Press "Enter" to skip to content

Polecamy 10 najlepszych odmian powtarzających się truskawek ogrodowych

Pierwszy zbiór powtarzających się odmian truskawek ogrodowych zbiera się w czerwcu-lipcu, drugi – w sierpniu, a trzeci, gdy pogoda jest sprzyjająca – we wrześniu-październiku. W regionach południowych jagody zbiera się nawet w listopadzie. Najważniejsze, że w nocy temperatura powietrza nie spada do minus.

Opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie

Opis stanowiska pracy zawiera wszechstronną charakterystykę pracy wykonywanej na danym stanowisku oraz zestaw wymagań stawianych kandydatom na to stanowisko. Dzięki temu rekrutacja może przebiegać w sposób strategiczny, a przez to ekonomicznie uzasadniony. Konkretna treść opisu stanowiska pracy zależy od celu, w jakim ma być on wykorzystany.

W organizacjach charakteryzujących się sztywnymi, sformalizowanymi i wieloszczeblowymi strukturami organizacyjnymi opisy stanowisk są zazwyczaj bardzo szczegółowe. W organizacjach o strukturach elastycznych (zespoły) lub płaskich, w których pracownicy mają większą autonomię działania, opisy stanowisk mają charakter ogólny. Ogólna zasada jest następująca: opisy różnych stanowisk powinny minimalizować ryzyko powstania sporów kompetencyjnych czyli sytuacji, w których za tę samą czynność odpowiada kilku pracowników z różnych działów, lub sytuacji, w których za daną czynność faktycznie nie odpowiada nikt.

Opis stanowiska pracy może wyglądać jak poniżej:

 • nazwa: dyrektor personalny
 • jednostka organizacyjna: firma A
 • odpowiedzialność hierarchiczna: prezes zarządu
 • stanowiska podległe: kierownicy działów – rekrutacji, personalnego, wynagrodzeń, sekretarka; rozpiętość kierowania – 4 stanowiska; zasięg kierowania – 16 stanowisk
 • cel stanowiska: współtworzenie strategii personalnej i nadzór nad jej realizacją, współpraca w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z zarządem i kierownikami liniowymi w celu realizacji misji i strategii firmy
 • główne zadania na stanowisku:
  zadania kierownicze:
  – uczestniczenie jako członek zarządu w formułowaniu strategii firmy oraz strategii personalnej zgodnych z misją i celami firmy,
  – monitorowanie i ocena rezultatów wdrożenia strategii personalnej firmy,
  – inicjowanie zmian w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w stosunku do całej firmy oraz w stosunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych,
  – kierowanie pracami pionu personalnego, dokonywanie podziału pracy, ocena oraz podejmowanie decyzji personalnych dotyczących pracowników tego pionu,
  zadania funkcyjne (specjalistyczne):
  – planowanie i realizacja poszczególnych działań z zakresu pozyskiwania, motywowania, szkolenia pracowników, ich przemieszczeń wewnętrznych i odejść w sposób zgodny ze strategią ogólną i personalną firmy,
  – tworzenie i wdrażanie metod i narzędzi ułatwiających realizację polityki personalnej,
  – dbanie o wzrost zadowolenia pracowników poprzez tworzenie dobrej atmosfery i zapewnienie odpowiednich warunków pracy,
  – orientacja działań na wartości, które przyczyniają się do poprawy wizerunku firmy i wzmacniają jej pozycję konkurencyjną.
 • podejmowanie decyzji (samodzielność decyzyjna w zakresie spraw):
  merytorycznych:
  – nadzoru nad realizacją strategii personalnej po uzyskaniu akceptacji zarządu firmy,
  – doradzania zarządowi i kierownikom liniowym w zakresie ZZL,
  – inicjowania nowych rozwiązań w obszarze ZZL w zakresie metod i narzędzi wspierających realizację strategii personalnej,
  organizacyjnych:
  x planowania i organizowania pracy pionu personalnego,
  x organizowania, kontroli i oceny pracy podwładnych pracowników,
  finansowych:
  x dysponowanie budżetem pionu personalnego,
 • kontakty wewnętrzne:
  – regularne – zarząd, kierownicy działów i sekcji, radca prawny, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy pionu personalnego,
  – nieregularne – pozostali pracownicy firmy,
 • kontakty zewnętrzne:
  – regularne – urzędy: ZUS, PIP, WUS, urzędy pracy, szkoły wyższe, szkoły zawodowe, wybrane firmy doradztwa personalnego,
  – nieregularne – Urząd Skarbowy, Urząd Ochrony Danych Osobowych, firmy szkoleniowe, firmy doradcze, agencje pracy tymczasowej, stowarzyszenia branżowe,
 • kryteria oceny pracy na stanowisku:
  – stopień realizacji strategii personalnej,
  – wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie ZZL,
  – poziom fluktuacji wykwalifikowanych pracowników,
  – optymalizacja kosztów zatrudnienia i zwolnień,
  – realizacja budżetu pionu personalnego,
  – poziom satysfakcji pracowników,
 • używany sprzęt biurowy: komputer, kserokopiarka, faks, drukarka, telefon,
 • wykształcenie: wyższe, profil – preferowany kierunek zarządzanie, prawo lub nauki społeczne, preferowana specjalność – zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • wiedza, umiejętności i cechy osobowości:
  – wiedza zawodowa z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, nowoczesnych metod ZZL, zarządzania projektami i zmianą, prawa pracy i polityki społecznej,
  – umiejętności specjalistyczne: strategicznego myślenia i działania, analizowana sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, stosowania metod i narzędzi ZZL, współpracy w zespole, negocjowania, efektywnego organizowania własnej pracy, kierowania własnym rozwojem zawodowym,
  – umiejętności kierownicze: przywódcze, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów przy jednoczesnym koncentrowaniu się na celach firmy i jej wartościach, delegowania uprawnień i obowiązków, zarządzania w sytuacjach zmian i kryzysowych, działania pod wpływem stresu,
  – cechy osobowości: komunikatywność, odporność na stres, asertywność, empatia i inteligencja emocjonalna, kreatywność, otwartość na zmiany, wytrwałość, odpowiedzialność,
  – doświadczenie zawodowe: wymagany staż pracy ogółem – minimum 8 lat, wymagany staż pracy na konkretnych stanowiskach – co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych, w tym trzy lata na stanowisku dyrektora personalnego, doświadczenie zawodowe w zakresie budowania strategii personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi w procesach restrukturyzacji i zmian, kierowania działem personalnym.

Polecamy 10 najlepszych odmian powtarzających się truskawek ogrodowych

truskawki ogrodowe. Są to szybko rosnące i obficie owocujące rośliny, które dają 3 zbiory w sezonie..

Co to jest powtarzająca się ocena

Rośliny powtarzające się to rośliny, które składają pąki kwiatowe przez cały sezon wegetacyjny, niezależnie od długości godzin dziennych. Dlatego szypułki, zielone i dojrzałe owoce są zawsze obecne na jednej roślinie..

Zalety odmian:

 • szybki wzrost;
 • obfite owocowanie w roku sadzenia;
 • odporność na pająk oraz inne choroby i szkodniki typowe dla truskawek;
 • dobry gust;
 • wysoka dekoracyjność.

Jedyną istotną wadą takich truskawek jest konieczność corocznego odnawiania nasadzeń. Powodem jest szybkie starzenie się rośliny.

Jeśli krzaki zostaną pozostawione na kolejny 1 rok, plon będzie niski, a jagody małe.

Pierwszy zbiór powtarzających się odmian truskawek ogrodowych zbiera się w czerwcu-lipcu, drugi – w sierpniu, a trzeci, gdy pogoda jest sprzyjająca – we wrześniu-październiku. W regionach południowych jagody zbiera się nawet w listopadzie. Najważniejsze, że w nocy temperatura powietrza nie spada do minus.

Najsmaczniejsi przedstawiciele

Większość odmian powtarzających się truskawek ogrodowych wyróżnia się słodko-kwaśnym smakiem owocowym i dobrą soczystością. Nadają się do świeżego spożycia, mrożenia i przetwórstwa. Na balkonie można wyhodować i wykorzystać prawie wszystko ogrodnictwo pionowe.

Najlepsze odmiany truskawek ogrodowych na środkowy pas:

 1. Królowa Elżbieta II – zajmuje pierwsze miejsce na listach najpopularniejszych i najbardziej produktywnych odmian. Krzewy rośliny są wysokie z dużymi szypułkami. Jagody są słodkie, osiągają masę od 50 do 100 g. Jest odporny na mróz. Przy uprawie między krzewami utrzymuje się odległość 40-60 cm, pierwsze owoce usuwa się pod koniec maja – początek czerwca.
 2. Evie 2 – odporna na suszę kultura angielskiej selekcji. Owoce są okrągłe, o wadze 25 g, soczyste, mięsiste. Zaletą tej odmiany jest możliwość wzrostu przez 2 lub więcej lat z rzędu w jednym miejscu bez odnawiania. Zapewnia stabilne plony jagód tej samej wielkości. Odporny na ekstremalne temperatury i niekorzystne warunki atmosferyczne.
 3. Maestro – różnorodne francuskie selekcje. Jagody średniej wielkości o wadze 35-45 g. Owoce stożkowate, słodkie, równomiernie dojrzewają, nie gniją w deszczową pogodę. Odmiana wyróżnia się zwiększoną odpornością na poważne choroby..
 4. Portola – tworzy wysokie, rozgałęzione krzewy. Jagody sercowate, słodkie, 70-80 g. Średnio sezonowe, odporne na podlewanie i choroby grzybowe. Pod koniec sezonu nasadzenia są przykrywane folią, aby uzyskać czwarty plon. Podczas sadzenia między rzędami zachowaj odległość co najmniej 60 cm.
 5. Pokusa – jedna z nielicznych odmian dająca duże owoce z nutami gałki muszkatołowej. Jagody są soczyste, ważą od 30 g. Krzewy są wysokie z dużymi liśćmi, dzięki czemu roślina dobrze znosi upały i suszę. Używany do ogrodnictwa pionowego.

Opisane odmiany powtarzające się truskawka ogrodowa uprawiane na środkowym pasie przez wiele lat, dlatego są dobrze zbadane i przystosowane do warunków klimatycznych. Z powodzeniem uprawia się je w otwartym i zamkniętym gruncie, na pionowych zjeżdżalniach i poziomych łóżkach..

Odmiany przenośne

Farmy, wybierając powtarzające się odmiany truskawek ogrodowych, zawsze uwzględniają cechy zagęszczenia jagód i transport. Właściwości te mają bezpośredni wpływ na wysokość uzyskanego zysku. Wśród odmian, których owoce dobrze znoszą transport, wyróżnia się:

 1. Albion – tworzy wysoki krzew, dając 4 plony rocznie. Jagody dojrzewają szkarłatnie, soczyste, stożkowate o wadze 70-80 g. Odporne na suszę, dobrze transportowane na duże odległości bez utraty prezentacji.
 2. Charlotte Odmiana odporna na warunki atmosferyczne o jasnym smaku poziomek. Jagody w kształcie serca, o masie od 20 g. Miąższ jest jędrny i słodki, jagoda jest dobrze przechowywana, nawet w pełni dojrzała.
 3. Selva – wysokowydajna, wielkoowocowa amerykańska selekcja. Masa jagód od 30-50 g. Owoce są gęste i mocne w kształcie stożka. Tworzy duży krzew z 20 lub więcej szypułkami.
 4. Flamenco – różnorodność angielskiej selekcji. Jagody czerwono-pomarańczowe, gęste, o masie 30-40 g. Odmiana średnio późna. Pierwszy plon zbierany jest w lipcu, drugi we wrześniu. Plony są stale wysokie. Podczas przechowywania jagoda nie jest ciemniejsza i nie traci gęstości.
 5. San Andreas – wielkoowocowy i wysokowydajny przedstawiciel amerykańskiej selekcji. Z jednego krzewu zbiera się do 3 kg jagód. Owoce w kształcie serca, szkarłatne, słodkie o wadze 40 g.

Wszystkie powtarzające się odmiany truskawek wyróżniają się tym, że uprawiane nawet na niewielkim obszarze pozwalają uzyskać wysoki plon pysznych jagód. Najważniejsze jest regularne karmienie roślin i usuwanie czerwonych liści..