Press "Enter" to skip to content

Шарль Мишель и Никол Пашинян обсудили последнюю ситуацию в регионе

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA CPV 45236000-0 Opracował: mgr inż. Artur Ampulski wrzesień, 2016 r. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA CPV 45236000-0

ROZDZIAŁ I KSZTAŁTOWANIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU ZA POMOCĄ ROŚLINNOŚCI.

1 Spis treści ROZDZIAŁ I KSZTAŁTOWANIE KOMPOZYCJI PRZESTRZENNYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU ZA POMOCĄ ROŚLINNOŚCI Ogólne zasady tworzenia kompozycji przestrzennych w architekturze krajobrazu Linie, płaszczyzny i bryły we wnętrzu krajobrazowym Czynniki kompozycji we wnętrzu krajobrazowym Odbiór wnętrz krajobrazowych przez obserwatora Rodzaje wnętrz ogrodowych i ich związek ze stylem kompozycyjnym ogrodu Podział elementów występujących w obiektach architektury krajobrazu. 23 ROZDZIAŁ II ZASADY KOMPOZYCJI ELEMENTÓW ROŚLINNYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Roślinność drzewiasta Rodzaje roślinności drzewiastej w terenach zieleni Drzewa i krzewy Funkcje drzew i krzewów Formy występowania drzew i drzewostanów w terenach zieleni Zasady kompozycji drzew i krzewów Roślinność pnąca Funkcje roślinności pnącej Rodzaje roślinności pnącej Zasady kompozycji pnączy i podpór w architekturze krajobrazu Murawy Funkcje muraw Rodzaje muraw Trawniki Łąki kwietne Runo parkowe Zasady kompozycji muraw Kwietniki sezonowe Funkcje kwietników sezonowych Rodzaje roślin stosowanych na kwietniki sezonowe Formy kwietników sezonowych Zasady kompozycji kwietników sezonowych Rabaty bylinowe Zasady kompozycji rabat bylinowych Ogrody specjalne Ogrody roślinności wodnej, bagiennej i przybrzeżnej Ogrody roślin wrzosowatych Ogrody ziołowe Ogrody monokulturowe Ogrody traw Ogrody skalne i alpinaria Ogrody żwirowe

2 6. Nasadzenia w pojemnikach Zasady kompozycji nasadzeń pojemnikowych Balkony, tarasy i inne elementy architektoniczne możliwe do zagospodarowania roślinnością Ogólne zasady kompozycji i możliwości aranżacji roślinnych przy ścianach budynków Dobór roślin na balkony i tarasy i zasady ich komponowania Dobór pojemników i konstrukcji pomocniczych ROZDZIAŁ III PROJEKTOWANIE NASADZEŃ Z UDZIAŁEM ROŚLIN DRZEWIASTYCH Projektowanie nasadzeń z udziałem roślin drzewiastych Uwagi ogólne Charakterystyka i zastosowanie wybranych form przestrzennych tworzonych z udziałem roślin drzewiastych Ogólne kryteria doboru drzew i krzewów Odległości sadzenia roślin Sadzenie drzew, krzewów i pnączy Wymagania jakościowe materiału roślinnego Terminy sadzenia Transport i przechowywanie materiału roślinnego Przygotowanie podłoża Przygotowanie terenu i uprawa gleby Odczyn gleby Przygotowanie miejsc sadzenia i zaprawianie dołów Głębokość sadzenia roślin i rozmiary dołów Sadzenie drzew i krzewów Rośliny z odkrytym korzeniem (bez bryły korzeniowej) Rośliny z bryłą korzeniową Stabilizowanie drzew w gruncie Zabezpieczanie roślin po posadzeniu w warunkach ulicy miejskiej Dodatkowe rozwiązania techniczne stosowane podczas sadzenia roślin Podpory pod pnącza Sadzenie roślin na terenie pochyłym Zakładanie żywopłotów Przesadzanie starszych drzew Kryteria wyboru drzew do przesadzenia Ogólne uwagi i wskazania Pora przesadzania Technika przesadzania Przesadzanie z bryłą korzeniową Przesadzanie bez bryły korzeniowej (z odkrytymi korzeniami) Pielęgnacja drzew po przesadzeniu Pielęgnacja drzew i krzewów Podlewanie Głębokość podlewania

3 Częstotliwość i intensywność podlewania Sposoby podlewania Nawożenie Wymagania pokarmowe roślin Zalecenia nawozowe Termin nawożenia Dawki nawozów Techniki nawożenia Cięcie drzew i krzewów ozdobnych Rodzaje cięć Terminy cięcia Technika cięcia Cięcie żywopłotów Zabezpieczanie ran Zabezpieczanie uszkodzeń Pielęgnowanie ubytków drewna Wzmacnianie mechaniczne drzew Odchwaszczanie Ściółkowanie Zabezpieczanie drzew i krzewów na zimę Kontrola stanu drzew i krzewów Kontrola stanu roślin Kontrola stanu podłoża Zabezpieczanie drzew w czasie prac budowlanych i remontowych Zabezpieczanie części nadziemnej Zabezpieczanie części podziemnej Zagęszczanie gruntu Roboty ziemne wykopy Podwyższenie poziomu gruntu Obniżenie poziomu gruntu Zanieczyszczenie gleby Odwodnienie terenu Zawodnienie terenu ROZDZIAŁ IV ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA TRAWNIKÓW Wiadomości wstępne Rodzaje trawników Projektowanie trawnika Gleba i jej właściwości Odwadnianie Trawy Klasyfikacja traw Biologia traw Charakterystyka gatunków traw Charakterystyka traw należących do grupy pierwszej i drugiej Materiał siewny

4 6. Dobór gatunków i odmian traw do obsiewu trawników Mieszanki trawnikowe Dawki siewu Zakładanie trawników metodą z siewu Przygotowanie gleby pod trawnik Trawniki sportowe i rekreacyjne Trawniki na skarpach Trawniki na parkingach Wysiew nasion Przygotowanie podłoża do siewu Termin siewu Sposoby wysiewu nasion Głębokość siewu Zakładanie trawników przez darniowanie Układnie darni Pielęgnacja trawników Pielęgnacja trawnika w pierwszym roku po założeniu Koszenie trawnika Przygotowanie trawnika do koszenia Postępowanie ze skoszoną trawą Typy kosiarek Przewietrzanie podłoża Aeracja powierzchniowa wertykulacja Aeracja wgłębna Piaskowanie Wałowanie Podlewanie Nawożenie Nawozy mineralne Nawozy organiczne Wapnowanie Problemy występujące podczas eksploatacji trawnika Choroby grzybowe Szkodniki Chwasty rośliny niepożądane Renowacje trawników Zakładanie łąki kwietnej Zastosowanie roślin okrywowych ROZDZIAŁ V PROJEKTOWANIE, ZAKŁADANIE I PIELĘGNACJA ELEMENTÓW ROŚLINNYCH Projektowanie kwietników sezonowych, rabat bylinowych, ogrodów specjalnych oraz elementów roślinnych na balkonach i tarasach Zakładanie i pielęgnacja kwietników sezonowych, rabat bylinowych, ogrodów specjalnych oraz elementów roślinnych na balkonach i taasach Kwietniki sezonowe

5 2.2. Rabaty bylinowe Ogrody specjalne Ogrody roślin wodnych, bagiennych i przybrzeżnych Ogrody roślin wrzosowatych Ogrody ziołowe Ogrody monokulturowe Ogrody traw Ogrody skalne i alpinaria Nasadzenia w pojemnikach Nasadzenia na balkonach i tarasach ROZDZIAŁ VI DEKORACJE ROŚLINNE Warsztat florysty i akcesoria florystyczne Techniki florystyczne Teoretyczne podstawy florystyki Kompozycja Elementy i cechy kompozycji Punkty, linie, pokroje i formy Struktura kompozycji Barwy i kontrasty barw w kompozycji Proporcje w kompozycji Równowaga w kompozycji Grupowanie elementów kompozycji Porządkowanie elementów kompozycji Kontrasty i podobieństwa w kompozycji Dwie zasady ograniczenia i hierarchii Style kompozycji Styl dekoracyjny Styl formalno-linearny Styl naturalistyczny (wegetatywny, wegetacyjny) Pojemniki do uprawy i układania roślin Dekoracje roślinne Kompozycje z kwiatów ciętych wykonywane w naczyniach Kompozycje z kwiatów ciętych wykonywane w ręku Dekoracje z roślin suszonych Florystyka świąteczna Obiekt florystyczny Dekoracje z roślin doniczkowych Projektowanie dekoracji roślinnych BIBLIOGRAFIA

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni

Beata Fortuna-Antoszkiewicz Edyta Gadomska Krzysztof Gadomski Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni CZĘŚĆ III Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu WYDANIE

Spis treści. CZĘŚĆ l PODSTAWY OCHRONY I PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU. 11

Spis treści. CZĘŚĆ l PODSTAWY OCHRONY I PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU. 11

Spis treści CZĘŚĆ l PODSTAWY OCHRONY I PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU. 11 1. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O KRAJOBRAZIE I JEGO OCHRONIE 13 1.1. Pojęcia związane z krajobrazem i jego ochroną 13 1.2.

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA

EGZAMIN INŻYNIERSKI ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIE Klasyfikacja obiektów architektury krajobrazu. Podstawowe elementy kompozycji przestrzennej obiektów architektury krajobrazu. Rodzaje i charakterystyka stref

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć 26.10.2017 14:00-14:45 Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych

HARMONOGRAM SZKOLEŃ. Szkolenie pt. Florysta Trener: Przemysław Olearka Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród Hetmańska 24, Rzeszów

HARMONOGRAM SZKOLEŃ. Szkolenie pt. Florysta Trener: Przemysław Olearka Kwiaciarnia Tajemniczy Ogród Hetmańska 24, Rzeszów

Projekt,,BYĆ KOBIETĄ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych.

Analiza dokumentacji projektowej przykładowych ogrodów przydomowych.

Przykładowy rozkład materiału nauczania Zawód: Technik ogrodnik 314205 Przedmiot: Zajęcia praktyczne z kwalifikacji R 18. 80 godzin Rok szkolny 2015/2016- II semestry i Rok szkolny 2016/2017 I semestr.

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE

Spis treści. ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU cz. 4 ROŚLINY OZDOBNE

Spis treści ROZDZIAŁ I ZNACZENIE ROŚLIN OZDOBNYCH. 9 1. Funkcje roślinności. 10 2. Walory dekoracyjne roślin. 12 3. Podstawowe grupy roślin stosowanych w architekturze krajobrazu. 16, ROZDZIAŁ II

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń w strefie brzegowej stawów oraz ścieżek parkowych

architektura krajobrazu —————————————————————————————————————– Projekt zagospodarowania Parku Ołtarzewskiego w zakresie nasadzeń

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA

D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 452-3 ZIELEŃ 46 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 48 1.1. Przedmiot SST. 48 1.2. Zakres stosowania. 48 1.3. Określenia podstawowe. 48 1.4. Zakres

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY. nr działek: 526, 404/2 i 2591/3 w Żninie URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE BURMISTRZ ŻNINA Żnin, ul. 700-lecia 39

PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot opracowania Projekt zieleni w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY HALI SPORTOWEJ wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz przebudową

Przestrzega zasad BHP. Potrafi wymienić zasady BHP, stosuje się do zasad BHP. Przestrzega zasad BHP.

Przestrzega zasad BHP. Potrafi wymienić zasady BHP, stosuje się do zasad BHP. Przestrzega zasad BHP.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu: Zajęcia praktyczne z przygotowania roślin ozdobnych dla klasy I TAK Tematy: Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Agnieszka Gawłowska ZADBANY TRAWNIK

Agnieszka Gawłowska ZADBANY TRAWNIK

Agnieszka Gawłowska ZADBANY TRAWNIK Spis treści WSTĘP 3 RODZAJE TRAWNIKÓW 4 Trawnik z siewu 6 Trawniki pozyskiwane z gruntu 8 Trawniki z rolek i folii 8 Łąki kwietne 10 Trawniki wzmacniane 10 Zabiegi pielęgnacyjne

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty

Formularz cenowy Załącznik nr do Formularza Oferty Obręb TZOM Koło Ppkt I. L.p. Wyszczególnienie – rodzaj prac Jednostka miary Przedmiar TZOM Koło Krotność Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto kol.

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI

Pracownia Projektowo-Konsultingowa DROMOS Dróg i Mostów Spółka z o.o. 10-059 Olsztyn ul.polna 1B/10 tel./fax 534-94-20 PROJEKT URZĄDZENIA TERENÓW ZIELENI Nazwa inwestycji: Budowa przedłużenia ulicy Zielonej

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (TRAWNIKI) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem

Biuro: ul.wilczak 6E Ul.Wilczak 6E 61-623 Poznań igma@igma.pl tel.61 624-86-00 Fax.61 624-86-41 GSM 603-369601. Oferta handlowa

Biuro: ul.wilczak 6E Ul.Wilczak 6E 61-623 Poznań igma@igma.pl tel.61 624-86-00 Fax.61 624-86-41 GSM 603-369601. Oferta handlowa

Oferta handlowa Świadczymy kompleksowe usługi ogrodnicze, obejmujące wszystkie etapy wykonania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, począwszy od wykonania projektu i wyceny poprzez zakup materiałów,

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracowali : dr inż. Danuta Kraus. Błażej Kraus, stud. Arch. i Urb. PK

PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

99 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIELEŃ 100 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-3 ZIELEŃ 26 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 28 1.1. Przedmiot SST. 28 1.2. Zakres stosowania. 28 1.3. Określenia podstawowe. 28 1.4. Zakres robót

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 124 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA AS Zakład Usługowo Projektowy w Świeciu strona 125 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

WYDZIAŁ OGRODNICZY Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu DYDAKTYKA L.p. Nazwa przedmiotu Rok Nazwiska osób prowadzących zajęcia z przedmiotu 1 3 4 STUDIA

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym

Przedmiar robót Nasadzenia w ogrodzie botanicznym Obiekt Budowa Inwestor Zagospodarowanie parku 1000-lecia polegającego na budowie infrastruktury technicznej wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi

PRZEBUDOWA UL. LEGNICKIEJ NA ODCINKU OD UL. RYBACKIEJ DO UL. POZNAŃSKIEJ W CELU WYZNACZENIA TRASY ROWEROWEJ WRAZ Z WYNIESIENIAMI PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH I PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WE WROCŁAWIU OPIS TECHNICZNY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA CPV 45236000-0 Opracował: mgr inż. Artur Ampulski wrzesień, 2016 r. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA CPV 45236000-0

Jak pielęgnować drzewa i krzewy?

Jak pielęgnować drzewa i krzewy?

Jak pielęgnować drzewa i krzewy? Drzewa i krzewy, które zostały posadzone prawidłowo, na właściwym stanowisku zwykle rozwijają się dobrze i nie wymagają częstych, pracochłonnych zabiegów pielęgnacyjnych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D SZATA ROŚLINNA

1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 04.01.01 SZATA ROŚLINNA 2 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni.

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELENI I LASÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE KROTOSZYNA W 009 R. Cz. I. zad. Prace porządkowe na terenach zieleni. 1. Zbieranie papierów i nieczystości rob/godz. 500. Opróżnianie koszy wraz

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT. Sporządził Natalia Maćków

PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ

LANDAME [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ZIELEŃ PLAC ZABAW PRZY SP NR 38 W POZNANIU] CPV : 45112000-5 4512710-5.

LANDAME [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - ZIELEŃ PLAC ZABAW PRZY SP NR 38 W POZNANIU] CPV : 45112000-5 4512710-5.

2012 Aneta Mikołajczyk INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 38, ul. Brandtaettera 6 61 659 Poznań PROJEKTANT: mgr inż. arch. kraj. Aneta Mikołajczyk CPV : 45112000-5 4512710-5 [SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Technik architektury krajobrazu. Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora

Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego z informatora Tytuł: Projekt realizacji prac obejmujących wykonanie rewaloryzacji XIX-wiecznego ogrodu willowego w zakresie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych

PYTANIA OGÓLNE NA EGZAMIN INŻYNIERSKI KIERUNEK: OGRODNICTWO

PYTANIA OGÓLNE NA EGZAMIN INŻYNIERSKI KIERUNEK: OGRODNICTWO

PYTANIA OGÓLNE NA EGZAMIN INŻYNIERSKI KIERUNEK: OGRODNICTWO 1. Rozmnażanie roślin ozdobnych 2. Charakterystyka ozdobnych roślin zielnych 3. Uprawa róż w gruncie 4. Różnice w budowie anatomicznej i morfologicznej

2. Układy eksperymentalne stosowane w doświadczeniach ogrodniczych. 6. Metody regulowania zachwaszczenia w ogrodnictwie zrównoważonym.

2. Układy eksperymentalne stosowane w doświadczeniach ogrodniczych. 6. Metody regulowania zachwaszczenia w ogrodnictwie zrównoważonym.

PYTANIA OGÓLNE – IIº kierunek Ogrodnictwo – studia niestacjonarne 1. Rola testu statystycznego w analizie danych. 2. Układy eksperymentalne stosowane w doświadczeniach ogrodniczych. 3. Rodzaje RNA występujące

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

3. Technologia uprawy pszenicy ozimej Produkcja i plony Odmiany pszenicy Zmianowanie Termin siewu

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ZBOŻA. 11 1. Biologia zbóż. 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż. 11 1.1.1. Pszenica. 13 1.1.2. Jęczmień. 14 1.1.3. Żyto. 15 1.1.4. Owies. 15 1.1.5. Pszenżyto.

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011

Opis przedmiotu zamówienia Pielęgnacja zieleni Miasta i Gminy Góra Kalwaria na rok 2011 1. Pielęgnacja trawników na skwerach miejskich o łącznej powierzchni ok. 9 500m 2. 1.1 wiosenne przygotowanie powierzchni

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 2 2. MATERIAŁY. 2 3. SPRZĘT. 3 4. TRANSPORT. 3 5. WYKONANIE ROBÓT. 3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 4 7. OBMIAR

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (centrum) L.P. Wyszczególnienie – rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej Załącznik Nr 9 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy

Załącznik 1 Zadanie nr 1 Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni w Gminie Świeradów- Zdrój z wyłączeniem Os. Czerniawy Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie usługi polegającej na bieżącym utrzymaniu

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA TRAWNIKI CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA TRAWNIKI CPV

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA TRAWNIKI CPV 45112710-5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 3 2. MATERIAŁY. 3 3. SPRZĘT. 4 5. WYKONANIE ROBÓT. 4 7. OBMIAR ROBÓT. 6 8. ODBIÓR ROBÓT. 6

ABC FLORYSTYKI – Anna Nizińska

ABC FLORYSTYKI - Anna Nizińska

ABC FLORYSTYKI – Anna Nizińska Spis treści Rozdział l Warsztat florystyczny – narzędzia i środki techniczne, naczynia, galanteria florystyczna. 13 NajwaŜniejsze narzędzia stosowane we florystyce. 13

TOM VIII- URZĄDZENIE ZIELENI W OBRĘBIE RONDA KOSZTORYS OFERTOWY KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Wartość netto VAT 23% Wartość brutto PLN Słownie.

TOM VIII- URZĄDZENIE ZIELENI W OBRĘBIE RONDA KOSZTORYS OFERTOWY KOD SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV): Wartość netto VAT 23% Wartość brutto PLN Słownie.

Budowa ulicy Zabłockiego w Puławach wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Powstańców Listopadowych i z ulicą Ceglaną (od km 0+581,70 do km 0+997,20) z oświetleniem ulicznym, kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową,

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

TEMAT: PROJEKT ZIELENI. Opracował: dr inż. Maciej Wałecki

PRACOWNIA ZIELENI ul. Studencka 23/5, 31-116 KRAKÓW tel.12-412-21-88, fax: 12-413-44-73, tel. kom. 602-46-98-78 e-mail: biuro@pracownia-zieleni.pl NIP 676-001-22-65 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków,

Formularz cenowy dla zadania pn. Utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta Jedn. Obmiar Krotność Cena jedn. zł * ha 6,

Formularz cenowy dla zadania pn. Utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta Jedn. Obmiar Krotność Cena jedn. zł * ha 6,

Załącznik Nr 10 L.P. Formularz cenowy dla zadania pn. Utrzymanie terenów zieleni w centrum miasta Jedn. Obmiar Krotność Cena jedn. miary zł * Wyszczególnienie – rodzaj prac do wykonania w ciągu jednego

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

167 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 168 169 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Projektowanie ogrodu.

Projektowanie ogrodu.

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH SEZON 2015 Projekt ogrodu do 200 m 2 Projektowanie ogrodu. Projekt ogrodu do 150 m 2 2,80 m 2 -Inwentaryzacja i rozmowa z klientem -Koncepcja ogrodu -Projekt szczegółowy -Przekrój

. Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

. Załącznik nr 3 do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY

Warszawa, 06.05.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prace pielęgnacyjne i porządkowe w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie Muzeum

Wiadomości wprowadzające.

Wiadomości wprowadzające.

– Wymagania edukacyjne z warzywnictwa. Wiadomości wprowadzające. znajomość różnych gatunków warzyw umiejętność rozróżniania podstawowych gatunków warzyw znajomość rodzajów produkcji warzywnej znajomość

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie – rodzaj prac do wykonania Termin wykonania I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: Załącznik Nr 2 2. Koszenie trawników

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D ZIELEŃ

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZIELEŃ 1. Wstęp 1.1. Przedmiot STWiORB. Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pasów zieleni (trawników dywanowych) w związku z

Formularz – kalkulacja ceny ofertowej w oparciu o ceny jednostkowe Rejon V Tabela nr 1

Formularz - kalkulacja ceny ofertowej w oparciu o ceny jednostkowe Rejon V Tabela nr 1

Formularz – kalkulacja ceny ofertowej w oparciu o ceny jednostkowe Rejon V Tabela nr 1 L.p. Zakres prac Wielkość asortymentu ogółem (m 2 lub ) Wielkość asortymentu do realizacji na 3 lata (m 2 lub ) Jednostka

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE. kody CPV:

SST 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ZAGOSPODAROWANIE TERENU- TERENY ZIELONE kody CPV: 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D ZIELEŃ CPV WSTĘP.

D.10.00.00 ZIELEŃ CPV 45112710 1. WSTĘP. 1.1 Przedmiot Specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni.

STWiORB D ZIELEŃ DROGOWA

STWiORB D ZIELEŃ DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2129K W MIEJSCOWOŚCI PISARY I SIEDLEC W ZAKRESIE BUDOWY STWiORB D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA D – 09.01.01-1 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2129K W MIEJSCOWOŚCI PISARY I SIEDLEC

Przedmiar na wykonanie koniecznych robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych

Przedmiar na wykonanie koniecznych robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych

Przedmiar na wykonanie koniecz robót korekty drzewostanu i zakładanie nowych powierzchni trawiastych Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów

Harmonogram i zakres prac

Harmonogram i zakres prac

Załącznik nr 4 do SIWZ Harmonogram i zakres prac Utrzymanie skwery i zieleńce 1. Wiosenne grabienie trawników: usunięcie kretowin i dołów, wygrabienie pozostałych po zimie liści i do 30.III martwych roślin,

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

5. SADZENIE DRZEW FORM NATURALNYCH I PIENNYCH Z MATERIAŁU POWIERZONEGO 5.1. Wyznaczenie miejsc sadzenia wg przedstawionego projektu Zamawiającego 1

I CZĘŚĆ ZADANIA STARE MIASTO – ŚRÓDMIEŚCIE Załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia PODSTAWOWY ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM I PIELĘGNACJĄ TERENÓW ZIELENI MIEJSKIEJ 1. PIELĘGNACJA

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA

D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni

MZD Skoczów, dnia

MZD Skoczów, dnia

MZD.341.100.2016 Skoczów, dnia 2016-03-24 Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na Kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej Gminy Skoczów wartość całości zamówienia nie przekracza

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI MIASTA – FUNKCJA I FORMA

UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI MIASTA - FUNKCJA I FORMA

UDZIAŁ ROŚLINNOŚCI DRZEWIASTEJ W KOMPONOWANIU PRZESTRZENI MIASTA – FUNKCJA I FORMA dr inż. Beata Fortuna-Antoszkiewicz Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie Drzewa wyraźnie wykształcony pień

SYLABUS. 30 (sem. 6) 3 (sem. 6) + 3 (sem. 7) + 15 (sem. 7) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

SYLABUS. 30 (sem. 6) 3 (sem. 6) + 3 (sem. 7) + 15 (sem. 7) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Pielęgnacja i ochrona terenów zieleni Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Projekt modernizacji zieleńca przy ul. Jesionowej w Inowrocławiu

Projekt modernizacji zieleńca przy ul. Jesionowej w Inowrocławiu

Projekt modernizacji zieleńca przy ul. Jesionowej w Inowrocławiu ul. Jesionowa, 88-100 Inowrocław K o n c e p c j a z a g o s p o d a r o w a n i a t e r e n u w r a z z d o b o r e m s z a t y r o ś l

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA

201. D – 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA. TRAWNIKI. 202 GRUDZIEŃ 2015 202. D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA. TRAWNIKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice

VERTIT Studio Architektury Krajobrazu Projektowanie ogrodów Płońsk, Płock, Warszawa i okolice OGRÓD MAŁO WYMAGAJĄCY 2015-01-25 Ogród mało wymagający? Nie będę ukrywać, że prośba o projekt mało wymagającego

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) Zakładana ilość

Załącznik nr 5.1. Pielęgnacja terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły (TG, DK, PE) l.p. Rodzaj i zakres prac Jednostka Cena jednos tkowa netto Zakładana ilość Powierzchnia (m2) lub objętość

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren rekreacyjno-sportowy w Murowie. 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2. Opole, 28.03.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren rekreacyjno-sportowy w Murowie. 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2. Opole, 28.03.

Temat: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Obiekt: Teren rekreacyjno-sportowy w Murowie. Adres: Murów, ul. Polna Inwestor: Gmina M u r ó w 46-030 Murów, ul. Dworcowa 2 Branża:

Praktyczna encyklopedia ogrodnictwa – P. Melloy

Praktyczna encyklopedia ogrodnictwa - P. Melloy

Praktyczna encyklopedia ogrodnictwa – P. Melloy Spis treści CZĘŚĆ PIERWSZA PODSTAWOWE CZYNNOŚCI Uprawa gleby Rodzaje gleb i ściółkowanie Kompost ogrodowy Pielęgnacja roślin Zakładanie trawnika Trawnik

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY W ZAKRESIE REKULTYWACJI TERENU 55 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP. 57 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 57 1.2. Zakres stosowania ST. 57 1.3. Zakres robót objętych

D ZIELEŃ DROGOWA

D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIELEŃ DROGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zieleni w związku z

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej : skrypt dla studentów ochrony środowiska / Aleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz. wyd. 3.

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej : skrypt dla studentów ochrony środowiska / Aleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz. wyd. 3.

Rola i kształtowanie zieleni miejskiej : skrypt dla studentów ochrony środowiska / Aleksander Łukasiewicz, Szymon Łukasiewicz. wyd. 3. Poznań, 2011 Spis treści WSTĘP 11 1. ROLA ZIELENI W MIASTACH 13 1.1.

Pielęgnacja plantacji

Pielęgnacja plantacji

PRODUKCJA ROŚLINNA CZĘŚĆ III TECHNOLOGIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ Podręcznik dla uczniów szkół kształcących w zawodzie technik rolnik Praca zbiorowa pod redakcją prof. Witolda Grzebisza WYDANIE I HORTPRESS

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r.

PROJEKT ZIELENI. PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE. mgr.inż.magdalena Lisiak. POZNAŃ, czerwiec 2006 r.

PROJEKT ZIELENI OBIEKT : PLAC WOLNOŚCI I ULICE PRZYLEGAJĄCE w CZARNKOWIE WYKONAWCA : mgr.inż.magdalena Lisiak POZNAŃ, czerwiec 2006 r. 2 2 SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI Strona tytułowa Spis zawartości teczki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.00.00 ZIELEŃ 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01. ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: ogrodnik; symbol 611303 Podbudowa programowa: gimnazjum

Ogólne zasady projektowania terenów zielonych

Ogólne zasady projektowania terenów zielonych

Ogólne zasady projektowania terenów zielonych Ogólne zasady projektowania terenów zielonych Warunki przyrodnicze Wpływ otoczenia, warunki ekonomiczne, program użytkowy Elementy składowe kompozycji terenów

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN NIE WPROWADZA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU ZIELENI WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN NIE WPROWADZA ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH W ZAKRESIE PROJEKTU ZIELENI WZGLĘDEM PROJEKTU BUDOWLANEGO

Spis treści 1. Uzasadnienie rozwiązań projektowych str. 2 2. Zabiegi agrotechniczne dotyczące sposobu uprawy, nawożeni oraz pielęgnacji roślin str. 3 2.1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia str. 3 2.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT UTWARDZENIA TERENU I WYKONANIA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA NA TERENIE PO BYŁEJ KOTŁOWNI przy ul. Paderewskiego 18 w Pyskowicach Nr działki 23/1,39/1

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU.

BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU.

RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT ZIELENI BRANŻA ZIELEŃ PRZEDMIOT PROJEKTU: DOKUMANTACJA WYKONAWCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. PAWIEJ I UL. STRYJEWSKIEGO W GDAŃSKU. ADRES INWESTYCJI: PLAC PRZY SKRZYŻOWANIU

4. PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA A

4. PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA A

. PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA A Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 570-8 Roboty w zakresie kałtowania terenów

Przykładowy szkolny plan nauczania *

Przykładowy szkolny plan nauczania *

Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 3-letni okres nauczania Zawód: ogrodnik; symbol 611303 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 – Zakładanie i prowadzenie

Piękne clematisy są prawdziwą ozdobą przydomowych ogrodów. Ta roślina pnąca idealnie nadaje się do ozdoby małej architektury ogrodowej.

Piękne clematisy są prawdziwą ozdobą przydomowych ogrodów. Ta roślina pnąca idealnie nadaje się do ozdoby małej architektury ogrodowej.

Clematisy: jak wykorzystać dekoracyjne powojniki w ogrodzie Clematisy, czyli powojniki to niezwykle dekoracyjne pnącza bardzo chętnie uprawiane w ogrodach, choć ich pielęgnacja nie należy do najłatwiejszych.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D ZIELEŃ DROGOWA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D – 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA Kwiecień 2016r. 125 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Zasady realizacji zamówienia pn. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1.

Zasady realizacji zamówienia pn. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1.

Załącznik nr 3 do umowy z dnia. Nr. Zasady realizacji zamówienia pn. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonie nr 1. Wymagane standardy i metody wykonywania robót

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew

Wytyczne sadzenia i pielęgnacji drzew O ile nie zostało to określone szczegółowo w dokumentacji projektowej nasadzenia i pielęgnację drzew należy realizować stosując podane poniżej wytyczne 1) Materiał

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Chorzów Data opracowania przedmiaru robót: Nazwa obiektu lub robót: REJON A

Przedmiar robót. Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Chorzów Data opracowania przedmiaru robót: Nazwa obiektu lub robót: REJON A

Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Chorzów Data opracowania przedmiaru robót: 2019-01-07 Nazwa obiektu lub robót: REJON A Data opracowania: Autor opracowania: 2019-01-07 Jolanta Nowok,

DOJŚCIE DO SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWICE

DOJŚCIE DO SZKOŁY W MIEJSCOWOŚCI PISARZOWICE

BiZ Drog Kokorzyce, ul. Akacjowa 21, 55-330 Miękinia Piotr Buczko i Paweł Zalewski NIP 913-159-21-64 Regon 02079364 Spółka Jawna 071/ 396-81-17 fax. 071/ 396-81-17 e-mail bizdrog@o2.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

Załącznik nr 4 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji NASADZEŃ DRZEW LIŚCIASTYCH L.p. Lokalizacja obiektu Zadanie Asortyment Jedn. miary Ilość

Załącznik nr 4 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji NASADZEŃ DRZEW LIŚCIASTYCH L.p. Lokalizacja obiektu Zadanie Asortyment Jedn. miary Ilość

Załącznik nr 4 Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji NASADZEŃ DRZEW LIŚCIASTYCH L.p. Lokalizacja obiektu Zadanie Asortyment Jedn. miary Ilość 1 2 3 4 5 6 1 W pasie drogowym (działka nr 18, obręb

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park)

Harmonogram prac rzeczowo-czasowy (park) L.P. Wyszczególnienie – rodzaj prac do wykonania Termin wykonania Załącznik Nr 8 I. Konserwacja zieleni niskiej 1. Pielęgnacja trawników: 2. Koszenie trawników

Formularz – kalkulacja ceny ofertowej w oparciu o ceny jednostkowe Rejon I Tabela nr 1

Formularz - kalkulacja ceny ofertowej w oparciu o ceny jednostkowe Rejon I Tabela nr 1

Formularz – kalkulacja ceny ofertowej w oparciu o ceny jednostkowe Rejon I Tabela nr 1 L.p. Zakres prac Wielkość asortymentu ogółem (m 2 lub ) Wielkość asortymentu do realizacji na 3 lata (m 2 lub ) Jednostka

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU W GRUPIE ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA

Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu biorących udział w projekcie Akademia umiejętności współfinansowanego przez Unię Europejską z

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D – 09.01.01 HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWĄ Spis treści: 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja roślinna KL 4TR

Nauczycielski plan dydaktyczny Przedmiot: produkcja na KL 4TR Marlena Żywicka – Czaja Moduł dział L.p zakres treści Osiągnięcia ucznia Poziom Poziom podstawowy ponadpodstawowy I.Rośliny Lekcja -znać PSO

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostoja Warmińska. Tytuł projektu Razem w Przyszłość RPWM /16

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostoja Warmińska. Tytuł projektu Razem w Przyszłość RPWM /16

HARMONOGRAM Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Ostoja Warmińska Tytuł projektu Razem w Przyszłość RPWM.11.01.01-28-0169/16 Nazwa szkolenia zawodowego/ kursu: Florystka Nr kursu: 16/134/2017 Termin realizacji:

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 5/17 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA ( TRAWNIKI)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA ( TRAWNIKI)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA ( TRAWNIKI) 1. WSTĘP Grupa robót: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. KOD CPV: 45233000-9

PROJEKT ZIELENI. Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. mgr inż. arch. Tomasz Bal, upr.44/loia/08. DATA WYKONANIA: PAŹDZIERNIK 2015 r.

PROJEKT ZIELENI. Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. mgr inż. arch. Tomasz Bal, upr.44/loia/08. DATA WYKONANIA: PAŹDZIERNIK 2015 r.

FAZA: PROJEKT ZIELENI TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki nr ew. 31967/6,,

Rok w ogrodzie – H. M. Schmidt

Rok w ogrodzie - H. M. Schmidt

Rok w ogrodzie – H. M. Schmidt Spis treści Styczeń Pogoda dla ogrodników Prace w styczniu Zapobieganie uszkodzeniom przez śnieg i mróz Siew roślin kiełkujących w chłodzie RozmnaŜanie kwiatów balkonowych

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, Wrocław INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA INWESTYCJI: TEMAT OPRACOWANIA

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław BETTULLA Anneet taa Brrooddaa Ul..Elbbl ląąsskkaa 1155 5544- -334411 Wrrooccł łaaw NAZWA INWESTYCJI LOKALIZACJA

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIELEŃ DROGOWA

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIELEŃ DROGOWA

D-09.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZIELEŃ DROGOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ZIELEŃ DROGOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.09.01.01. ZIELEŃ DROGOWA ST D.09.01.01. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Róża Michelle Drucker: Cechy i charakterystyka odmiany, zasady sadzenia, uprawy i pielęgnacji

#

Зеленский сообщил, что Украина потратит более $500 млн на закупку дронов

#

Путин опроверг утверждения Запада о том, что Россия и Китай создают военный союз

#

Российская армия выпустила более 200 снарядов по Херсонской области, имеется много раненых

#

По дороге Лачин-Ханкенди беспрепятственно проехали автомобили МККК- ФОТО

© 2004 – 2020 Bütün müəllif hüquqları qorunur.

Главная

Все новости

Политика

Состоялся телефонный разговор президента Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Vesti.az со ссылкой на АПА , об этом Шарль Мишель сообщил в своем Twitter- аккаунте.

“Мы обсудили последнюю ситуацию в регионе. Я подчеркнул, что ЕС готов содействовать процессу нормализации отношений между этими странами (Азербайджаном и Арменией – ред.) и развитию мира и стабильности в регионе”, – отметил Шарль Мишель.

  • Ильгар Велизаде: Функцию посредничества в армяно-азербайджанском вопросе США пытаются передать ЕС- ВИДЕО ИНТЕРВЬЮ
  • ВСУ: Су-25 был сбит в районе Бахмута с помощью польского ЗРК Piorun
  • Пашинян идет против армянской пропаганды о несовместимости азербайджанцев и армян