Press "Enter" to skip to content

Коренные народы Карелии

Lucyna Grabowska, ogrodniczka

Najlepsze odmiany jabłoni

Drzewa owocowe mają swoje upodobania i wymagania. Nie wszystkie gatunki można sadzić w jednym miejscu. To, co jest dobre dla jabłoni, niekoniecznie jest odpowiednie dla moreli czy brzoskwini. Na dobry wzrost, a następnie plon, ma wpływ nie tylko sposób pielęgnacji, ale przede wszystkim miejsce, klimat, gleba i wybór odpowiedniej odmiany. Zanim posadzisz jabłonkę, zastanów się, czy w wybranym miejscu będzie się dobrze czuła. Wielkość owoców, rumieniec, smak zależą, owszem, od odmiany, ale także od tego czy drzewo ma odpowiednią ilość wilgoci, słońca, czy latem dobrze się wygrzało, a zimą bez zakłóceń przeżyło okres spoczynku.

Nie lubi suszy

W Polsce jabłonie rosną na ogół dobrze, gdyż odpowiada im klimat umiarkowany. Jednak jeżeli mieszkasz na krańcach północno-wschodnich lub wschodnich, powinieneś wybrać odmiany bardziej wytrzymałe, np. Lobo, Gloster, Szampion, Idared.

Natomiast w Polsce zachodniej, gdzie klimat jest cieplejszy, możesz uprawiać odmiany: Golden Delicious, Jonagold, Elstar.

Zdarza się, że ogród jest położony w niesprzyjającym miejscu, np. w dołku, gdzie zbierają się masy chłodnego powietrza. Wówczas lepiej wybrać jedną z następujących odmian: Gloster, Freedom, Paulared, Delikates. Różna jest wrażliwość na mróz, np. Koksa Pomarańczowa wytrzymuje do -25 st. C, Jonatan znosi mrozy do -30 st. C, a McIntosh do -35 st. C.

Jabłonie lubią gleby piaszczysto – gliniaste, wilgotne, wzbogacone obornikiem i kompostem, o odczynie lekko kwaśnym (6,0 – 6,5 pH), ale tolerują też gleby lekko zasadowe. Nieprzyjazne dla nich są miejsca suche, wystawione na południowe słońce. Szkodzi im także teren podmokły, woda gruntowa nie może podchodzić wyżej niz 150 cm.

Jabłoń zimą dobrze znosi duże mrozy. To drzewo musi przejść okres zimowego spoczynku w chłodzie, aby lepiej przygotować się do owocowania. W klimacie zbyt łagodnym, bez zdecydowanej zimy, jabłonie chorują, a ich owoce nie są dobre.

Jabłoń jest nie tylko drzewem użytkowym, ale także cudowną ozdobą działki podczas kwitnienia. Przez całe lato daje chłodny, naturalny cień

Korona duża lub mała
Zdecyduj, jak chcesz prowadzić swoją jabłonkę, czy ma mieć dużą, czy małą koronę, czy korona ma być nisko, tuż nad ziemią, czy tak wysoko, byś mógł pod drzewem siedzieć lub swobodnie się poruszać.

Warto wiedzieć, że drzewa odmian wchodzacych wcześnie w owocowanie i obficie owocujących szybciej się starzeją i muszą być obficie nawożone, regularnie przerzedzane i odmładzane.

Jeżeli nie możesz pooświęcać zbyt wiele czasu na cięcie, wybierz raczej odmiany rozpoczynające owocowanie później, tworzące większe korony, ale za to żyjące dłużej. Takie drzewa trzeba formować tylko przez pierwszych kilka lat, a potem radzą sobie same.

Aby wybrać właściwą jabłonkę, przy kupnie koniecznie musisz się dowiedzieć, na jakiej podkładce jest zaszczepiona. Jeżeli będziesz chciał mieć niewielkie drzewko w kształcie wrzeciona lub szpaler z jabłoni, to koniecznie wybieraj jabłonie na podkładce karłowej, bo takie dobrze znoszą silne cięcie koron.

Małe lub duże
Słabo rosną odmiany Jonatan, Idared, James Grieve. Umiarkowanym wzrostem charakteryzują się McIntosh, Lobo i Spartan, a Bankroft i Close rosną silnie.

Mając niewiele miejsca w ogrodzie, trudno znaleźć odmianę, która zadowoli wszystkich domowników. Trzeba uwzględnić także i to, że wiele odmian jabłoni potrzebuje do zapylenia sąsiedztwa kwiatów z innego drzewa.

Uniwersalną odmianą, a na dodatek bardzo smaczną, jest Golden Delicious, bowiem może być zapylaczem dla większości aktualnie produkowanych przez szkółkarzy odmian. Goldeny najlepiej smakują od późnej jesieni do początku wiosny. Będą pyszne, pod warunkiem, że drzewo rośnie w ciepłym miejscu.

Jabłka popularnych, smacznych odmian, np. Starking Delicious, Starkrimson w miejscach zimnych, lub w chłodniejszych regionach nie dojrzewają jak należy, są mniejsze niż być powinny i nie mają charakterystycznego, słodkiego smaku. Czy zauważyłeś, że Starkingi kupione w jednym sklepie są dobre, a w innym bez smaku? Ich jakość zależy od warunków, w jakich dojrzewały.

Inne popularne jabłonie – Jonatany – mają taką zaletę, że wcześnie wchodzą w okres owocowania i mają co roku dużo owoców, ale nie są odporne na silny mróz i na mączniaka. Owoce przechowuje się do marca, ale w czasie magazynowania są podatne na plamistość skórki.

Lucyna Grabowska, ogrodniczka

3 kroki do lepszego ogrodu

Zapisz się na darmowy online kurs, który pomoże Ci uporządkować wiedzę ogrodniczą i sprawi, że zajmowanie się ogrodem będzie jeszcze większą przyjemnością!

Zostaw swój
komentarz
poniżej

Napisz nam, co myślisz!
Podziel się swoimi
ogrodniczymi
doświadczeniami,
radościami, troskami i
pomysłami. Zainspiruj
innych, wymieniaj uwagi
i wiedzę!

Alicja i Lucyna

Alicja i Lucyna – rodzinny duet ogrodniczy. Sadzimy, podlewamy, przesadzamy i rozmnażamy, a potem opowiadamy o tym w najprostszy możliwy sposób, tak, by każdy mógł z łatwością tworzyć swoją zieloną przestrzeń.

Wszystko o cięciu krzewów i drzew ozdobnych oraz bylin. Opowiedziane tak prosto, że od razu chwycisz za sekator i będziesz wiedzieć, co robić.

Aby ułatwić ci zdobywanie ogrodniczej wiedzy, nagrywamy krótkie filmiki z naszymi radami i sposobami na to, co, kiedy i jak robić w ogrodzie.

Коренные народы Карелии

Карелия отличается одним из самых низких показателей плотности населения в РФ. При этом в республике проживают представители свыше 140 национальностей, которые сформировали разнообразную самобытную культуру края. Самый большой вклад в освоение здешних земель внесли финно-угорские народности — карелы, вепсы и саамы.

Славянские племена пришли на северные территории в начале II века, и к 20-м годам ХХ века составляли лишь половину населения республики.

Карелы

Самый многочисленный на сегодня коренной народ Карелии — карелы. В республике их проживает порядка 45 тыс. человек. Исторический центр земель карелов — перешеек между Финским заливом и Ладожским озером, который в Российской империи именовался «Старой Финляндией». Считается, что народность выделилась из финно-угорских племен вепсов юга Карелии и Финляндии примерно во II веке.

Существует три ветви со своими особенностями — карелы, карелы-ливвики и карелы-людики. Основной карельский диалект напоминает финский язык, людиковский похож на веппский, а ливвиковкий — промежуточный вариант между двумя языками. Карелы или карьялайзет — открытые люди с древней историей и богатыми традициями. Имеется несколько версий этимологии названия народности:

  1. Слово произошло от финского «karja» или «домашний скот», и может означать «пастух».
  2. Название вышло из финского «kari» или «риф» и означает людей, живущих у моря.
  3. Слово связано с балтийским «garia» или «лес, гора», то есть «лесные или горные люди».

Карелы относятся к беломоро-балтийским европеоидам, что отразилось на их внешности. У представителей народности в основном преобладает светлая кожа, русые волосы и светлые глаза. Комплекция разнится — от сухощавых людей среднего или высокого роста до достаточно приземистых и крепких.

Изначально, как и многие другие народности, карелы исповедовали язычество со своими ритуалами и «богами» в каждом поселении. Первые зачатки христианства начали проникать к ним в начале XI века, а датой крещения северных земель считается 1227 год, когда киевский князь Ярослав Всеволодович пришел на эти земли с военными походом. На сегодня большинство карелов исповедуют православие. Значительная часть народности проживает в других областях России.

Вепсы

Менее численный коренной народ республики очень близок к карелам. Сегодня по всей России насчитывается около 8000 вепсов. Они считаются наследниками племени весь, которое упоминается в исторических летописях IV века. Древние племена вепсов проживали в юге и востоке республики, а с I-II веков начали мигрировать дальше на восток. В результате вепсы заселили значительную территорию Межозерья — участок между Белым морем, Онежским и Ладожским озерами. Место обитания значительно повлияло на быт народности. А основное занятие вепсов — рыбный промысел — отразилось на местной кулинарии. Представители народности занимались возделыванием земли, выращивая картофель, морковь, свеклу, зерновые и бобовые культуры. Занимались заготовкой даров природы — грибов, ягод, смолы, съедобных растений. Ремесленники изготавливали посуду, одежду и скорняжные изделия.

Повседневная одежда представителей народности была скромной. Традиционный женский костюм включал льняную рубаху, длинную юбку, передник и повязку на голову. На ногах обычно были лапти. Мужчины носили длинную рубаху, перехваченную веревкой или ремнем. И свободные льняные или суконные штаны. Традиционной зимней обувью служили валенки.

Поскольку вепсы проживали на землях, богатых пушниной, еще в VI-VIII веках им пришлось пережить набеги новгородцев. Часть пушнины славяне обменивали, остальную — отбирали. Со временем разбойничьи набеги превратились в регулярную дань, а на землях вепсов начали появляться русские крепости. Вепсы относятся к беломорско-балтийским европеоидам с невысоким ростом, плотной комплекцией, выраженными скулами, светлыми волосами, глазами и кожей. Язык вепсов относится к финно-угорской группе и напоминает финский, карельский и эстонский языки.

Саамы

Самый древний и самый малочисленный на сегодня коренной народ Карелии. Общее число саамов в республике не превышает 3000 человек, еще порядка 60 тысяч проживают за пределами РФ. Саамы начали заселять территории сегодняшней Карелии в VII-VI веках до н.э. сразу после окончания ледникового периода. Откуда пришли первые представители народности — точно неизвестно. Но заселять северные края они начали еще до освоения человеком железа. Существует версия, что саамы — потомки древних пришельцев из Сибири, что придало им монголоидную примесь.

Изначально саамы не вели оседлый образ жизни. В теплое время года они селились у озер и на побережье моря, занимаясь охотой и рыбным промыслом. А с приходом холодов перебирались в южные районы и оставались зимовать на погостах. Для таких переходов саамы использовали оленей. Животные также подходили для натурального обмена, мясо шло в пищу, а из шкур шилась одежда.

Жизнь этого народа также изменили славяне. Разбойничьи набеги новгородцев переросли в сбор дани, а позже в торговлю. Русские купцы практически за бесценок получали уникальные богатства края — оленину, рыбу, пушнину.

Коренные народы Карелии сегодня

Последняя перепись населения показала значительное преобладание русского этноса на территории Карелии — около 82%. В то время как доля коренных народностей слегка превышает 9%. Причем такая тенденция наблюдается уже несколько десятилетий. К сожалению, это может привести к полной ассимиляции и исчезновению малых народностей с карты России. Тем более что длительный период языки карелов, вепсов и саамов использовались исключительно в быту, что не способствовало их развитию.

Однако в последнее время редкие языки начали изучать в образовательных учреждениях, проводятся этнографические мероприятия, появляются новые национальные творческие коллективы. Все это дает надежду, что богатая культура, языки и традиции коренных народов Карелии останутся жить и в следующих поколениях.

Сорта дыни – 17 лучших сортов: описания с фото

Дыня – бахчевая культура, которая ценится за отличный вкус и приятный аромат плодов. Растение теплолюбивое и до недавних пор считалось, что выращивать его можно только в южных областях. Однако благодаря селекции были получены виды, которые успешно плодоносят не только в центральных, но и северных регионах страны в открытом грунте, теплицах, парниках. Для этого нужно только правильно выбрать сорт.

Сладкие сорта дыни для открытого грунта

Для успешного выращивания этой бахчевой культуры в открытом грунте необходимо выбирать виды, имеющие высокий уровень жизнеспособности. Ведь в таких условиях дыня может пострадать не только от недостатка тепла, но и жары, а также избытка или дефицита влаги. Поэтому сорта должны иметь устойчивость к температурным перепадам, засухе.

Лучшие сладкие дыни для открытого грунта представлены ниже.

Эфиопка

Среднеранний сорт, который легко переносит жару и недостаток влаги. Длительность вегетационного периода 90 дней. Плоды шарообразной формы, слабосегментированные, весом до 4 кг. При созревании корка приобретает желтый окрас и на ней появляется равномерная сетчатость. Мякоть оранжевая, сочная сладкая, источает насыщенный дынный аромат. Дыня Эфиопка хорошо переносит транспортировку и сохраняет потребительские свойства в течение 30 дней.

Роксолана

Раннеспелый гибрид, первые плоды которого поспевают через 60-68 дней. Растение мощное с крепкими длинными плетями и крупными листьями. Образует округло-овальные тыквины, желто-оранжевого оттенка, массой 1,5-3 кг. Кожура сетчатая. Мякоть кремового оттенка, средней толщины, ближе к корке имеет зеленоватый ободок. Вкусовые качества гибрида отличные. Дыни рано набирают сахаристость. На одном растении при благоприятных условиях вырастает от 3 до 6 плодов.

Сенсация

Среднеспелый американский гибрид ананасного типа. Длительность вегетации 75-85 дней с момента появления всходов. Растение мощное, с крепкими длинными плетями. Дыни округлые, желто-оранжевого окраса с мелкой сетчатостью на кожуре. Мякоть белая, толстая, хрустящая, сладкая. Гибрид обладает устойчивостью к распространенным заболеваниям культуры. Сбор урожая рекомендован на этапе желтого оттенка кожуры, так как у перезревших экземпляров консистенция мякоти размягчается.

Золотистая

Среднеспелый сорт культуры, плоды созревают через 75-90 дней с момента появления всходов. Растение образует умеренное количество плетей. Тыквина шаровидная и округло-овальная. Поверхность плодов гладкая, ярко-оранжевого окраса, без сетчатости. Средний вес тыквин 1-2 кг. Лежкость сорта 3-4 месяца, урожайность стабильная.

Кредо

Французский гибрид ананасного типа с ранним и стабильным плодоношением. Растение мощное, с длинными крепкими плетями и крупными листьями. Тыквины овальные, весом 2-2,5 кг. Мякоть белая, хрустящая, умеренной плотности, с небольшой семенной камерой. Плоды содержат большое количество витаминов и минеральных веществ. Поверхность их сетчатая, при созревании кожура приобретает равномерный желтый окрас.

Капучино

Десертный сорт, содержание сахара в плодах которого, может достигать 17%. Первые плоды поспевают через 70-75 дней с момента появления ростков. Тыквины округлые, светло-желтого оттенка, массой 0,5-1 кг. Мякоть белая, сочная, средней плотности.

Сорта дыни для теплицы

Вырастить вкусные сладкие дыни в теплице намного проще, так как есть возможность создать оптимальные условия с учетом требований культуры. Но в этом случае возрастает вероятность поражения грибковыми заболеваниями и вредителями при недостаточной вентиляции помещения, повышенной влажности и высокой температуре. Поэтому при выборе сорта для теплиц необходимо обращать на устойчивость и самоопыляемость видов. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай бахчи.

Вот лучшие сорта дыни для теплицы.

Амброзия

Американская гибридная форма культуры типа канталупы. Длительность вегетации 80-86 дней. Плоды округлые, массой 1,5-2 кг. Их поверхность при созревании приобретает охряно-коричневый окрас и покрывается мелкой сеткой. Мякоть светло-оранжевая, плотная, содержит много каротина. Она имеет нектарный вкус и мускатный аромат.

Ожен

Израильский среднеранний гибрид. Длительность его вегетации 80-90 дней. Образует короткие, компактные плети, которые легко подвязывать к шпалерам. Тыквины округлые, сегментированные, желтые с зелеными полосками. Поверхность при созревании покрывается легкой сетчатостью. Мякоть желтая с зеленоватым оттенком, сочная, хрустящая, с легким дынным ароматом.

Злато скифов

Среднеранний гибридный вид, плоды которого достигают съемной зрелости через 75-80 дней после появления всходов. Гибрид с умеренной силой роста. Тыквины округлой формы, желтого оттенка, с частой сетчатостью на поверхности. Плоды достигают веса 1-1,5 кг. Мякоть нежная, сочная, маслянистая, кремового оттенка, сладкая, с умеренным ароматом и небольшой семенной полостью. Злато скифов быстро набирает сахар.

Раймонд

Среднеранняя гибридная форма культуры ананасного типа. Длительность периода от всходов до созревания первых дынь составляет 65-75 дней. Раймонд формирует длинные мощные плети. Плоды у него овальные, массой от 2 до 4 кг. При созревании кожура становится желтой, сетчатой, с солнечной стороны присутствует охряный загар. Мякоть кремовая, хрустящая, средней плотности. Концентрация сахара в дынях достигает 14-15%. Сорт хорошо переносит транспортировку.

Блонди

Среднеспелый гибрид с длительностью вегетации 85 дней. Растение образует много плетей. Дыни желто-зеленоватого окраса, тонкокорые, сегментированные, с гладкой поверхностью. Мякоть оранжевая, толстая, с нежной консистенцией, сладкая с небольшим семенным гнездом. Средний вес плодов 0,9-1,5 кг. На одном растении образуется от 5 до 7 тыквин.

Сорта дыни для южных и центральных регионов Украины

Климат центрального региона не очень соответствует требованиям бахчевой культуры. Однако, если задаться целью, то вырастить урожай можно не только в теплице, но и в открытом грунте. Для этого нужно правильно выбрать сорт, и вырастить рассаду к началу сезона, чтобы сократить длительность вегетации после посадки на постоянное место.

На юге условия подходящие. Идеальными сортами будут следующие:

Колхозница

Проверенный временем сорт среднего срока созревания. Первые тыквины поспевают спустя 77-95 дней с момента появления всходов. Вес шарообразных плодов варьируется в пределах 0,7-1,3 кг. Поверхность гладкая, ярко-желтого окраса, местами покрыта крупной сетчатостью. Мякоть тонкая, в меру плотная, волокнистая, сладкая, ароматная.

Казачка

Среднеспелый сорт с периодом вегетации 75-90 дней. Растение с небольшим количеством плетей, образует за сезон 2-3 плода. Тыквины овальной формы, весом 1,2-1,8 кг, с ярко-желтой, гладкой поверхностью. Мякоть белая, слабо хрустящая, плотная, сладкая. Семенная полость внутри небольшая.

Золото Скифов

Описание этого сорта смотрите выше.

Ожен

Описание этого сорта смотрите выше.

Мирон

Новый ультраранний гибрид, полученный израильскими селекционерами. Длительность вегетации 55 дней. Плодоношение обильное. Тыквины яйцевидные, массой 1,6-3 кг. Поверхность оранжевая в мелкую сеточку. Уровень сахаристости 11-13%. Мякоть светло-бежевая, хрустящая, не водянистая, с пряным ароматом.

Дыня для востока и запада

Выращивать бахчу можно и в регионах с рискованным земледелием, но только в теплицах. Рекомендуется выбирать скороспелые и ранние сорта, которые успеют созреть в условиях короткого лета.

Рекомендуемые виды перечислены далее:

Ассоль

Гибридная форма с мощными, длинными побегами. Длительность вегетации 70-80 дней. Образует округлые плоды, весом 1-1,5 кг. Кожура желтоватая, сегментированная, с зелеными полосами. Сетчатость на поверхности небольшая. Мякоть кремовая, сочная, средней толщины. Вкус сладкий, аромат насыщенный. Ассоль обладает повышенной устойчивостью к заболеваниям.

Алтайская

Скороспелый сорт, длительность его вегетации 70 дней. Растение компактное, центральная плеть достигает 2 м. Плоды овальные с тонкой кожурой, золотистого оттенка. На их поверхности есть крупная сетчатость. Масса тыквин варьируется в пределах 1,5-2 кг. Мякоть кремовая, умеренно плотная, слегка хрустящая. Сорт имеет хорошие товарные качества и легко переносит транспортировку.

Кокетка

Новый раннеспелый сорт, характеризующийся умеренной силой роста. Длительность вегетации 70-80 дней. Плоды округлые, при созревании становятся светло-желтыми, массой 0,8 кг. Поверхность с крупной сетчатостью. Мякоть белая, хрустящая, сочная. Вкус сладкий, аромат приятный. Семенная камера небольшая.

Мирон

Описание этого сорта смотрите выше.

Колхозница

Описание этого сорта смотрите выше.

Видео-обзор лучших сортов дыни для средней полосы

Какие сорта и гибриды дыни можно выращивать в средней полосе, в том числе и в Подмосковье. Особенности посадки культуры рассадным способом. Присоединяйтесь к просмотру!