wywołane nadmierną ilością dwutlenku węgla w atmosferze, należy ograniczyć jego emisję, przede wszystkim zmniejszając liczbę jego źródeł. Ogromne znaczenie dla zmniejszania ilości dwutlenku węgla w powietrzu ma ochrona istniejących obszarów leśnych. Zmniejszenie ilości szkodliwych gazów spalinowych można uzyskać stosowaniem benzyny bezołowiowej oraz w celu usunięcia tlenku węgla montowane są katalizatory. Aby zapobiec emisji dwutlenku siarki do atmosfery, stosuje się odsiarczanie paliw. Aby zapobiec nadmiernemu zapyleniu powietrza, stosuje się urządzenia zwane odpylaczami. Wiele zależy od tego, czy każdy z nas w swoim codziennym postępowaniu będzie dbał o nasze wspólne środowisko, w którym żyjemy.

11 KONIEC Andrzej Więckowski Klasa I gim. Luty, 2008r.
Społeczne Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie Andrzej Więckowski Klasa I gim. Luty, 2008r.

Proekologiczne rozwiązania w ogrodzie: jak dbać o wodę, powietrze i glebę

Tworząc ogród musimy pamiętać, że każda decyzja będzie miała wpływ na otaczającą nas przyrodę. Jakie ekologiczne rozwiązania możemy zastosować w naszym ogrodzie?

Jak nasze życie codzienne wpływa na kondycję środowiska? Jakie działania pozwolą ochronić wodę, powietrze i glebę? Jak minimalizować zużycie energii? Na te pytanie powinniśmy odpowiedzieć sobie zakładając ogród.

Niezależnie od tego, czy zamieszkamy w mieście, na jego obrzeżach, czy na wsi (gdzie rośliny, zwierzęta, gleba uprawna są czymś tak naturalnym i wszechobecnym, że przestaje się je zauważać, cenić i szanować), warto decydować się na rozwiązania, dzięki którym będziemy mieli swój wkład w ochronę powietrza, wody i gleby. Mówi się o tym coraz więcej, a przepisy UE „przymuszają” do stosowania rozwiązań proekologicznych, warto zatem szukać informacji o nich w internecie, pytać w firmach i sklepach. Już na etapie projektowania, zanim dokonamy zakupów, zorientujmy się, jakie materiały będą najwłaściwsze, które narzędzia spośród wielu oferowanych na rynku są nam niezbędne, jak zmniejszyć zużycie energii i wody. Często dobre rozwiązania wcale nie są droższe, a poniesione koszty zwracają się po kilku latach.

Ogród ekologiczny: jak oszczędzać wodę?

Pamiętajmy, że w terenie zurbanizowanym marnujemy znaczne ilości wody opadowej, która w naturze uzupełnia zasoby wód gruntowych. Nawet nie przychodzi nam do głowy, że tracimy ją bezpowrotnie, bo zamiast gromadzić się w podłożu, kierowana jest do kanału ściekowego i opuszcza naszą działkę. Dzieje się tak, gdyż coraz więcej terenów pokrywają wielkopowierzchniowa zabudowa i nieprzepuszczalne nawierzchnie. W takich miejscach 50-90% wody opadowej gwałtownie spływa kanałami ściekowymi do rzek. Problem z roku na rok narasta, bo wokół siedzib ludzkich coraz mniej jest drzew i krzewów, które zatrzymują wodę, a następnie ją wykorzystują i powoli oddają do atmosfery. Kurczą się też tereny bagienne, będące naturalnymi magazynami wody.
Wydaje się, że jesteśmy bezsilni, ale to jednak nieprawda. Możemy – każdy na swojej działce – zminimalizować straty wody. Tam, gdzie nie przewidujemy intensywnego ruchu pojazdów mechanicznych, budujmy nawierzchnie przepuszczalne. Nie muszą być ziemne czy żwirowe. Mogą być układane z drobnych elementów (kostka betonowa lub kamienna, kamień łamany, klinkier) na podsypce piaskowej. Ważne, aby znaczna część wody, jaka się na nich znajdzie, mogła przesiąknąć w głąb podłoża. W miejscach parkingowych sprawdzają się betonowe płyty ekologiczne: ze specjalnymi otworami do obsiewania trawą czy wypełniania żwirem, lub też z wypustkami pozwalającymi na układanie elementów z zachowaniem szerokich spoin. Warto też zadbać, aby nadmiar wody spływał pod rośliny, a nie do kanałów ściekowych. Można to osiągnąć w prosty sposób – wystarczy zaprojektować odpowiednie spadki powierzchni utwardzonych.

Oczka wodne i strumienie nie tylko korzystnie wpływają na mikroklimat wokół domu oraz są źródłem wody dla ptaków i drobnych zwierząt. Zatrzymują też pewną ilość wody opadowej, która parując, stopniowo wraca do atmosfery. Korzystamy z wody w domu, ale potrzebna jest też do podlewania roślin w ogrodzie, mycia samochodu, spłukiwania zanieczyszczeń z nawierzchni. Często traktujemy jej zasoby jako dobra nieograniczone, nie zastanawiając się, jak wiele marnujemy. A przecież warto ją oszczędzać. Zwłaszcza że coraz więcej płacimy za zużytą wodę wodociągową. Możemy sobie pomóc, zbierając i wykorzystując deszczówkę (do podlewania roślin, do prac porządkowych). Jednak jest oczywiste, że nie wystarczy jej do regularnego podlewania ogrodu. Warto więc zainwestować w automatyczny system nawadniania zaopatrzony w czujniki deszczu i wilgotności, który podlewa tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. W ten sposób zapobiegamy marnowaniu wody. Kolejnym, mało jeszcze popularnym sposobem oszczędzania wody, doskonałym w rejonach, które nie są skanalizowane, jest zbudowanie oczyszczalni roślinnej.

Ogród ekologiczny: jak zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza?

Pod żadnym pozorem nie spalajmy śmieci w ogniskach. Oddzielmy roślinnością miejsca parkingowe i wjazd do garażu od pozostałej części działki. W ten sposób ograniczymy rozprzestrzenianie się spalin. Rośliny mają zdolność pochłaniania i przetwarzania związków dla nas szkodliwych, ale pamiętajmy, że potrzeba siedmiu dużych drzew do zneutralizowania emisji spalin wytwarzanych w ciągu roku przez jedno auto. Rozważmy, czy rzeczywiście musimy używać w ogrodzie tylu narzędzi elektrycznych i spalinowych. Może nasz ogród jest na tyle mały, że wystarczą nam ciche i niezanieczyszczające powietrza narzędzia ręczne. Jeśli jednak chcemy pracować szybciej i z mniejszym wysiłkiem – wybierajmy urządzenia, które dzięki swej nowatorskiej konstrukcji emitują spaliny mniej zanieczyszczone, a do pił łańcuchowych używajmy olejów biodegradowalnych. Może warto też zainwestować w kosiarkę napędzaną energią słoneczną.

Rola wody w organizmie – znaczenie wody, ile pić wody

Woda jest niezbędna, by w organizmie człowieka mogły zachodzić wszystkie procesy warunkujące jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszelkie niedobory płynów w ciele mają wpływ na pracę narządów wewnętrznych i nasz wygląd, dlatego tak ważna jest odpowiednia podaż wody.

Zobacz film: “Życiodajna woda – sprawdź, jak wpływa na funkcjonowanie organizmu”

Jej braki w organizmie prowadzą bowiem do odwodnienia, które jest groźne zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Warto pamiętać, że najmłodsi są bardziej podatni na odwodnienie, dlatego należy zadbać o to, by przyjmowali zalecane ilości płynów. Zapotrzebowanie organizmu na wodę rośnie w upalne letnie dni, co należy uwzględnić, podając maluchom więcej napojów.

spis treści

  • 1. Rola wody w organizmie – znaczenie wody
  • 2. Rola wody w organizmie – ile pić wody?

1. Rola wody w organizmie – znaczenie wody

Woda spełnia szereg funkcji w naszym organizmie. Jej głównym zadaniem jest utrzymywanie temperatury ciała na stałym, korzystnym dla jego funkcjonowania, poziomie. Istotną rolą wody jest także usuwanie toksyn i wszelkich szkodliwych substancji z organizmu. Niestety, ciało człowieka nie ma zdolności do magazynowania wody. Oznacza to, że jej straty należy na bieżąco uzupełniać. Wodę tracimy z organizmu w związku z różnymi procesami (oddychania, trawienia itp.), działaniami (nasilony wysiłek fizyczny), stanami (gorączka) i warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura powietrza).

Woda wspomaga proces oczyszczenia organizmu, ale na tym nie kończy się jej rola. Właściwa podaż wody zapewnia również optymalną pracę jelit i odpowiednie nawodnienie stolca.

PYTANIA I ODPOWIEDZI LEKARZY NA TEN TEMAT

Zobacz odpowiedzi na pytania osób, które miały do czynienia z tym problemem:

  • Co powoduje nadmiar wody w organizmie? – odpowiada mgr inż. Ewa Szeborska-Scheiterbauer
  • Jak pozbyć się nadmiaru wody? – odpowiada mgr Aleksandra Kilen-Zasieczna
  • Czy to może być efekt nadmiaru wody w organizmie? – odpowiada lek. Aleksandra Witkowska

Organizm człowieka potrzebuje wielu różnych składników odżywczych, dlatego codzienny jadłospis powinien być możliwie urozmaicony. W kwestii napojów jest jednak mniej wymagający – nie musimy pić soków, kawy ani herbaty. Jedynym naprawdę niezbędnym płynem jest woda. Obecnie możemy wybierać między różnymi jej rodzajami, ale szczególnie godna polecenia jest woda mineralna.

Zawartość składników mineralnych czyni z niej bowiem wartościowy napój, który oprócz nawodnienia zapewnia podaż cennych mikroelementów. Dużą popularnością cieszą się wysokozmineralizowane wody mineralne, które dzięki zawartości wapnia i magnezu pozytywnie oddziałują na nasze samopoczucie i przemianę materii.

Wysokozmineralizowane wody dostarczą nam potrzebnych składników odżywczych (123RF)

2. Rola wody w organizmie – ile pić wody?

Od właściwego nawodnienia organizmu zależy nasz nastrój, stan skóry i poziom energii, ale większość osób pije wodę dopiero po pojawieniu się uczucia pragnienia. Suchość w ustach i wyraźna potrzeba przyjęcia płynów jest jednak stosunkowo późną oznaką niedoboru wody. Naszym celem powinno więc być niedopuszczenie do wystąpienia uczucia pragnienia poprzez systematyczne spożywanie różnych napojów.

Eksperci zalecają, by dorosłe osoby piły 1,5 litra wody każdego dnia. Taka ilość jest jednak niewystarczająca, gdy intensywnie ćwiczymy lub potrzebujemy więcej płynów w związku z wysoką temperaturą powietrza, ciążą, odchudzaniem itp.

Nawadniające napoje, które są zdrowsze niż woda [6 zdjęć]

Co pić, gdy na dworze żar leje się z nieba? Jak się nawadniać? Czysta woda nie zawsze zdaje egzamin.

Wówczas warto mieć przy sobie butelkę wody mineralnej i sączyć ją co kilka minut małymi łykami. Warto uświadomić sobie, że woda to nasz sprzymierzeniec w trakcie odchudzania – gdy pojawia się lekkie ssanie w żołądku, szklanka wody pomaga nam „oszukać” głód i oddalić ochotę na kaloryczną przekąskę.

Leave a Reply