Press "Enter" to skip to content

Minerały Tatarstanu: główne złoża

Powierzchnia (w hektarach)

Jeziora Tatarstanu: nazwa, opis. Różnorodność przyrody Tatarstanu. Największe jezioro w Tatarstanie

Przyroda Tatarstanu niezwykle zróżnicowana. I właśnie tej różnorodności będzie poświęcony nasz artykuł. Rzeki i źródła, jeziora i stawy, malownicze wąwozy, wzgórza pastelowe i kolorowe łąki ó region ten jest piękny o każdej porze roku.

Głównym tematem naszego opowiadania będą jeziora Tatarstanu. Lista i opisy największych zbiorników wodnych regionu znajdziesz w tym artykule.

Krótka geografia Tatarstanu

Tatarstan ó republika w składzie Federacji Rosyjskiej, ósmy pod względem liczby ludności i 44-ja na swojej powierzchni. Znajduje się w północnej części Powołża, w miejscu, gdzie swoje wody łączą dwie największe rzeki Europy ó Wołga i Kama. Tatarstan sąsiaduje z Башкортостаном, Удмуртией, Чувашией, Republiką lubuskie, Samarze, Orenburg, Kirowskim i Uljanowsk obszarami. Główne miasta republiki ó Kazan (stolica), zdzieszowice, Niżniekamsk, Зеленодольск.

Ekstremalne na północ punkt Tatarstanu znajduje się na 56 równoleżnika, a ekstremalne karolina ó w 53 minucie. Odległość między tymi dwoma punktami – prawie 300 kilometrów. Z zachodu na wschód region wysuwał się na 450 km.

Teren republiki znajduje się w granicach Wołga-Ural антеклизы dość dużej tektoniczny struktury ó Rosyjskiej platformy. W regionie wydobywa się szereg paliw i kopalin innych niż rudy metali (gaz, ropa, węgiel, asfalt, piaski, kamień budowlany).

W ogóle Tatarstan – to dobrze освоенный i ważny obszar gospodarczy kraju z rozwiniętym przemysłem i rolnictwem. Jego rozwoju przyczyniły się korzystne ekonomiczno-położenie geograficzne (na styku Europy i Azji), bliskość surowców baz Syberii i potężnych centrów przemysłowych Uralu.

Konkurencja – jest to pojęcie, które gospodarce rynkowej. Każdy uczestnik finansowych, stosunków handlowych stara się zająć najlepsze miejsce w tym środowisku, w którym musi funkcjonować. Właśnie z tego powodu powstaje konkurencja. Walka między.

O tym, czym jest sztuka, na pewno będą się kłócić, po wszystkie czasy. U różnych badaczy na ten temat swoje zdanie, które składa się nie tylko z obiektywnych wiedzy, ale i z subiektywnej oceny. Wszyscy jednak zgadzają się, że, w przeciwieństwie do na.

Trufle ó grzyb torbacz, tworząc podziemne клубневидное мясистое owocowe ciało. Rośnie w lasach. Jest сапрофитом. Grzybnia tworzy nici, które otaczają korzenie pobliskiego drzewa. Grzyb pomaga drzewa zdobyć dodatkową wilgoć i chroni go przed ch.

Różnorodność przyrody Tatarstanu

Region położony jest z dala od mórz, oceanów i górskich systemów. Jednak jego natura różni się pięknem i ogromną różnorodność.

Klimat krawędzi – jest umiarkowanie kontynentalny. Latem jest ciepło, w zimie – nie jest bardzo zimno. Jednym słowem, klimat idealny dla życia ludzi i rozwoju rolnictwa. Ciekawostka: przy stosunkowo niewielkim terenie warunki klimatyczne w różnych częściach republiki znacznie się różnią. Tak, na tle jej «chłodnych» obszarów (Предкамья i Wschodniego Закамья) wyraźnie wyróżnia się ciepłym i częstymi засухами Zachodnie Закамье.

Kiedy to lasy pokrywały prawie pół Godziny. Ale człowiek swoją aktywną działalnością gospodarczą mocno zmienił naturę krawędzi. Dziewicze łąki były zaorać, a tereny leśne ó wytrzebione. Dziś lasy zajmują nie więcej niż 20 % terytorium republiki. Jednak, co w przeliczeniu na liczby bezwzględne plac ózielony dywan» Tatarstanu wynosi około miliona hektarów. Imponujący wynik, który zastrzega Татарстаном tytuł najbardziej лесистого regionu całego Powołża.

Jeszcze jedno bogactwo naturalne – to jeziora Tatarstanu. Są one szeroko stosowane do zaopatrzenia w wodę osiedli, a także w celach rekreacji. Wiele z nich nadaje się i dla wędkarzy, jak, na przykład, jezioro Arhiereyskoe. Tatarstan jest często nazywany «krajem czterech rzek», mając na uwadze Wołgi, Каму, Вятку i Białą. W granicach tego regionu szacuje się na około 3 tysięcy rzek i strumieni. Ale mało kto wie, że jezior tu jeszcze więcej!

Jeziora republiki: ogólna charakterystyka i lista

Jeziora Tatarstanu ó ile ich jest? Гидрологи naliczyli w regionie nie mniej niż 8 tysięcy naturalnych zbiorników wodnych. Ponadto, w Tatarstanie, w drugiej połowie XX wieku powstało cztery duże zbiorniki wodne i 550 sztucznych stawów.

Większość jezior tego regionu według typu genezy odnoszą się do пойменным i карстовым. W zbiornikach wodnych Tatarstanu zwykle ponad 40 rodzajów kości ryb: sandacz, leszcz, sum, karp, szczupak i inne. Dużych powierzchni jezior w republice zaledwie 30. Średni Dzik ó największe jezioro w Tatarstanie. Jego powierzchnia lustra wody ó 112 hektarów.

Jeziora Tatarstanu głównie płytkie. Większość z nich ma głębię, nie przekraczającej trzy metry. Najgłębsze wód Tatarstanu – to Тарлашинское jezioro i Акташский Porażkę.

Oczywiście, opisać i wymienić wszystkie stawy republiki w jednym artykule jest po prostu niemożliwe. Poniżej podane są największe jeziora Tatarstanu (lista zawiera dziesięć największych zbiorników wodnych, patrz tabela).

Powierzchnia (w hektarach)

Minerały Tatarstanu: główne złoża

Republika Tatarstanu jest dość bogata w paliwai surowce mineralne. Głównym bogactwem regionu jest oczywiście ropa naftowa. Ponadto minerały Tatarstanu to także węgiel, miedź, łupki palne, torf, boksyt, wapień i inne. W tym artykule omówimy największe i najważniejsze złoża tego surowca.

Minerały Republiki Tatarstanu

Republika znajduje się w centralnej częściEuropejska Rosja. Graniczy z ośmioma podmiotami Federacji Rosyjskiej. Jest mały, ale region zajmuje 8 miejsce w kraju pod względem liczby ludności. Tatarstan to wielokulturowa republika. Ponad 100 różnych narodowości pokojowo współistnieje tutaj, a językiem państwowym jest rosyjski i tatarski.

Jakie minerały są w Tatarstanie? Głównym bogactwem regionu, ponad wszelką wątpliwość, jest ropa naftowa. Tak więc przedsiębiorstwa i firmy zajmujące się produkcją ropy naftowej zajmują prawie 40% łącznych przychodów całej republiki. W oparciu o wydobyte surowce działa potężny klaster petrochemiczny z Niżnekamska. Według prognoz geologów w tatarach Tatarstanu znajduje się 1 miliard ton ropy.

Niemniej jednak minerały Tatarstanu -to nie tylko ropa. Jest to również węgiel kamienny i brunatny, miedź i boksyt, łupki naftowe i torf, a także surowce dla budownictwa (wapienie, dolomity, gliny itp.).

Olej w Tatarstanie

Ropa w republice jest wydobywana tylko na dwojeregiony: to region Trans-Kama i region Wschodni Pre-Kama. Jego zasoby są związane z osadami dewonu i karbonu. Warto zauważyć, że większość pól naftowych jest niewielka. Tylko trzy z nich są duże: Romaszkowskie, Bawelskie i Nowojorszewieckie.

Olej w Tatarstanie jest ciężki i zawiera duże zanieczyszczeniasiarka. Wraz z nim, z reguły, wytwarzany jest również gaz ziemny (dla każdej wydobytej tony ropy – około 40 metrów sześciennych gazu). Ponadto na terenie republiki znajdują się oddzielne pola kondensatu gazowego.

Republika Tatarstanu: złoża mineralne

Obecnie w Tatarstanie powstaje 127 pól naftowych. Największe z nich to Southbash, Novoyolkhovskoye, Bavlinsky i Romashkinskoye.

Jeśli weźmiemy pod uwagę inne minerałyTatarstan, a następnie na terytorium republiki istnieje około stu pokładów węgla, który głównie leży bardzo głęboko: od 1000 do 1400 metrów. To sprawia, że ​​wydobycie nie jest bardzo opłacalne.

W południowo-zachodniej części Tatarstanu znajdują się złoża fosforytów i palnych łupków. Jednak ich jakość jest niewystarczająca do rozpoczęcia produkcji przemysłowej na dużą skalę.

Również praktycznie w całej republiceTatarstan jest depozytem różnych materiałów budowlanych. Są to wapienie, dolomity, gliny, gruz, piasek, żwir i tłuczeń. Kolejnym użytecznym minerałem, którego złoża są wystarczające w Tatarstanie, jest torf.

Kama wlew węgla

Ta pula ma ogromne rezerwybrązowy, a także węgiel kamienny, jednak jego ekstrakcja pozostaje nieopłacalna. Wynika to z bardzo trudnych warunków górniczo-geologicznych. Ogólnie rzecz biorąc, specjaliści szacują rezerwy węgla na dziesięć miliardów ton!

Według geologów węgiel dorzecza KamyJest odpowiedni do produkcji paliwa syntetycznego i gazu generatorowego. Głębokość ściółki – średnio od 1000 do 1200 metrów. W związku z tym, aby móc organizować wydobycie na pełną skalę, konieczne jest prowadzenie złożonych i kosztownych prac geologicznych.

Ze względu na złożoność rozwoju złóż węglaNaukowcy z Kama Basin oferują tzw. Metodę podziemnego zgazowania węgla. W ich opinii jest to jedyny racjonalny sposób opanowania tych depozytów. Ponadto niektóre niewielkie złoża węgla brunatnego w dorzeczu można wykorzystać jako nawozy dla rolnictwa.

Pole Romashkinkoje

Jest to jedno z największych pól naftowych wRosja, która znajduje się w południowej części republiki. Eksperci szacują całkowitą rezerwę ropy na pięć miliardów ton. W tym samym czasie zajęte zostało już 2,2 miliarda. Rocznie z niego wydobywa się około 15 milionów ton ropy (i prawie 50% całego wydobycia ropy z republiki).

Rozwój pola Romashkinskoye (nawiasem mówiąc,jego nazwa pochodzi z lokalnej wioski Romashkino) rozpoczęła się pod koniec lat 40-tych dwudziestego wieku. W 1948 r. Brygada naftowców i geologów odkryła w tym miejscu najpotężniejszą warstwę dewonu. Otwarte pole w Tatarstanie, oparte na jego rezerwatach, zostało natychmiast nazwane “Drugim Baku”.

Podsumowując .

Tak więc główne minerałyTatarstan to ropa naftowa, węgiel, palne łupki, miedź, torf, wapień i dolomit. Jednak głównym bogactwem i zasobem republiki była i jest dziś ropa.