Press "Enter" to skip to content

Najlepsze odmiany marchwi i ich opis

In the picture, a man is sitting on the couch with his cat.

Opis obrazka po angielsku: wstęp

Opis obrazka po angielsku to naprawdę nic trudnego – wystarczy poznać kilka podstawowych wyrażeń. Najpierw należy się skupić na ogółach, a potem dopiero powoli przechodzić do szczegółów.

Opisywanie obrazka może nam się przydać w przeróżnych sytuacjach zarówno w życiu codziennym jak i podczas zdawania egzaminów takich jak ustna matura z angielskiego. Opisywanie obrazka po angielsku to nie tylko dobranie odpowiedniego słownictwa, ale także umiejętność zaplanowania naszej wypowiedzi. Jeśli zbyt chaotycznie będziemy opisywać obrazek, nikt nas nie zrozumie. Z tego powodu, tak ważne jest zaplanowanie tego, o czym chcemy mówić. Zaczynajmy zawsze od ogólnych spostrzeżeń, a dopiero potem przejdźmy do szczegółów. Możemy również podzielić naszą wypowiedź na dziedziny.

Opis obrazka po angielsku: krok po kroku

Jak opisać ilustrację po angielsku po kolei? Przedstawiamy optymalną strukturę opisu obrazka po angielsku krok po kroku!

1. MOTYW OBRAZKA

Na początku ogólnie określmy co przedstawia obrazek. Musimy odpowiedzieć na pytanie: Kogo przedstawia ilustracja? A następnie możemy dodać nasze przypuszczenia. Na przykład możemy spróbować zgadnąć kto jest autorem. Jednak musimy zaznaczyć, że jest to tylko nasza opinia.

Co przedstawia ilustracja?
Kogo przedstawia ilustracja?

Kto jest autorem obrazka?

2. PORA DNIA

Przy okazji podawania ogólnego opisu obrazka warto jest określić porę dnia przedstawioną na ilustracji. Słownictwo związane z określeniem czasu prezentujemy w artykule godziny po angielsku.

Czy możesz ocenić porę dnia przedstawioną na ilustracji?
Jaka pora roku jest przedstawiona na obrazku?

Jaki związek ma pora dnia z sytuacją przedstawioną na ilustracji?

3. SZCZEGÓŁY OBRAZKA

Następną ważną częścią opisu ilustracji jest opowiedzenie o tym, co dokładnie znajduje się na obrazku. Nie skupiajmy się tylko na tym co jest w centrum. Spróbujmy odpowiedzieć na pytania co znajduje się w tle, a co widzimy w prawym dolnym rogu obrazka. Powinniśmy też opisać rzeczy, które widzimy w opisywanej części obrazka albo czynności tam wykonywane. Im więcej podamy detali, tym lepiej.

Co jest w centrum obrazka?
Co jest w tle ilustracji?
Co widzisz w rogu obrazka?
Co jest po lewej/prawej stronie?
Co znajduje się na górze/dole obrazka?

Co robią osoby przedstawione na obrazku?

4. WYGLĄD ZEWNĘTRZNY I UCZUCIA

Kolejnym punktem opisu obrazka jest przedstawienie osób oraz rzeczy znajdujących się na nim. Warto jest podać ich szczegółowy opis. Ze szczegółami uczymy jak opisywać osoby w artykule opis osoby po angielsku. Dodatkowo możemy spróbować zinterpretować uczucia, które przeżywają osoby przedstawione na ilustracji.

Jak wyglądają osoby z ilustracji?
Jak wyglądają rzeczy znajdujące się na ilustracji?

Jakie uczucia przeżywają osoby z obrazka?

5. WŁASNE DOŚWIADCZENIE

Opis obrazka można zakończyć poprzez odniesienie się do własnych doświadczeń. Jeśli ilustracja kojarzy nam się z czymś z naszego życia to dobrze jest o tym wspomnieć i jeszcze bardziej rozwinąć naszą wypowiedź.

Czy przydarzyła mi się podobna sytuacja?
Czy sytuacja z obrazka z czymś mi się kojarzy?

Jakie uczucia wzbudza we mnie ta ilustracja?

Opis obrazka po angielsku: przydatne wyrażenia

Istnieją pewne wyrażenia, które okażą się wyjątkowo przydatne gdy opisujemy obrazek po angielsku. Oto lista najczęściej używanych wyrażeń.

In this picture there are/is… – Na tym obrazku jest/są…
In the picture I can see… – Na obrazku widzę…
In the background… – W tle
In the foreground – Na pierwszym planie
There are no… – Nie ma…
The man is… – Mężczyzna jest…

The woman is… – Kobieta jest…

at the bottom of the picture – na dole obrazka
at the top of the picture – na górze obrazka
in the distance – w oddali
in the middle of the picture – w środku obrazka
next to – obok
in front of – na przedzie
behind – za
near – w pobliżu
on top of – na

under – pod

Przeczytaj o dylemacie językowym często występującym w trakcie opisywania obrazka – in the picture czy on the picture.

Jakiego czasu użyć przy opisie obrazka po angielsku?

Opisujemy obrazek używając dwóch czasów: Present Simple i Present Continuous. Present Simple używamy do powiedzenia co widzimy na obrazku.

There is a man and a cat in the picture.

Natomiast Present Continuous jest nam potrzebny do opisania czynności wykonywanych na przedstawionym obrazku.

In the picture, a man is sitting on the couch with his cat.

Opis obrazka po angielsku: inne słownictwo

Powtórzymy sobie także następujące tematy:

Jeśli chodzi o gramatykę, przy opisie obrazka podstawą będą:

przyimki miejsca (on, above etc.)

konstrukcja “There is/are…”

Opis obrazka po angielsku: wyrażanie opinii

Jak wyrazić swoją opinię po angielsku? Przedstawiamy przydatne wyrażenia. Pamiętajmy, że opisując obrazek po angielsku, powinniśmy opisać nie tylko to co widzimy, ale też nasze odczucia.

I think… – Myślę, że…
It looks like… – Wygląda na to, że…
It must be… – Musi być…
It might be… – To może być
Maybe that’s a… – Może to jest…
I would say that… – Powiedział(a)bym, że…
I have the feeling that… – W moim odczuciu…
In my opinion… – Według mnie…
I have the impression that… – Mam wrażenie, że…
It seems that… – Wydaje się, że…
It seems to me that… – Wydaje mi się, że…
I bet that… – Założę się, że…
I guess that… – Sądzę, że…
It appears that… – Wygląda na to, że…
Perhaps… – Prawdopodobnie…
It’s hard to say, but I think… – Trudno powiedzieć, ale myślę że…
If I were to guess I’d say that… – Gdybym miał/a zgadywać powiedział(a)bym, że…
I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…

I believe… – Wierzę, że…, Myślę, że…

Opis obrazka po angielsku: obrazek 1

The picture shows a young woman, looking across the street. The woman is in a large city – perhaps it’s New York or Chicago. We can see large, tall buildings in the background and lots of cars in the street. The sun is shining and it seems to be quite warm. The woman is holding a tablet. Maybe she has a map there and is trying to find an address. The woman is probably in her 20s. She has long, dark, straight hair. She’s dressed quite elegantly. She is wearing a beige blouse with a black skirt. Her handbag is also beige. It seems to me that she is about to cross the street.

She’s not scared, she’s curious

I think this woman has just moved to the city and doesn’t know her way around. She’s not scared, she’s curious. Maybe she’s going to a meeting or a job interview. I’m positive that she’s no longer a student. She looks like she just finished university and is ready to start her career. She’s extremely beautiful. She could also be a model going to a casting. She’s also tanned. Perhaps, she just came back from her summer vacation.

Obrazek pokazuje młodą kobietę, patrzącą na drugą stronę ulicy. Kobieta znajduje się w dużym mieście – może to Nowy Jork czy Chicago. Widzimy duże, wysokie budynki w tle i mnóstwo samochodów na ulicy. Świeci słońce i pewnie jest dość ciepło. Kobiet trzyma tablet. Może ma tam mapę i próbuje znaleźć jakiś adres. Kobieta ma prawdopodobnie około dwudziestu-paru lat. Ma długie, ciemne, proste włosy. Jest ubrana dość elegancko. Ma na sobie beżową bluzkę i czarną spódnicę. Torebkę ma także beżową. Wydaje mi się, że zaraz przejdzie na drugą stronę ulicy.

Myślę, że ta kobieta dopiero się przeprowadziła do miasta i nie umie się jeszcze odnaleźć. Nie boi się, jest ciekawa. Może idzie na spotkanie lub na rozmowę o pracę. Jestem pewny/a, że (ta kobieta) już nie jest studentką. Wygląda jakby dopiero skończyła uniwersytet i jest gotowa rozpocząć swoją karierę. Jest niezwykle piękna. Może także być modelką, która idzie na casting. Jest także opalona. Może niedawno wróciła z wakacji.

Opis obrazka po angielsku: obrazek 2

In the picture we can see a couple, smiling at each other. They’re both holding paper cups, probably with tea or coffee inside. It’s quite cold outside – it’s wintertime. They’re both wearing warm coats, hats, and scarves. It looks like they’re at a Christmas market. There are some Christmas lights in the background.

The man is wearing an orange, winter jacket, a dark scarf, and beige gloves. He looks quite tall and he has a beard. He’s looking at the woman and smiling. It looks like he’s having a lot of fun with her. The woman is wearing a dark coat and a beige hat with a matching scarf and gloves. She has medium-length, dark hair. She is looking at the man and smiling, just like he is.

Na obrazku widzimy parę, uśmiechającą się do siebie. Oboje trzymają papierowe kubki, prawdopodobnie z herbatą czy kawą w środku. Jest dość zimno na zewnątrz – jest zima. Oboje mają na sobie ciepłe kurtki, czapki i szaliki. Wygląda na to, że są na targu bożonarodzeniowym. W tle są światełka bożonarodzeniowe.

Mężczyzna ma na sobie pomarańczową kurtkę zimową, ciemny szalik i beżowe rękawiczki. Wygląda na dość wysokiego i ma brodę. Patrzy na kobietę i się uśmiecha. Zdaje się, że bardzo dobrze się z nią bawi. Kobieta ma na sobie ciemną kurtkę oraz beżową czapkę i szalik i rękawiczki pod kolor. Ma średniej długości, ciemne włosy. Patrzy na mężczyznę i uśmiecha się, tak jak on.

Opis obrazka po angielsku: obrazek 3

In the picture, we can see a group of friends having dinner outside. Five people are seated at a table and they are clinking their glasses – probably raising a toast. They are all drinking red wine. It’s evening time and it’s quite warm. The table is lit by candles and small LED lights. There is some food on the table – I think they’re having dessert. There are also lots of flowers decorating the table. It looks like the people in the picture know each other well – like they’re old friends.

they’re old friends

There are two men and three women sitting by the table. They’re all in their thirties. Both men are wearing blue shirts. The man on the left is wearing a darker shirt than the man on the right. On the left, there are two people sitting at the table – a man and a woman. The woman is wearing a sea green sweater. She has dark hair and she’s smiling. We can only see her side profile. On the right, we have three people sitting at the table. A man and two women. Both women have short, blond hair and are smiling.

Na obrazku widzimy grupę przyjaciół jedzących obiad na dworze. Pięć osób siedzi przy stole, stukają się kieliszkami, pewnie po wzniesieniu toastu. Wszyscy piją czerwone wino. Jest wieczór i jest dość ciepło. Stół jest oświetlony świeczkami i małymi światełkami LEDowymi. Na stole jest jedzenie – myślę, że jedzą deser. Sporo kwiatów także ozdabia stół. Wygląda na to, że ludzie na zdjęciu znają się dobrze – jakby byli starymi przyjaciółmi.

Przy stole siedzi dwóch mężczyzn i trzy kobiety. Wszyscy są po trzydziestce. Obaj mężczyźni mają na sobie niebieskie koszule. Mężczyzna po lewej ma na sobie ciemniejszą koszulę niż mężczyzna po prawej. Po lewej stronie, przy stole siedzą dwie osoby – kobieta i mężczyzna. Kobieta ma na sobie morsko zielony sweter. Ma ciemne włosy i się uśmiecha. Widzimy ją tylko z profilu. Po prawej stronie, trzy osoby siedzą przy stole. Mężczyzna i dwie kobiety. Obie kobiety mają krótkie, blond włosy i się uśmiechają.

Opis obrazka po angielsku: obrazek 4

The picture shows an elderly couple, walking with their bikes on the beach. They’re walking next to each other. The woman is on the right and the man is on the left. In the background, we can see the beautiful sea. The sky is a bit cloudy and it’s a bit chilly. Both the man and the woman are wearing long pants and sweaters. They are walking barefoot on the sand, along with their bikes. They are walking in the opposite direction from the water. The man is wearing long, beige pants and a gray sweater. The woman is wearing a light blue sweater and white pants. They have both cuffed their pants, not to make them dirty from the sand. The woman’s bike is white and has a basket.

the sky is a bit cloudy and it’s a bit chilly

They are talking and look happy. They’re probably retired. It looks like they live somewhere nearby and it’s their ritual to come out to the beach with their bikes. There are no other people on the beach. It’s probably the end of the summer and it’s too cold sit at the beach in a bikini. Maybe they have a blanket with them and are looking for a spot to sit down. Maybe they just want to relax and breathe in the fresh air.

Obrazek pokazuje parę dwojga ludzi, starszych wiekowo, którzy prowadzą rowery po plaży. Idą obok siebie. Kobieta jest po prawej stronie, a mężczyzna po lewej stronie. W tle widzimy piękne morze. Niebo jest nieco zachmurzone i jest dość chłodno. Zarówno mężczyzna jak i kobieta mają na sobie długie spodnie i swetry. Idą boso po piasku razem z rowerami. Idą w przeciwną stronę niż woda. Mężczyzna ma na sobie długie, beżowe spodnie i szary sweter. Kobieta ma na sobie jasnoniebieski sweter i białe spodnie. Oboje podwinęli spodnie, by ich nie pobrudzić od piasku. Rower kobiety jest biały i ma koszyczek.

Rozmawiają ze sobą i wyglądają na szczęśliwych. Prawdopodobnie są na emeryturze. Wygląda na to, że mieszkają gdzieś niedaleko i wychodzenie na plażę z rowerami to ich rytuał. Nie ma żadnych innych ludzi na plaży. Prawdopodobnie jest koniec lata i jest zbyt zimno, by siedzieć na plaży w bikini. Może mają ze sobą koc i szukają miejsca, by usiąść. Może mają chcą się zrelaksować i pooddychać świeżym powietrzem.

Opis obrazka po angielsku: obrazek 5

The picture shows a young woman in her 20s, posing for a picture. She’s standing on a bridge, smiling and striking a pose for the camera. She’s holding one hand in the air and the other one on her head. The woman is wearing a gray hat, a gray coat, jeans, and a red shirt. She’s very fashionable. Her nails are painted a dark color and she has dark brown hair. I think she pays a lot of attention to the way she looks.

She might be a tourist sightseeing or maybe she’s just taking a picture for her Instagram. It’s sunny outside. It looks like it’s early spring. It’s still a bit chilly, but it’s getting warmer every day. The sky is blue, with some white clouds. In the background, we can see a view of the city.

Obrazek pokazuje młodą kobietą, która ma dwadzieścia parę lat, pozującą do zdjęcia. Stoi na moście, uśmiechając się i pozując przed kamerą. Jedną rękę trzyma w powietrzu, a drugą na głowie. Kobieta ma na sobie szarą czapkę, szary płaszcz, jeansy i czerwoną bluzkę. Jest bardzo modnie ubrana. Paznokcie ma pomalowane na ciemny kolor i ma ciemno brązowe włosy. Myślę, że przywiązuje dużo uwagi do tego jak wygląda.

Może być turystką zwiedzającą okolicę lub może robi tylko zdjęcie na Instagrama. Na dworze świeci słońce. Wygląda jakby to była wczesna wiosna. Nadal jest nieco chłodno, ale robi się cieplej każdego dnia. Niebo jest niebieskie, z białymi chmurami. W tle widzimy widok na miasto.

Najlepsze odmiany marchwi i ich opis

Różne odmiany marchwi sprawiają, że początkujący ogrodnicy się gubią. Dobre zbiory w dużej mierze zależą od gleby, klimatu, odpowiedniego podlewania, terminowego przerzedzania i odchwaszczania rośliny. Warzywo witaminowe jest przetwarzane i zbierane na zimę, zamrażane w lodówkach i przechowywane na surowo w piwnicach.

 • Informacje ogólne
 • Wczesne dojrzałe gatunki marchwi
 • Odmiany o średniej dojrzałości
 • Dojrzewanie średnio późne i późne

Informacje ogólne

Marchew to szeroko rozpowszechnione warzywo korzeniowe, które jest spożywane na świeżo iw postaci przetworów. Dobrze znosi zamrażanie, nie tracąc przy tym swoich dobroczynnych właściwości. Odmiany marchwi dzieli się ze względu na okres dojrzewania: wczesne dojrzewanie (od 60 do 100 dni), średnia dojrzałość (100-120 dni), późne do 150 dni.

Decydując się na czas dojrzewania, zauważają, które odmiany marchwi są najlepsze dla regionu, a także rodzaj dogodnego materiału siewnego.

Nasiona są zwykle sprzedawane w granulkach i ziarnach, przymocowane na taśmie iw zwykłej formie. Każda opcja ma zalety i wady..

Na przykład granulki wysiewa się w wilgotnej glebie, ponieważ do rozpuszczenia wymagają dużej ilości wilgoci. Nasiona na taśmie pasują do rowków i na początku są dobrze podlewane.

Wczesne dojrzałe gatunki marchwi

Od momentu masowego kiełkowania mija około 100 dni do uzyskania pełnej gotowości technicznej warzywa obsadzonej wczesnymi dojrzałymi nasionami. Istnieją popularne odmiany marchwi:

 1. Artek. Warzywo o płaskiej powierzchni i ledwo zauważalnych oczkach nabiera cylindrycznego kształtu z pogrubioną końcówką. W pełni wyrośnięte warzywo o masie 80-125 g osiąga 16 cm długości.
 2. Konserwowanie. Rośliny okopowe są koloru ciemnopomarańczowego i stożkowatego, dorastają jesienią do 15 cm długości i 4 cm średnicy.Waga warzywa wynosi od 80 do 150 g. Oczy na prostej powierzchni. Idealnie przechowywane przez całą zimę w chłodnym miejscu, takim jak piwnica czy piwnica.
 3. Belladona. Kolejny rodzaj marchwi o niesamowitym smaku, dojrzewa trzy miesiące po wykiełkowaniu. Warzywa w kształcie walca, czerwono-pomarańczowe, dorastają do 20 cm długości i osiągają masę 200 g. Mały rdzeń, płaska powierzchnia i małe oczka. Soczysty i słodki miąższ marchwi jest dobry do robienia przecierów warzywnych i soków do żywności dla niemowląt.
 4. Lydia F1. Długie korzenie (26 cm) o średnicy 2,5 cm, ważące około 100 g, wyróżniają się równą powierzchnią, jasnymi kolorami i małym rdzeniem. Wielu ogrodników docenia wspaniały smak, ale plony nie są tak wysokie, jak w przypadku innych wczesnych odmian dojrzewających..
 5. Napoli F1. Nasiona kiełkują przyjaźnie i spokojnie tolerują gęstość sadzenia. Marchewki o długości do 21 cm i wadze od 70 do 150 g wrastają w ziemię bez wyciągania się w kierunku słońca, dlatego na całej długości pozostawiają jasny kolor. Nie boi się uszkodzeń mechanicznych i dobrze zachowuje korzystne właściwości.
 6. Nelly F1. Roślina okopowa o niesamowitym pomarańczowym odcieniu. 85 dni po wykiełkowaniu rośnie w formie walca o wadze 80-115 g, rozciąga się na długość do 18 cm i osiąga średnicę 3 cm Hybrydowa odmiana warzyw dobrze sprawdziła się do robienia sałatek na zimę.
 7. Nandrin F1. Zaczynają używać gładkich, równych korzeni w kształcie stożka 80 dni po przyjaznym wykiełkowaniu warzywa. Długość marchwi sięga 20 cm, a waga 100-120 g. Kolor czerwono-pomarańczowy łączy się z zielenią w preparatach sałatkowych.
 8. Baltimore F1. Ulepszona wersja poprzedniej odmiany Nandrin F1. Duże, jasne warzywa korzeniowe z mocnymi wierzchołkami są zalecane do przyrządzania różnorodnych sałatek i domowych soków. Różni się soczystością warzyw i odpornością wierzchołków na choroby.
 9. Dotykać. Walcowate warzywo korzeniowe o wąskim sercu o pięknym pomarańczowym odcieniu osiąga 18 cm długości i waży 200 g. Ze względu na plon, odporność na choroby, wygląd, soczysty i słodki smak odmiana jest popularna wśród doświadczonych ogrodników.
 10. Zajączek czekoladowy. Wcześnie dojrzewający (70 dni) gatunek o purpurowym korzeniu i miąższu pomarańczy charakteryzuje się wysoką zawartością witaminy C, cukru i karotenu. Marchew w kształcie stożka o długości około 18 cm z aromatycznym, chrupiącym i słodkim miąższem zyskuje popularność wśród początkujących ogrodników. Wygląda niecodziennie w sałatkach i przetwórstwie.

Popularne odmiany cebuli na otwartym terenie

Odmiany o średniej dojrzałości

Marchew z nasion w połowie sezonu nadaje się do spożycia po 95-125 dniach od momentu kiełkowania. Popularne odmiany marchwi:

 1. Witamina 6. Średniej wielkości cylindryczne warzywo korzeniowe o długości 15 cm, popularne z dużą zawartością cukru i karotenu. Powierzchnia i miąższ są pięknie pomarańczowe. Niesamowity smak i wygląd utrzymują się przez długi czas.
 2. Delikatność. Długa, cylindryczna marchewka o wadze 150 g w momencie zbioru. Pyszna, dobrze zachowująca witaminy.
 3. Cesarz. Warzywa są duże (do 160 g) o przyjemnym pomarańczowym kolorze z wąską środkową częścią. Niezwykły plon i słodki smak przyciągają początkujących ogrodników.
 4. Losinoostrovskaya 13. Warzywo w kształcie walca rozciąga się do 18 cm i waży 160 g. Niesamowity smak, soczystość i zawartość karotenu (ok. 20%) zyskały uznanie wielu ogrodników.
 5. Nantes. Niezwykłe akcenty zieleni lub fioletu na jasnopomarańczowych marchwiach przyciągają wzrok. Dojrzałe warzywo o wadze 150 g dorasta do 16 cm długości i około 5 cm średnicy. Rdzeń jest mały, miąższ wyróżnia się smakiem i soczystością.
 6. Nantes. Roślina okopowa ma 17 cm długości, 5 cm średnicy i waży 115 g, ma pomarańczową powierzchnię i miąższ. Różni się doskonałym smakiem.
 7. Niiokh 336. 3,5 miesiąca po pojawieniu się sadzonek rozpoczyna się zbiór korzeni cylindrycznych o masie 135 g. Jest szeroko stosowany w żywieniu niemowląt i diet, zawiera 23% karotenu i jest dobrze konserwowany..
 8. Samson. Odmiana odporna na choroby i bezpretensjonalna dojrzewa trzy miesiące po rozpoczęciu kiełkowania. Ta marchewka rośnie około 22 cm długości – z bogatym, jasnym miąższem. Wysokiej jakości zbiory w każdej glebie iw różnych warunkach klimatycznych.
 9. Shantane 2461. Po 105 dniach rośliny okopowe są usuwane z łóżek. W tym czasie dorasta do 240 g, 15 cm długości i 6 cm średnicy Warzywo w kształcie stożka z dużym rdzeniem i zaokrąglonym końcem zachwyci Cię wysoką wydajnością i dobrą konserwacją.

Które rośliny należą do rodziny psiankowatych

Dojrzewanie średnio późne i późne

Zbiór przeprowadza się cztery i pół miesiąca po rozpoczęciu wschodów. Istnieje kilka odmian do sadzenia:

 • Berlicum Royal;
 • Gulchatay;
 • Canada F1;
 • Królowa jesieni;
 • Czerwony olbrzym;
 • Jesienny gigant.

Opisy odmian marchwi są podobne: wg danych zewnętrznych (długość od 18 do 25 cm, średnica 4-5 cm), dojrzałości (110-135 dni) i smaku (miąższ soczysty, słodki, delikatny).

Znaczące zalety tych gatunków to dobra konserwacja, wysoka produktywność, odporność na kwitnienie i choroby..

Wybierając najlepszą odmianę marchwi, weź pod uwagę glebę do sadzenia, miejsce i warunki klimatyczne.. Przy odpowiedniej pielęgnacji, regularnym podlewaniu i terminowym odchwaszczaniu większość gatunków w każdym okresie dojrzewania wykaże dobre plony..