Press "Enter" to skip to content

Odmiany lilaka — Alfabetyczny wykaz nazw, wybór według cech charakterystycznych

I am not a student. (I’m not a student). Nie jestem studentem.

Odmiana czasownika być po angielsku (to be) w czasie teraźniejszym

Czasownik be – być ma trzy formy w czasie teraźniejszym: am, are, is.

Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie zaimka z czasownikiem be (am, are, is).

Zdanie przeczące z czasownikiem be – być tworzymy dodając do odmiany czasownika be (am, is, are) słowo not.

Spis treści

Odmiana czasownika to be – być w czasie Present Simple. Zestawienie w tabelce

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
I am – Ja jestem Am I? – Czy ja jestem? I am not – Ja nie jestem
You are – Ty jesteś Are you? – Czy Ty jesteś? You are not – Ty nie jesteś
He is – On jest Is he? – Czy on jest? He is not – On nie jest
She is – Ona jest Is she – Czy ona jest? She is not – Ona nie jest
It is – Ono jest, to jest Is it? – Czy ono (to) jest? It is not – Ono nie jest
We are – My jesteśmy Are we? – Czy my jesteśmy? We are not – My nie jesteśmy
You are – Wy jesteście Are you? – Czy wy jesteście? You are not – Wy nie jesteście
They are – Oni są, one są Are they? – Czy oni są? Czy one są? They are not – Oni nie są, one nie są

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

Odmiana czasownika być. Formy skrócone

Często, zwłaszcza w mowie potocznej, używa się form skróconych. Stosowane skróty w twierdzeniach:

I simply am. Ja po prostu jestem.

You are = You’re
He is = He’s
She is = She’s
It is = It’s
ono jest, to jest
We are = We’re
my jesteśmy
You are = You’re
wy jesteście
They are = They’re
oni są, one są

Przeczenia: ja nie jestem, ty nie jesteś, on nie jest…

Jak wspomniano powyżej, przeczenie z czasownikiem be – być tworzymy dodając do odmiany czasownika be (am, is, are) słowo not.

Często, zwłaszcza w mowie potocznej, możemy napotkać formy skrócone.

I am not = I’m not

Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

You are not = You aren’t
= You’re not
He is not = He isn’t
= He’s not
She is not = She isn’t
= She’s not
It is not = It isn’t
= It’s not

to nie jest, ono nie jest

We are not = We aren’t
= We’re not

my nie jesteśmy

You are not = You aren’t
= You’re not

wy nie jesteście

They are not = They aren’t
= They’re not

oni nie są, one nie są

Pytania i krótkie odpowiedzi czasownika To BE w czasie teraźniejszym

Formę pytającą (pytania) tworzymy przez przestawienie zaimka z czasownikiem be (am, are,is).

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy odpowiedniej formy czasownika być: am, are lub is.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio formy czasownika być: am, are lub is, dodając not .

Pytanie Odpowiedź krótka twierdząca Odpowiedź krótka przecząca
Am I? – Czy ja jestem? Yes, I am. No, I’m not
Are you? – Czy Ty jesteś? Yes, you are. No, you aren’t. / No, you’re not.
Is he? – Czy on jest? Yes, he is. No, he isn’t. / No, he’s not.
Is she – Czy ona jest? Yes, she is. No, she isn’t. / No, she’s not.
Is it? – Czy ono (to) jest? Yes, it is. No, it isn’t. / No, it’s not.
Are we? – Czy my jesteśmy? Yes, we are. No, we aren’t. / No, we’re not.
Are you? – Czy wy jesteście? Yes, you are. No, you aren’t. / No, you’re not.
Are they? – Czy oni są? Czy one są? Yes, they are. No, they aren’t. / No, they’re not.

Przykłady pytań z czasownikiem BYĆ i krótkimi odpowiedziami:

Are you busy now? No, I’m not. Czy jesteś teraz zajęty? Nie, nie jestem.

Is she American? Yes, she is. Czy ona jest Amerykanką? Tak, jest.

Is John here? No, he isn’t. Czy jest tu John? Nie, nie ma go.

Are they at home? Yes, they are. Czy oni są w domu? Tak, są.

Pytania szczegółowe z czasownikiem to be (być)

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. What (co), Who (kto), Where (gdzie), Why (dlaczego), How (jak), How much (ile, do rzeczowników niepoliczalnych), How many (ile, do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What – co

What is this? Co to jest?

What is your name? Jak masz na imię?

What are their surnames? Jakie są ich nazwiska?

Who – kto

Who is this? Kto to jest?

Who is she? Kim ona jest?

Who are you? Kim jesteś?

Who are they? Kim oni są?

Where – gdzie

Where is your car? Gdzie jest twój samochód?

Where are you? Gdzie jesteś?

Why – dlaczego

Why is she angry? Dlaczego ona jest zła?

Why are you tired? Dla czego jesteś zmęczony?

How – jak

How is your sister? Jak się miewa twoja siostra?

How are you? Jak się masz?

How much – ile, do rzeczowników niepoliczalnych

How much is this? I le to kosztuje?

How much are the tickets? Ile kosztują bilety?

How many – ile, do rzeczowników policzalnych

How many people are there? Ile jest tam ludzi?

How many is enough? Ile to jest wystarczająco?

Present Simple – odmiana czasownika być – to be. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia. I am happy. Jestem szczęśliwy. I am at home. Jestem w domu. I am at school. Jestem w szkole…

Przykłady zdań odmianą być (to be) po angielsku. Formy pełne i skrócone

I am a student. (I’m a student). Jestem studentem.

Am I a student? Czy ja jestem studentem?

I am not a student. (I’m not a student). Nie jestem studentem.

You are a boy. (You’re a boy). Ty jesteś chłopcem.

Are you a boy? Czy ty jesteś chłopcem?

You are not a boy. (You aren’t a boy), (You’re not a boy). Ty nie jesteś chłopcem.

She is a girl.(She’s a girl). Ona jest dziewczynką.

Is she a girl? Czy ona jest dziewczynką?

She is not a girl. (She isn’t a girl), (She’s not a girl). Ona nie jest dziewczynką.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

It is blue. (It’s blue). To jest niebieskie.

Is it blue? Czy to jest niebieskie?

It is not blue. (It isn’t blue), (It’s not blue). To nie jest niebieskie.

We are workers. (We’re workers). My jesteśmy pracownikami.

Are we workers? Czy my jesteśmy pracownikami?

We are not workers. (We aren’t workers), (We’re not workers). My nie jesteśmy pracownikami.

Are you on holiday? Czy wy jesteście na wakacjach?

You are not on holiday. (You aren’t on holiday), (You’re not on holiday). Wy nie jesteście na wakacjach.

They are hungry. (They’re hungry). On są głodni.

Are they hungry? Czy oni są głodni?

They are not hungry. (They aren’t hungry), (They’re not hungry). Oni nie są głodni.

Zobacz również:

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na odmianę czasownika być (am, is, are)

Fiszki na odmianę być (to be)

Zobacz także:

Odmiany lilaka — Alfabetyczny wykaz nazw, wybór według cech charakterystycznych

Liczebnik to część mowy oznaczająca liczbę, ilość, kolejność i wielokrotność. Liczebnik odpowiada na pytania ile ? który z kolei ? .

Liczebniki główne określają liczbę czegoś. Odpowiadają na pytanie ile ? ilu ? . Odmieniają się przez przypadki i rodzaje.

Liczebniki główne tysiąc , milion , miliard nie odmieniają się przez rodzaje. Odmieniają się przez przypadki i liczby tak samo jak rzeczowniki rodzaju męskiego, np. tysiąc , tysiąca , tysiącowi , tysiąc , tysiącem , tysiącu , tysiąc .

Liczebnik główny jeden w liczbie pojedynczej ma formy rodzaju męskiego ( jeden ), żeńskiego ( jedna ) i nijakiego ( jedno ). Liczebniki główne od 1 do 4 łączą się z rzeczownikiem w mianowniku (np. 1 samochód , 2, 3, 4 samochody ). Od 5 wzwyż liczebniki główne łączą się z dopełniaczem (np. 5, 6, 7 samochodów ).

Odmiana liczebnika jeden

Przypadek r. męski r. żeński r. nijaki
Mianownik jeden jedna jedno
Dopełniacz jednego jednej jednego
Celownik jednemu jednej jednemu
Biernik jednego jedną jedno
Narzędnik jednym jedną jednym
Miejscownik jednym jednej jednym
Wołacz jeden jedna jedno

Odmiana liczebnika dwa , trzy , cztery

Forma męskoosobowa

Przypadek dwa trzy cztery
Mianownik dwa / dwóch trzej / trzech czterej / czterech
Dopełniacz dwóch trzech czterech
Celownik dwom / dwóm trzem czterem
Biernik dwóch trzech czterech
Narzędnik dwoma trzema czterema
Miejscownik dwóch trzech czterech
Wołacz dwaj trzej czterej

Liczebniki główne dwa , trzy , cztery w rodzaju męskoosobowym mają dwie formy: np. dwaj chłopcy i dwóch chłopców , trzej chłopcy i trzech chłopców , czterej chłopcy i czterech chłopców .

Forma żeńska

Przypadek dwa trzy cztery
Mianownik dwie trzy cztery
Dopełniacz dwóch / dwu trzech czterech
Celownik dwom / dwu trzem czterem
Biernik dwie trzy cztery
Narzędnik dwiema / dwoma trzema czterema
Miejscownik dwóch / dwu trzech czterech
Wołacz dwie trzy cztery

Forma niemęskoosobowa i nijaka

Przypadek dwa trzy cztery
Mianownik dwa trzy cztery
Dopełniacz dwóch trzech czterech
Celownik dwóm / dwu trzem czterem
Biernik dwa trzy cztery
Narzędnik dwoma trzema czterema
Miejscownik dwóch trzech czterech
Wołacz dwa trzy cztery

Odmiana liczebnika pięć i wzwyż

Przypadek Forma męskoosobowa Forma niemęskoosobowa
Mianownik pięciu pięć
Dopełniacz pięciu pięciu
Celownik pięciu pięciu
Biernik pięciu pięć
Narzędnik pięcioma pięcioma
Miejscownik pięciu pięciu
Wołacz pięciu pięć

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe określają kolejność osób i rzeczy. Odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Odpowiadają na pytanie który ?, która ?, które z kolei ? (np. drugi , piąty , ósma , dwunasta , trzydzieste , setne ).

1 pierwszy , – a , – e 11 jedenasty , – a , – e 21 dwudziesty , – a , – e pierwszy , – a , – e
2 drugi , – a , – e 12 dwunasty , – a , – e 22 dwudziesty , – a , – e drugi , – a , – e
3 trzeci , – a , – e 13 trzynasty , – a , – e 23 dwudziesty , – a , – e trzeci , – a , – e
4 czwarty , – a , – e 14 czternasty , – a , – e 24 dwudziesty , – a , – e czwarty , – a , – e
5 piąty , – a , – e 15 piętnasty , – a , – e 25 dwudziesty , – a , – e piąty , – a , – e
6 szósty , – a , – e 16 szesnasty , – a , – e 26 dwudziesty , – a , – e szósty , – a , – e
7 siódmy , – a , – e 17 siedemnasty , – a , – e 27 dwudziesty , – a , – e siódmy , – a , – e
8 ósmy , – a , – e 18 osiemnasty , – a , – e 28 dwudziesty , – a , – e ósmy , – a , – e
9 dziewiąty , – a , – e 19 dziewiętnasty , – a , – e 29 dwudziesty , – a , – e dziewiąty , – a , – e
10 dziesiąty , – a , – e 20 dwudziesty , – a , – e
30 trzydziesty , – a , – e 101 sto pierwszy , – a , – e 211 dwieście jedenasty , – a , – e
40 czterdziesty , – a , – e 102 sto drugi , – a , – e 212 dwieście dwunasty , – a , – e
50 pięćdziesiąty , – a , – e 103 sto trzeci , – a , – e 213 dwieście trzynasty , – a , – e
60 sześćdziesiąty , – a , – e 104 sto czwarty , – a , – e 214 dwieście czternasty , – a , – e
70 siedemdziesiąty , – a , – e 105 sto piąty , – a , – e 215 dwieście piętnasty , – a , – e
80 osiemdziesiąty , – a , – e 106 sto szósty , – a , – e 216 dwieście szesnasty , – a , – e
90 dziewięćdziesiąty , – a , – e 107 sto siódmy , – a , – e 217 dwieście siedemnasty , – a , – e
100 setny , – a , – e 108 sto ósmy , – a , – e 218 dwieście osiemnasty , – a , – e
109 sto dziewiąty , – a , – e 219 dwieście dziewiętnasty , – a , – e
110 sto dziesiąty , – a , – e 220 dwieście dwudziesty , – a , – e
321 trzysta dwudziesty , – a , – e pierwszy , – a , – e 1000 tysięczny , – a , – e
322 trzysta dwudziesty , – a , – e drugi , – a , – e 1001 tysiąc pierwszy , – a , – e
323 trzysta dwudziesty , – a , – e trzeci , – a , – e 2000 dwutysięczny , – a , – e
324 trzysta dwudziesty , – a , – e czwarty , – a , – e 2018 dwa tysiące osiemnasty , – a , – e
325 trzysta dwudziesty , – a , – e piąty , – a , – e 3000 trzytysięczny , – a , – e
326 trzysta dwudziesty , – a , – e szósty , – a , – e 3434 trzy tysiące czterysta trzydziesty , – a , – e czwarty , – a , – e
327 trzysta dwudziesty , – a , – e siódmy , – a , – e
328 trzysta dwudziesty , – a , – e ósmy , – a , – e
329 trzysta dwudziesty , – a , – e dziewiąty , – a , – e
330 trzysta trzydziesty , – a , – e

Odmiana liczebnika porządkowego

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby.

Liczebniki porządkowe mają formy rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej, rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy w liczbie mnogiej.

Liczba pojedyncza

Przypadek r. męski ( który ? ) r. nijaki ( które ? ) r. żeński ( która ? )
osoby zwierzęta rzeczy
Mianownik = Wołacz szesnasty szesnasty szesnasty szesnaste szesnasta
Dopełniacz szesnastego szesnastego szesnastego szesnastego szesnastej
Celownik szesnastemu szesnastemu szesnastemu szesnastemu szesnastej
Biernik szesnastego szesnastego szesnasty szesnaste szesnastą
Narzędnik szesnastym szesnastym szesnastym szesnastym szesnastą
Miejscownik szesnastym szesnastym szesnastym szesnastym szesnastej

Liczba mnoga

Przypadek r. męskoosobowy ( którzy ? ) r. niemęskoosobowy ( które ? )
Mianownik = Wołacz szesnaści szesnaste szesnaste szesnaste szesnaste
Dopełniacz szesnastych szesnastych szesnastych szesnastych szesnastych
Celownik szesnastym szesnastym szesnastym szesnastym szesnastym
Biernik szesnastych szesnaste szesnaste szesnaste szesnaste
Narzędnik szesnastymi szesnastymi szesnastymi szesnastymi szesnastymi
Miejscownik szesnastych szesnastych szesnastych szesnastych szesnastych

Liczebnik porządkowy w dopełniaczu – określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w dopełniaczu odpowiadamy na pytanie o której godzinie ? lub od której godziny do której ? , np. O której jesz obiad ? Obiad jem o czternastej . Od której do której jesteś w pracy ? W pracy jestem od ósmej do szesnastej .

Na pytanie o której godzinie ? (+ czasownik) odpowiadamy:

Liczebnik porządkowy ( która godzina ? ) Dopełniacz liczebnika porządkowego ( o której godzinie ? ) Liczebnik porządkowy ( która godzina ? ) Dopełniacz liczebnika porządkowego ( o której godzinie ? )
1:00 pierwsza pierwszej 13:00 trzynasta trzynastej
2:00 druga drugiej 14:00 czternasta czternastej
3:00 trzecia trzeciej 15:00 piętnasta piętnastej
4:00 czwarta czwartej 16:00 szesnasta szesnastej
5:00 piąta piątej 17:00 siedemnasta siedemnastej
6:00 szósta szóstej 18:00 osiemnasta osiemnastej
7:00 siódma siódmej 19:00 dziewiętnasta dziewiętnastej
8:00 ósma ósmej 20:00 dwudziesta dwudziestej
9:00 dziewiąta dziewiątej 21:00 dwudziesta pierwsza dwudziestej pierwszej
10:00 dziesiąta dziesiątej 22:00 dwudziesta druga dwudziestej drugiej
11:00 jedenasta jedenastej 23:00 dwudziesta trzecia dwudziestej trzeciej
12:00 dwunasta dwunastej 24:00 dwudziesta czwarta dwudziestej czwartej

Liczebnik porządkowy w narzędniku – określenie czasu

Za pomocą liczebnika porządkowego w narzędniku odpowiadamy na pytanie między którą a którą godziną ? , np. W domu jestem między siódmą i dziesiątą .

Liczebnik porządkowy ( która godzina ? ) Narzędnik liczebnika porządkowego ( między którą ? ) Liczebnik porządkowy ( która godzina ? ) Narzędnik liczebnika porządkowego ( między którą ? )
1:00 pierwsza pierwszą 13:00 trzynasta trzynastą
2:00 druga drugą 14:00 czternasta czternastą
3:00 trzecia trzecią 15:00 piętnasta piętnastą
4:00 czwarta czwartą 16:00 szesnasta szesnastą
5:00 piąta piątą 17:00 siedemnasta siedemnastą
6:00 szósta szóstą 18:00 osiemnasta osiemnastą
7:00 siódma siódmą 19:00 dziewiętnasta dziewiętnastą
8:00 ósma ósmą 20:00 dwudziesta dwudziestą
9:00 dziewiąta dziewiątą 21:00 dwudziesta pierwsza dwudziestą pierwszą
10:00 dziesiąta dziesiątą 22:00 dwudziesta druga dwudziestą drugą
11:00 jedenasta jedenastą 23:00 dwudziesta trzecia dwudziestą trzecią
12:00 dwunasta dwunastą 24:00 dwudziesta czwarta dwudziestą czwartą

Miesiące i daty

Liczebniki porządkowe odmieniają się jak przymiotniki. W datach używamy najczęściej liczebnika w mianowniku i dopełniaczu.

Nazwy miesięcy odmieniamy jak rzeczowniki rodzaju męskiego. Luty odmienia się jak przymiotnik.

Miesiąc Który ? mianownik ( kto ? co ? ) Którego ? dopełniacz ( kogo ? czego ? ) Miesiąc + data
1 styczeń pierwszy pierwszego pierwszego stycznia
2 luty drugi drugiego drugiego lutego
3 marzec trzeci trzeciego trzeciego marca
4 kwiecień czwarty czwartego czwartego kwietnia
5 maj piąty piątego piątego maja
6 czerwiec szósty szóstego szóstego czerwca
7 lipiec siódmy siódmego siódmego lipca
8 sierpień ósmy ósmego ósmego sierpnia
9 wrzesień dziewiąty dziewiątego dziewiątego września
10 październik dziesiąty dziesiątego dziesiątego października
11 listopad jedenasty jedenastego jedenastego listopada
12 grudzień dwunasty dwunastego dwunastego grudnia

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.