Press "Enter" to skip to content

Как заполнить внесек на Карту Побыта в 2023 году

Далее непосредственно заполнение самого внеска. При заполнении уже увидите много подсказок. Много выпадающих вариантов ответов, над которыми не нужно ломать голову, как правильно вписать. Если не знаете, где надо отмечать галки или нет, то после заполнения произойдет модерация и вам подскажут, где вы что неправильно заполнили.

Wszystkie słowa języka polskiego

Jeżeli chcesz zobaczyć pełny spis polskich wyrazów i ich odmian w podziale według początkowej litery oraz ich długości – wciśnij poniżej przycisk odpowiadający słowom ” NA LITERĘ. “.

SŁOWA I WYRAZY

WYRAŹ SIĘ SŁOWEM

Czy zastanawiałeś się kiedyś czym się różni słowo od wyrazu? Wszyscy używamy tych określeń zamiennie a okazuje się, że mają one inne znaczenie.

Słowo to elementarna część mowy a jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określamy wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, także myślimy na ogół słowami. Wiele słów składa się na mowę. Słowo to znak języka – zespół dźwięków mowy ludzkiej będący symbolicznym oznaczeniem jakiegoś pojęcia. Ta sama sekwencja foniczna może mieć różne znaczenie w różnych językach i odwrotnie to samo pojęcie określamy w różnych językach różnymi sekwencjami fonicznymi. W jednym języku ta sama sekwencja dźwięków może określać różne pojęcia (homofony) np. morze i może. Często dopiero z kontekstu możemy zrozumieć czy mówiący powiedział jedno czy dwa lub więcej słów np.: je dynie i jedynie.

  • Słowo jest to zbiór głosek, który w zapisie graficznym oddzielony jest od innych zbiorów spacjami bądź znakami interpunkcyjnymi.
  • Wyraz to słowo lub minimalny zestaw słów (w języku polskim maksymalnie dwóch) posiadających własne i pełne znaczenie, niedający się podzielić na mniejsze wyrazy. W szczególności “w pociągu” nie jest wyrazem, są nimi natomiast “za-lasem”, “zza-płotu” czy “w-domu”.

W związku z tym należy przyjąć, że wyraz to pewna wyróżniona fonetycznie, czy też graficznie, część wypowiedzi, składająca się z jednego lub więcej morfemów. „Wyraz” nie jest tworem w pełni obiektywnym i co jest wyrazem, a co nim nie jest, zależy w sporym stopniu od tradycji językoznawczej danego języka. W językach fleksyjnych pojęcie wyrazu jest dość jasne – wyrazem jest morfem bazowy z dołączonymi do niego wszystkimi morfemami odmiany, w przypadku języka polskiego dodatkowo granicę wyrazu wyznacza stały akcent na drugą sylabę od końca. Wyraz w odniesieniu do tekstu pisanego traktuje się jako ciąg liter pomiędzy dwiema spacjami.

  • Wyrazy samodzielne – wyrazy, które mogą same pełnić funkcję części wypowiedzenia. Są to czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, przysłówki i zaimki.
  • Wyrazy niesamodzielne – wyrazy, które nie mogą same pełnić funkcji wypowiedzenia: partykuły, spójniki, przyimki.
  • Wyrazy odmienne, występujące w wypowiedzeniach w różnych formach, to czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki oraz większość zaimków.
  • Wyrazy nieodmienne – wyrazy, które nie zmieniają swoich form. Do tej grupy należą przysłówki, zaimki przysłowne, przyimki, spójniki, wykrzykniki, partykuły.
  • Wyrazy określane – wyrazy, które w związku wyrazowym pełnią rolę wyrazów nadrzędnych np. w związku wyrazowym ładny kot wyraz kot jest wyrazem nadrzędnym (określanym) w stosunku do wyrazu dopełniającego go treścią, podrzędnego – czarny kot: jaki? – czarny.
  • Wyrazy określające – wyrazy, które w związku wyrazowym pełnią rolę wyrazów podrzędnych.

Как заполнить внесек на Карту Побыта в 2023 году?

В 2022 году иностранцам больше не нужно вручную заполнять заявление (внесек, wniosek) на получение Карт Побыта, Гражданства, Резидента ЕС и т.д.

У каждого воеводства есть свои специальные порталы или генераторы внесков. Рассмотрим на примере мазовецкого воеводства.

На специальном портале InPol требуется предварительная регистрация перед подачей. Заявитель обязан заполнить внесек в системе и загрузить предварительно документы, которые собирается принести на подачу.

Пошаговая инструкция

Заходим на сайт inpol.mazowieckie.pl и проходим регистрацию. Данные должен вводить совершеннолетний заявитель. Из этого же аккаунта можно подавать связанные дела – т.е. на членов семьи.

Если у вас подобный баг (не отображаются надписи), то просто выберите язык (лучше польский, т.к. на русском не везде нормальный перевод):

После чего у вас появится кнопка с регистрацией.

Не будем подробно останавливаться на заполнении. Здесь все стандартно. Заполняйте внимательно, потому что эти данные потом будут подставляться в ваш внесек.

Т.к. портал еще не до конца совершенен, могут возникнуть конфликты с данными. Когда вам нужно от имени ребенка или супруга внесек заполнить, а туда подставляются ваши данные. Поэтому ничего страшного в этом нет, просто в ходе заполнения внеска придется менять вручную эти данные.

В любом случае, если вы что-то сделаете не так, сотрудник в Ужонде уже при подаче ваш внесек поправит.

Переходим к созданию нового внеска:

И выбираем направление, например, Побыт Часовы:

И цель пребывания – работа:

Вы выбираете то основание, по которому собираетесь легализовываться. Отличий в заполнении внеска практически никаких. Будет выбрана только цель, которую нельзя отредактировать и список подаваемых документов.

Далее непосредственно заполнение самого внеска. При заполнении уже увидите много подсказок. Много выпадающих вариантов ответов, над которыми не нужно ломать голову, как правильно вписать. Если не знаете, где надо отмечать галки или нет, то после заполнения произойдет модерация и вам подскажут, где вы что неправильно заполнили.

Если вы заполнили маленькими буквами, или где-то отступы некрасивые, то после обработки вам на скачивание уже будет предоставлен аккуратный PDF файл, который нужно будет распечатать и принести в Ужонд.

Ниже пример заполненного внеска с комментариями и заметками:

Не забывайте, что все пункты должны быть заполнены, там, где предложено:

Если была предыдущая фамилия до брака, например, не забудьте ее вписать во 2-й пункт.

Имя отца и матери пишите так, как у них написано в паспорте. Это не критично, но в дальнейшем может создать некоторые трудности, например, если захотите им выслать приглашение. А также при дальнейшем «умейсцовении».

Если не знаете как правильно написать место рождения, то лучше посмотрите его транслитерацию на польский, например, в Википедии.

Если вы счастливый обладатель Карты Поляка, то не забудьте, что национальность у вас Polak / Polka. Это больше касается тех, кто будет заполнять внесек на Побыт Сталы.

Здесь внимательно проверите, чтобы корректно вставился адрес. При необходимости поправьте поля.

В разделе «С» I будет уже выбрано ваше основание, поэтому идем дальше в раздел II.

Стоит пояснить эту форму. Вы обязаны сюда внести всех членов семьи (на кого оформляется внесек), которые находятся на территории Польши (не обязательно проживающих совместно). Примеры:

  1. Заявитель мать. Вписывает сюда ребенка и мужа.
  2. Заявитель ребенок (на него внесек оформляется). Вписываем сюда отца и мать, братьев и сестер.

Единственная проблема в том, что для ребенка нет возможности выбрать Мать / Отец. Поэтому можете оставить NIE WYBRANO, а в Ужонде уже зачеркнете и напишете как нужно. Либо распечатайте этот лист отдельно от остальных и напишите сразу как должно быть.

Не запутайтесь в вопросах о ходатайстве на Карту Побыта и содержании. Если данный член семьи вместе с вами подается на Карту Побыта – пишите ТАК. Если данный член семьи у вас на содержании, аналогично, ТАК.

Вписываем все поездки в Польшу, желательно все. Можно указывать приблизительные сроки, если что-то в старом паспорте.

Крестик ставится как латинская заглавная «X».

Аналогично заполняются поездки в другие страны.

В пункте V вы должны указать тот источник финансирования, которые будет соответствовать вашей цели легализации. Если вы подаетесь по работе, то тут должен быть указан ваш договор с работодателем. Если по воссоединению, то написать, например, «UTRZYMANIE PRZEZ ŻONĘ».

Если у Вас ИП и трудовой договор, то вы не имеете права подаваться по работе! Только на основании хозяйственной деятельности, так как она имеет приоритет над трудовым договором.

В пункте VI впишите либо ZUS (если за вас его платят), если не платят, то номер и название страховки. Помните, что она должна покрывать лечение на территории Польши на сумму не менее 30000 евро и действовать не менее года. AXA и Wiener подходят.

Далее идут вопросы о «криминальном прошлом». Если у вас все хорошо, то должно быть отмечено так:

А если не совсем все хорошо, то так:

Осталось только вписать документы, которые вы прилагаете к внеску. Список указан для примера! У каждого будет свой.

Не волнуйтесь, если что-то забудете сюда вписать. Достаточно записать основное. На этом с заполнением внеска все.

Если вы подаетесь по работе, то еще надо заполнить Załącznik №1. Его должен заполнить ваш работодатель. Вы можете предварительно распечатать шаблон, чтобы вам его заполнили, а вы с него перенесете потом данные в текущий формуляр.

Актуальные шаблоны можете найти здесь.

После того, как вы все заполнили и прошли модерацию, вам будет предложено скачать ваше заявление по кнопке «Pobierz wniosek». Распечатать его нужно двусторонне. Никаких подписей и дат ставить нельзя. Это все вы сделаете в Ужонде.

Если заявление на ребенка до 13 лет, то печатаете 1 экземпляр. Если старше, то два или три в зависимости от воеводства.