Press "Enter" to skip to content

Wojciech Tumidalski: Haga pokazuje Putinowi, że nie może spać spokojnie

Historyczna decyzja, ogłoszona przez Polaka, bo to prof. Piotr Hofmański jest prezesem haskiego trybunału, w pierwszej kolejności ma wymiar symboliczny. Haga bowiem mówi zbrodniarzom: nie możecie spać spokojnie, nie czujcie się panami sytuacji. Wszystkie kraje będące stronami Statutów Rzymskich, które podlegają jurysdykcji MTK, mają obowiązek wykonać jego postanowienie i aresztować Putina oraz Lwową-Biełową. Rosja wprawdzie nie jest ich stroną i dziś zapewne Putin ani pani rzecznik nie planuje wyjazdu z kraju, ale życie przynosi przecież różne zaskoczenia. Slobodana Milosevica czy Radovana Karadzica też nie ujęto od razu.

Najlepsze odmiany pietruszki dla regionu Tumeńskiego: nazwa, zdjęcie i opis

Do opisu wyglądu zewnętrznego stosujemy słowa znajdujące się w tabeli poniżej. Pamiętaj, że przymiotnik dopasowuje się do rodzaju rzeczownika.

A oto przykład opisu osoby:

А нна э то выс о кая, щ у плая блонд и нка.
У не ё дл и нные, св е тлые в о лосы.
Ania to wysoka, szczupła blondynka.
Ona ma długie jasne włosy.
П ё тр п о лный. Он н о сит кор о ткие, ч ё рные в о лосы. Piotr jest tęgi. On nosi krótkie czarne włosy.

Przejdźmy teraz do słówek i przykładów:

słówko rosyjskie tłumaczenie użycie w zdaniu tłumaczenie
голов а głowa У мен я м а ленькая голов а . Mam małą głowę.
голуб ы е глаз а niebieskie oczy У А ни голуб ы е глаз а . Ania ma niebieskie oczy.
зел ё ные глаз а zielone oczy У мен я зел ё ные глаз а . Ja mam zielone oczy.
к а рие глаз а brązowe oczy У моег о с ы на к а рие глаз а . Mój syn ma brązowe oczy.
ч ё рные глаз а czarne oczy У ког о ч ё рные глаз а ? Kto ma czarne oczy?
у зкие г у бы wąskie usta Не любл ю у зкие г у бы. Nie lubię wąskich warg.
п о лные г у бы pełne usta У теб я п о лные г у бы. Ty masz pełne usta.
кр а сные г у бы czerwone usta У Т а ни кр а сные г у бы. Tania ma czerwone usta.
бл е дные г у бы blade usta У вас бл е дные г у бы. Macie blade usta.
прям о й нос prosty nos У Ф е ди прям о й нос. Fiedia ma prosty nos.
кор о ткий нос krótki nos Как о й кор о ткий нос! Jaki krótki nos!
дл и нный нос długi nos У б а бы- я ги дл и нный нос. Baba Jaga ma długi nos.
взд ё рнутый нос zadarty nos У теб я взд ё рнутый нос. Masz zadarty nos.
р е сницы rzęsy Дл и нные р е сницы. Długie rzęsy.
бр о ви brwi Кор и чневые бр о ви. Brązowe brwi.
дл и нные в о лосы długie włosy У д е вушек дл и нные в о лосы. Dziewczyny mają długie włosy.
кор о ткие в о лосы krótkie włosy У м а льчиков кор о ткие в о лосы. Chłopcy mają krótkie włosy.
т ё мные в о лосы ciemne włosy У мн о гих т ё мные в о лосы. Wiele osób ma ciemne włosy.
св е тлые в о лосы jasne włosy У блонд и нок св е тлые в о лосы. Blondynki mają jasne włosy.
сед ы е в о лосы siwe włosy У б а бушки сед ы е в о лосы. Babcia ma siwe włosy.
кудр я вые в о лосы kręcone włosy У мо е й м а мы кудр я вые в о лосы. Moja mama ma kręcone włosy.
кр у глое лиц о okrągła twarz У дет е й кр у глое лиц о . Dzieci mają okrągłe buzie.
крас и вое лиц о ładna twarz У манек е нщиц крас и вые л и ца. Modelki mają ładne twarze.
бл е дное лиц о blada twarz Как о е у теб я бл е дное лиц о ! Jaką masz bladą twarz!
плеч о /пл е чи bark/barki Взять на сво и пл е чи. Wziąć na swoje barki.
рук а /р у ки ręka/ręce Возьм и сь в р у ки! Weź się w garść!
ног а /н о ги noga/nogi Подним и н о гу! Podnieś nogę!
п а лец/п а льцы palec/palce Не шевельн у ть п а льцем. Nie ruszyć palcem.
ух о / у ши ucho/uszy Уши вверх! Uszy do góry!
п о лная фиг у ра tęgi У Т а ни п о лная фиг у ра. Tania jest tęga.
щ у плая фиг у ра szczupła figura У М а ши щ у плая фиг у ра. Masza jest szczupła.
стр о йная фиг у ра zgrabna figura У не ё стр о йная фиг у ра. Ona ma zgrabną figurę.
н и зкий рост niski wzrost У дет е й н и зкий рост. Dzieci są niskiego wzrostu.
ср е дний рост średni wzrost У теб я средний рост? Jesteś średniego wzrostu?
выс о кий рост wysoki wzrost Он выс о кого р о ста. On jest wysoki.
в о зраст wiek В как о м ты в о зрасте? W jakim jesteś wieku?
молод о й młody Он ещ ё молод о й. On jest młody.
взр о слый dorosły П е тя уж е взр о слый. Piotr jest już dorosły.
пожил о й w podeszłym wieku Б а бушка пожил а я. Babcia jest w podeszłym wieku.
ст а рый stary Д е душка уж е ст а рый. Dziadek jest już stary.
 • Wygląd zewnętrzny: Wstęp
 • Wygląd zewnętrzny: Słownictwo
 • Wygląd zewnętrzny: Rodzaje przymiotników
 • Alfabet rosyjski
 • Rzeczowniki. Pytania kto? co?
 • Ortografia
 • Rzeczownik. Deklinacje
 • Imiona
 • Jak się nazywasz?
 • Wygląd zewnętrzny
 • Cechy charakteru
 • Określanie wieku
 • Zdrowie

Wojciech Tumidalski: Haga pokazuje Putinowi, że nie może spać spokojnie

Nakaz aresztowania Władimira Putina udowadnia, że niezależnie, czy powstanie specjalny trybunał do osądzenia rosyjskiej agresji na Ukrainę, widać już jasno, kogo wolny świat uznaje za ofiarę, a kogo za zbrodniarza. Oraz że Putin tej wojny nie wygra.

Aktualizacja: 18.03.2023 10:50 Publikacja: 17.03.2023 18:47

Proukraińska demonstracja w Krakowie kilka dni po wybuchu wojny

Foto: Fotorzepa/ Piotr Guzik

Tego samego dnia, w którym ogłoszono, że przywódca Chin Xi Jinping wybiera się do Moskwy, by udzielić wsparcia Władimirowi Putinowi, z Hagi napłynął komunikat wskazujący, kogo chiński lider odwiedzi. Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego i sam ten trybunał wydał bowiem nakaz aresztowania Putina pod zarzutem zbrodni wojennych. Nakaz dotyczy także Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskej rzeczniczkę praw dziecka. Według MTK są dostateczne dowody, by uznać, że oboje są odpowiedzialni za organizację deportacji ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów w głąb Rosji.

Bezmiar tej zorganizowanej zbrodni poraża. Nie sposób spojrzeć na nią oczami rodziców, gdy w ogarniętej wojną ojczyźnie ktoś porywa ich największy skarb, który ze wszystkich sił starają się chronić. Jej okrucieństwo wykracza poza skalę, ale jednocześnie – co może stanowi paradoks – jest to czyn odwracalny, bo porwane dzieci żyją i teoretycznie jest możliwe, że kiedyś wrócą do swego kraju i swoich rodzin. Ale zarazem wszystko to może tylko spotęgować ból i traumy dzieci oraz rodziców.

Czytaj więcej

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w związku z sytuacją na Ukrainie wydał nakazy aresztowania dwóch osób: Władimira Putina i Marii Lwowej-Biełowej.

Historyczna decyzja, ogłoszona przez Polaka, bo to prof. Piotr Hofmański jest prezesem haskiego trybunału, w pierwszej kolejności ma wymiar symboliczny. Haga bowiem mówi zbrodniarzom: nie możecie spać spokojnie, nie czujcie się panami sytuacji. Wszystkie kraje będące stronami Statutów Rzymskich, które podlegają jurysdykcji MTK, mają obowiązek wykonać jego postanowienie i aresztować Putina oraz Lwową-Biełową. Rosja wprawdzie nie jest ich stroną i dziś zapewne Putin ani pani rzecznik nie planuje wyjazdu z kraju, ale życie przynosi przecież różne zaskoczenia. Slobodana Milosevica czy Radovana Karadzica też nie ujęto od razu.

Decyzja Trybunału rozwiewa też wątpliwości, co do kierunku i jakości dowodów, jakimi dysponuje prowadzący międzynarodowe śledztwo MTK. Jasno wynika z nich, że Putin ponosi osobistą odpowiedzialność za decyzje realizowane przez najeźdźców. Trybunał musi chronić dobro dzieci – dlatego nie ogłosił ich danych, ale liczy, że już ujawnienie wydanego postanowienia zapobiegnie kolejnym takim działaniom agresora.