Press "Enter" to skip to content

Do głównych atrakcji regionu Uljanowsk: lista zdjęć i opisów

Niektóre identyczne wyrazy będziemy inaczej odmieniać w zależności od tego co one reprezentują. Przykładowo wyraz “oko” może być ludzkie jak i oko sieci lub rosołu. Jeżeli jest to oko ludzkie, to powiemy “przyglądam się oczom”, jeżeli są to oka w rosole lub sieci, to powiemy “przyglądam się okom”. Istnieją również rzeczowniki, które są przymiotnikami. Przykładowo wyraz “dziki” to rzeczownik męski w liczbie mnogiej ale również przymiotnik rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Więc dopełniacz może brzmieć “dzików lub dzikich” a celownik “dzikom lub dzikim“. Podobna sytuacja jest w przypadku nazwisk. Przykładowo wyraz “kisiel”. Standardowo powiemy w dopełniaczu “kisielu” ale jeżeli w domyśle chodzi o nazwisko, to powiemy “Kisiela”.

Odmiana przez przypadki

Odmiana przez przypadki nazywana jest deklinacją. W języku polskim występuje 7 przypadków. Łatwo skojarzyć to z ilością dni tygodnia.
W wielu językach przypadki w ogóle nie występują. Np. angielski. W innych językach występują różne ilości przypadków. Przez przypadki odmieniamy rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, niektóre liczebniki i zaimki. Nie odmienia się natomiast np. czasowników. Przypadki odpowiadają na konkretne pytania. Omówmy kolejno wszystkie 7 przypadków języka polskiego.

1. Mianownik

(łac. nominativus) – odpowiada on na pytania: to kto?, co?. Jest to forma podstawowa każdego wyrazu. To typowa forma występująca w definicjach występująca najczęściej w roli podmiotu. Odpowiada również na pytania “to jest . “, “oto . “. Przykłady: dom, krowa, płot, pies, komputer, drukarka.

2. Dopełniacz

(łac. genetivus) – ten przypadek odpowiada na kogo?, czego? (nie widzę, nie ma). Używany w relacjach przynależności lub przeczeniach. Dom Piotra, strefa komfortu, Piotr nie kupił książki

3. Celownik

(łac. dativus) – ten przypadek odpowiada na pytania to komu?, czemu? (przyglądam się). Opisuje on głównie sytuację, w których przedmiot lub coś jest komuś przekazywane, dawane lub wykonywane jest coś dla kogoś. Często łączy się z czasownikami. Np.:

daję książkę mamie, przyglądam się drzewu, kupuję coś koledze, wykonuję, sprzedaję, oddaję coś klientowi, mówię, przekazuję, obiecuję coś bratu, pomagam, dziękuję przyjacielowi itd.

Może się łączyć również z przyimkiem. Np. przeciw, przeciwko koledze, wbrew nadziei, dzięki siostrze, ku chmurom,

Najczęściej stosowane końcówki dla rzeczownika to “u” (bratu, psu, kotu), “owi” (przyjacielowi, nauczycielowi, Adamowi, Januszowi), “dze” (koledze). W rodzaju żeńskim końcówkami są “e” (kobiecie, żonie, Annie, Barbarze), “i” (nadziei, Marii, pieśni). W przymiotnikach często końcówkami dla rodzaju męskiego są “emu” (miłemu, żółtemu), dla żeńskiego “ej” (miłej, pięknej). Używany raczej rzadko.

4. Biernik

(łac. accusativus) – przypadek odpowiadający na pytania kogo?, co? (widzę, słyszę). Biernik zazwyczaj oznacza dopełnienie bliższe. W połączeniach z przyimkiem oznacza zwykle kierunek zmiany. Wiele czasowników wymaga użycia biernika, jednak jeżeli zrobimy zaprzeczenie, to biernik zamienia się w dopełniacz. Np.:
Słyszę (co?) granie. Nie słyszę (czego?) grania.
Słyszę (kogo?) kolegę. Nie słyszę (kogo?) kolegi.

Przyimek przez zawsze łączy się z biernikiem. Np. przez góry, przez pola. Rzeczowniki mogą posiadać formę dopełniacza lub mianownika lub całkowicie niezależną od tych przypadków.

5. Narzędnik

(łac. instrumentalis) – pytania tego przypadku to z kim?, z czym? (idę). Jak mówi nazwa, służy do określania narzędzia. Czym? (długopisem, młotkiem, pisakiem, śrubokrętem, ołówkiem), może też odpowiadać na pytanie kim jesteśmy (informatykiem, pisarzem, kolarzem, murarzem) ale też służy do określania środka transportu (tramwajem, samochodem, rowerem, samolotem) może też służyć do pokazania czym się interesujemy (kolarstwem, piłką, koszykówką, malarstwem, literaturą). Narzędnik może się łączyć z przyimkami z, pod, nad.
Końcówki rzeczowników w narzędniku to w liczbie pojedynczej: –em, –ą, a w liczbie mnogiej –ami.

6. Miejscownik

(łac. locativus) – przypadek odpowiadający na pytania o kim? o czym? (myślę, rozmawiam). Ponieważ służy do określenia miejsca, w związku z tym zawsze wymaga użycia przyimka. W miejscowniku rzeczowniki mają zazwyczaj końcówki “e”, “u”. (o chłopcu, o psie, o pniu, o dziewczynie, o piśmie, o smoku). W liczbie wszystkie rodzaje rzeczowników przyjmują końcówkę “ach” lub “ech”. (o Niemczech, o chłopcach, o dziewczynach)

7. Wołacz

(łac. vocativus) – jako jedyny przypadek nie ma pytania. Stosuje się go w zawołaniach lub bezpośrednich zwrotach. . Stosowany jest w zawołaniach, apostrofach. Jest jednym z najrzadziej stosowanych przypadków. Jednak ma charakterystyczne zastosowanie w literaturze. Współcześnie wypiera go mianownik. Przy zawołaniach lub bezpośrednich zwrotach wolimy mówić np. Adam zamiast Adamie.

Wyjątki

Istnieje wiele odstępstw jeżeli chodzi o polską deklinację. Przykładowo niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na “a” odmienia się jakby były rodzaju żeńskiego (mężczyzna, kolega, artysta, poeta, kaznodzieja, drużba, łowca, sługa). Podobnie, żeńską odmianę mają niektóre nazwiska zakończone na “o” (Fredro, Jagiełło). Jest wiele rzeczowników o odmianie przymiotnikowej jak: myśliwy, uczony, służący, chorąży, polonez(taniec), luty, złoty (waluta), czesne, młode, służąca, królowa. Ich odmiana w większości zgadza się z odmianą przymiotników.
Czasami występują skrajnie różne odmiany przymiotnikowe bardzo podobnych wyrazów np. Limanowa-Limanowej, Częstochowa-Częstochowy. Nietypowo są odmieniane rzeczowniki sędzia, brat, dzieci, oko, ucho.

Niektóre identyczne wyrazy będziemy inaczej odmieniać w zależności od tego co one reprezentują. Przykładowo wyraz “oko” może być ludzkie jak i oko sieci lub rosołu. Jeżeli jest to oko ludzkie, to powiemy “przyglądam się oczom”, jeżeli są to oka w rosole lub sieci, to powiemy “przyglądam się okom”. Istnieją również rzeczowniki, które są przymiotnikami. Przykładowo wyraz “dziki” to rzeczownik męski w liczbie mnogiej ale również przymiotnik rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej. Więc dopełniacz może brzmieć “dzików lub dzikich” a celownik “dzikom lub dzikim“. Podobna sytuacja jest w przypadku nazwisk. Przykładowo wyraz “kisiel”. Standardowo powiemy w dopełniaczu “kisielu” ale jeżeli w domyśle chodzi o nazwisko, to powiemy “Kisiela”.

Odmiana przez przypadki online

Bezpośredni link do odmiany przez przypadki to: http://aztekium.pl/przypadki jednak możesz odmieniać wyrazy pamiętając tylko początek adresu strony i dopisując na końcu wyraz, który chcesz odmienić. Przykładowo, jeżeli chcemy odmienić wyraz “mama” to wpisujemy:
http://aztekium.pl/przypadki/mama
jeżeli chcemy odmienić wyraz stołek używamy adresu:
http://aztekium.pl/przypadki/stołek

Aby odmienić wyraz przez przypadki wystarczy wpisać go poniżej w miejscu gdzie wskazuje strzałka i wcisnąć szukaj. Odmiana nastąpi automatycznie.

Do głównych atrakcji regionu Uljanowsk: lista zdjęć i opisów

W porównaniu z wieloma innymi podmiotami regionu Uljanowsk Rosja absolutnie malutki. Jego całkowita powierzchnia działki o zaledwie 37 kilometrów kwadratowych. Ale ilu ciekawych rzeczy jest w nim! W tym artykule będziemy mówić o głównych atrakcji regionu Uljanowsk. Wśród nich – przyrodniczych, architektonicznych, historycznych i kulturalnych zabytków.

Atrakcje regionu Uljanowsk: Zdjęcia, opis i lista

Założona w 1943 roku, w regionie Uljanowsk znajduje się w geometrycznym centrum europejskiej części Rosji. Jest niemal w równej odległości od wszystkich okolicznych mórz (Czarnego, Kaspijskiego, bałtyckich i biały), które w dużej mierze determinuje klimat i właściwości miejscowej przyrody. Ciekawy fakt: w regionie zarys przypomina literę rosyjski „G”.

Wołgi umownie dzieli region na dwie części – prawy brzeg (bardziej podwyższone) i lewy brzeg. Mimo niewielkiej powierzchni, w obszarze można zaobserwować trzy naturalne obszary. W dalekim północnym zachodzie – tablice tajgi, w centrum – Las-step, a na południowym wschodzie – klasyczny deser.

Do głównych atrakcji regionu Uljanowsk – to przede wszystkim starych rezydencji, sanktuariów i klasztorów prawosławnych, ciekawych muzeów i ośrodków rzemiosła ludowego. W centrum administracyjnym regionu jest wiele pięknych zabytków architektury. Naturalne atrakcje regionu Uljanowsk zbyt dużo. Oczywiście, nie ma gór lub seashore tu nie będzie widać. Ale natura jest w pełni kompensowane za brak wielu innych piękności!

Więc jakie są atrakcje regionu Uljanowsk odwiedzających turystów do odwiedzenia i sprawdzenia konieczne? Proponujemy listę dwunastu tych obiektów (niektóre z nich są opisane poniżej):

 1. „Kamyki” kopiec.
 2. “Sengiley Mountain” Park Narodowy.
 3. góra Arbuginskaya.
 4. Kryłowa Manor Wioska Kezmino.
 5. Skripinskie Kuchura.
 6. Undory wieś.
 7. wieża Kanadeyskaya.
 8. White Lake.
 9. Muzeum Pamięci V. I. Lenina.
 10. Pomnik literę „E” w Uljanowsk.
 11. “Korona” Boulevard.
 12. malina Muzeum w Inza.

Sengiley góry

To właśnie z tego naturalnego miejscu należy rozpocząć opis głównych atrakcji regionu Uljanowsk. Zdjęcia Park Narodowy, zatwierdzony w 2017 roku, nie będą leżeć: to jest naprawdę jeden z najlepszych miejsc w regionie!

Sengiley górski położony 30 km na południe od miasta Uljanowsk. Flora i piękno lokalnego krajobrazu dał to miejsce inną nazwę – „Uljanowsk Szwajcaria” Tutaj, na niewielkim obszarze, natura utworzyła niesamowicie zróżnicowany krajobraz mozaiki. Białe wzgórza kredowe, jaskinie, wychodnie skalne i urwiska, lasy, bujne łąki i obszary suche trawy piórko stepów – wszystko to można zobaczyć na terenie parku narodowego.

Wioska Undory

Inną atrakcją krajobrazu regionu Uljanowsk znajduje się w pobliżu wsi Undory. Na prawym brzegu Wołgi, otwarte widoki na największych rzek w Europie. Nawiasem mówiąc, to jest, gdy osiągnie swoją maksymalną szerokość – 29 km! Między innymi Undory wieś jest także uzdrowiskiem. Jest tylko jeden w rosyjskich wód mineralnych, takich jak „NAFTA” (podobny do składu źródeł wody ukraińskie Truskawiec).

Muzeum Pamięci V. I. Lenina

W mieście Uljanowsk urodził świat proletariat lidera Władimira Iljicza Lenina. Oczywiście, władze radzieckie nie mógł zignorować ten fakt. W 1970 roku otwarto tam muzeum i pompatyczny pamiątkowy kompleks. Centralna część to był ogromny budynek na placu. W muzeum znajduje się około 100 tysięcy eksponatów związanych z życiem i twórczością V. I. Lenina. Ściany głównej sali muzeum ozdobione są smalta, talerze, które są pokryte cienkimi arkuszami złota.

Boulevard „Wenecja”

W Uljanowsk, zachowały pewną ilość cennych i pięknych zabytkowych budynków. Większość z tych zabytków jest dokładnie na Boulevard „Wenecja”. To starożytne miasto wille i dworki, budynki użyteczności. Boulevard jest ulubionym miejscem spacerów zarówno turystów, jak i mieszkańców. Można również zobaczyć wiele ciekawych i zabawnych zabytków rzeźbiarskich. Takich jak słynny pomnik literę „e”.

wieża Kanadeyskaya

Unikatowy zabytek architektoniczny w miejscowości obszarze Kanada Mikołaja. Ten tajemniczy i zniszczona wieża 20 metrów wysoka, sięga historyków XVII wieku. Nadal nie wiem, kto i co ma wbudowany. Według lokalnych naukowców, jest to jedna ze struktur obronnych linii Penza-Syzran.