Press "Enter" to skip to content

Buraki – Użyteczne Właściwości, Odmiany, Najlepsze Odmiany. Zdjęcie

Różnią się od innych odmian:

Najlepsze odmiany buraka dla regionu Murmańska: nazwa, zdjęcie i opis

Wyróżniamy trzy typy użytkowe odmian buraka cukrowego: normalny, cukrowy i plenny. Odmiany typu cukrowego cechuje: niższy plon korzeni, wysoka zawartość cukru oraz bardzo dobra jako.ć technologiczna. Korzystną cechą tych odmian jest wcześniejsze osiąganie dojrzałości do zbioru.
Przeciwieństwem odmian typu cukrowego są odmiany typu plennego. Odmiany te wysoki potencjał plonotwórczy wykazują w korzystnych warunkach wilgotnościowych oraz przy późnym terminie zbioru . Z uwagi na tę ostatnią cechę nie będą one miały zastosowania w uprawie ekologicznej, aż do czasu, gdy całe cukrownie przejdą na przerób surowca “eko”. Dopóty będzie dominować produkcja cukru w zakładach przerabiających głównie surowiec konwencjonalny, produkcja “eko cukru” musi się ograniczyć do początku kampanii cukrowniczej. Rzecz w tym, aby rozpoczynać kampanię cukrowniczą surowcem “eko” – jest on wówczas przerabiany na czystej linii technologicznej. Dostawy korzeni z plantacji ekologicznych, docierające do cukrowni już po rozpoczęciu przetwarzania korzeni konwencjonalnych, wymagałyby czyszczenia linii technologicznych, co z oczywistych względów nie wchodzi w grę.

Obecnie największe znaczenie mają odmiany typu normalnego- pośrednie pod względem plonu i jakości przerobowej pomiędzy typami cukrowym i plennym. Swoimi parametrami zadawalają zarówno plantatorów, jak i cukrowników, zwłaszcza te, które przełamują ujemną korelację plonu korzeni i zawartości cukru. Mogą one być uprawiane w gospodarstwach ekologicznych na przerób w środkowej części kampanii cukrowniczej (po zakończeniu przerobu surowca “eko” odmian typu cukrowego).

Odmiany buraka cukrowego.

Wszystkie odmiany przed wprowadzeniem do doboru podlegają ocenie w doświadczeniach laboratoryjnych i polowych. Cykl badań obejmuje 2 – letnie doświadczenia wstępne, a następnie 2 – 3 letnie doświadczenia rejestrowe. Badania te prowadzone są w 14 Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian COBORU na terenie całego kraju. Zarejestrowane zostają tylko najlepsze odmiany posiadające wysoką wartość gospodarczą, często przewyższającą poziom wzorca.
W doborze znajduje się około 70 odmian buraka cukrowego, charakteryzujących się dużym zróżnicowaniem pod względem cech użytkowych. Odmiana dająca wyższy plon korzeni, choćby o 2 tony z ha, lub posiadająca zawartość cukru wyższą o 0,3%, ma dla plantatora istotne znaczenie finansowe, jeśli wartości te zostaną osiągnięte dzięki wprowadzeniu określonej odmiany.
Masa liści jest cechą odmianową mającą obecnie drugorzędne znaczenie dla plantatora, ponieważ w czasie kombajnowego zbioru liście pozostają na polu, aczkolwiek w wielu gospodarstwach ekologicznych nadal znajdują zastosowanie paszowe.
Niezależnie od tego, czy liście zostaną wykorzystane do celów paszowych, czy też do nawozowych, ważne jest szybkie tempo ich początkowego wzrostu i rozwoju oraz zakrywania międzyrzędzi, gdyż dzięki temu skuteczniej konkurują z chwastami. Należy zaznaczyć, iż odmiany typu plennego są mniej obficie ulistnione niż odmiany typu normalnego i normalno- cukrowego.
W dobie wzrastającej koncentracji uprawy burka cukrowego w pobliżu cukrowni wzrasta zagrożenie ze strony agrofagów. Ważnym staje się zatem wprowadzanie do uprawy odmian tolerancyjnych na choroby i szkodniki. Obecnie w doborze znajdują się odmiany tolerancyjne na jedną (rizomania) lub dwie choroby (rizomania i chwościk). Do uprawy w gospodarstwach ekologicznych zaleca się odmiany charakteryzujące się wysoką zawartością cukru i tendencją do szybszego osiągania dojrzałości technologicznej . W rejonach o większym nasileniu występowania chwościka wskazana jest uprawa odmian tolerancyjnych na tę chorobę. Na liście odmian rekomendowanych przez Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego znalazły się następujące odmiany tolerancyjne na chwościk oraz rizomanię:
Nabucco, Gryf, Picasso, Cartouche, Electron, Andante, Casino, Canasta, Georgina, Henrike, Henrietta, Esperanza, a tylko na chwościk: Compass i Samuraj.

Uprawa dmian buraka cukrowego.

Należy pamiętać, iż w rolnictwie ekologicznym nie można stosować chemicznie zaprawianych nasion. Dlatego też materiał siewny (odpowiednią odmianę) trzeba dużo wcześniej zamówić w cukrowni lub bezpośrednio u hodowcy.

Komentarze (0)
Brak komentarzy do tego artykułu

Dodaj nowy wątek

© Uprawy ekologiczne Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu

Buraki – Użyteczne Właściwości, Odmiany, Najlepsze Odmiany. Zdjęcie

Wideo: Buraki – Użyteczne Właściwości, Odmiany, Najlepsze Odmiany. Zdjęcie

Wideo: BURAK CZERWONY – korzyści i właściwości 2023, Marzec

 • Część 1. Buraki – właściwości użytkowe, odmiany, odmiany
 • Część 2. Technologia rolnicza uprawy buraków

W sumie, moja droga, jesteś dobry w potrawach

Vinaigrette, buraki, barszcz, sok leczniczy i wiele innych potraw nie jest kompletnych bez głównego składnika – buraków. W sumie, moja droga, jesteś dobry w potrawach! To określenie dotyczy również buraków – jednego z ulubionych warzyw ogrodników, niezastąpionych w codziennej diecie. Uważa się, że w ogrodach wiejskich hodowla buraków nie wymaga specjalnych poprawek, ale każdy rodzaj odmiany ma swoje własne cechy pielęgnacyjne, których naruszenie zmniejsza plon i pogarsza jakość roślin okopowych.

Przydatne właściwości buraków

Przydatne właściwości roślin warzywnych są niezliczone, a pod względem zawartości witamin, mikroelementów i innych korzystnych dla zdrowia substancji buraki zasłużenie zajmują jedno z pierwszych miejsc w asortymencie żywności. W burakach wszystkie części rośliny są używane jako pokarm: rośliny okopowe, łodygi i liście. Korzenie i liście buraka zawierają:

 • prawie wszystkie witaminy z grupy „B”, „PP”, „C” i inne, aw liściach jest jeszcze dużo witaminy „A”.
 • minerały, w tym jod, magnez, potas, wapń, żelazo, miedź, fosfor, kobalt, cynk i wiele innych,
 • bioflanoidy.

Zawarta w warzywach korzeniowych betaina sprzyja prawie 100% przyswajaniu białka, a kobalt przyczynia się do tworzenia witaminy B12.

Burak wzmacnia organizm, poprawia trawienie, usuwa metale ciężkie, jest stosowany jako środek przeciwnowotworowy w profilaktyce i leczeniu. Jest przydatna na świeżo i do wszystkich rodzajów obróbki cieplnej (gotowana, pieczona itp.). Można pisać powieści o dobroczynnych właściwościach buraków i ich wykorzystaniu do celów leczniczych przez medycynę oficjalną i tradycyjną. Oczywiście to warzywo musi znaleźć się w płodozmianie oraz diecie dorosłych i dzieci.

Uprawiane gatunki buraków

 • W diecie stosuje się buraki o ciemnoczerwonych korzeniach o różnych kształtach (okrągłe, wydłużone, cylindryczne).
 • W ostatnich latach z powodzeniem uprawia się burak boćwina lub burak liściowy, który tworzy dużą masę liściową i słabo rozwiniętą roślinę okopową.
 • Miłośnicy buraków cukrowych rasy barszcz słodkiej, których niektóre odmiany zawierają aż 15-20% cukru. Jest również z powodzeniem stosowany w gospodarstwach indywidualnych do pasz dla bydła i drobiu.

Oprócz gatunków i odmian pokarmowych występuje również burak pastewny, który jest szeroko stosowany w żywieniu zwierząt gospodarskich, zwłaszcza w gospodarstwach mlecznych. Buraki są uprawami mlecznymi i są niezbędne do zwiększenia mleczności. Buraki pastewne mogą być wykorzystywane jako żywność i czasami są sprzedawane jako stołówka na targu. Wyróżnia się niewielkim rozmiarem warzyw korzeniowych, grubym błonnikiem i niską smakowitością. Dlatego praktycznie nie jest używany do żywności dla ludzi.

W zależności od okresu dojrzewania buraki dzielą się na trzy grupy: wczesną, średnią i późną. Okres wegetacji odmian wczesnych od masowego kiełkowania do zbioru w okresie dojrzałości technicznej wynosi 50-75-90 dni, średnio 90-100 i późno 100-130 dni.

Rodzaje buraków

Głównym celem każdego hodowcy warzyw jest uzyskanie produktów o wysokiej jakości, wydajności i estetycznym wyglądzie. Tych cech nie pozbawiony jest burak. Zgodnie z jego cechami biologicznymi i ekonomicznymi, kształtem rośliny okopowej, buraki dzieli się na następujące odmiany:

 • Egipcjanin,
 • Bordeaux,
 • zaćmienie,
 • erfurd.

Cechy odmiany buraka egipskiego

 • Odmiana charakteryzuje się zaokrąglonym, spłaszczonym i płaskim pokrojem.
 • Wczesne tworzenie się warzyw korzeniowych, o dobrym smaku.
 • Kolor miazgi jest monochromatyczny fioletowo-czerwony lub (rzadziej) naprzemiennie z jasnymi pierścieniami.
 • Odmiany są odporne na strzelanie i kwitnienie, co przyczynia się do produkcji roślin okopowych o delikatnym, soczystym miąższu.
 • Dobra jakość utrzymania jest nieodłącznym elementem odmian. Rośliny okopowe nadają się do jesiennego, a czasem jesienno-zimowego przechowywania
 • są używane do żywności w postaci świeżej i przetworzonej.

Odmiany tego typu są głównie wczesne – egipskie płaskie i egipskie okrągłe, Gribovskaya flat A437, Incomparable A463, Early miracle, Smuglyanka.

Cechy odmiany buraka Bordeaux

Odmiana charakteryzuje się:

 • wyraźnie zaokrąglony owalny plon korzeniowy,
 • średnie dojrzewanie, co pozwala na gromadzenie większej ilości cukrów w plonie okopowym,
 • wyraźny słodki smak, który jest znakiem rozpoznawczym odmian Bordeaux,
 • ciemnoczerwona stała miazga,
 • należy do odmian o dobrej trwałości.

Uprawiana w dowolnych warunkach daje wysokie plony o doskonałej jakości.

Do uprawy domowej polecane są następujące odmiany: Bordeaux 337, jednoziarnista Hawskaya, Bravo, jednokierunkowa G-1, Bikores.

Cechy odmiany buraka Eclipse

Odmiana jest łatwo odróżnialna od innych dzięki wydłużonemu owalno-cylindrycznemu, tępo zakończonemu, lekko zakrzywionemu kształtowi lub, w niektórych odmianach, okrągłemu,

 • odmiany należą do grupy średnio dojrzewających,
 • miąższ jest soczysty, delikatny, o niezwykłej czerwono-fioletowej barwie,
 • krótki okres trwałości jest charakterystyczny dla odmian, dlatego w kulturze daczy jest ograniczony do sadzenia.

Popularne odmiany do uprawy i konserwowania to Red Cylindrical, Slavyanka, Sonata.

Cechy odmiany buraka Erfurd

Z reguły odmiany tej grupy to odmiany późno dojrzewające o długim okresie wegetacji. Dlatego są uprawiane głównie w regionach południowych.

Różnią się od innych odmian:

 • stożkowe rośliny okopowe,
 • długotrwałe, praktycznie bezodpadowe przechowywanie w okresie jesienno-zimowym,
 • doskonały smak,
 • łatwo i szybko poddaje się obróbce cieplnej, dlatego jest szeroko stosowany do konserwowania w domu.

Odmiany z tej grupy są jeszcze mniej rozpowszechnione. Najbardziej znanym wśród ogrodników jest odmiana Cylinder.

Znajomość cech odmian pomoże w zakupie odpowiednich odmian buraków do przechowywania w okresie zimowym. Wybierz te wczesne, najbardziej odpowiednie do świeżego spożycia (sok) i po obróbce cieplnej do codziennej diety i preparatów zimowych.

W przypadku letnich mieszkańców i właścicieli małych działek ogrodowych sugerujemy bardziej szczegółowe zapoznanie się z odmianami buraków o różnych grupach dojrzewania do uprawy domowej w regionach Rosji.

Wczesne odmiany buraka stołowego

Wczesne dojrzałe odmiany buraków mogą być używane w dojrzałości pęczkowej i korzeniowej. W trakcie trzebieży wybierane są produkty w pęczkach wczesnych i średnio wczesnych. Najbardziej odpowiednie odmiany to Carillon, Mona, Detroit Ruby 3 i inne odmiany polispermiczne.

Od wczesnych odmian buraków stołowych można polecić odmiany bardzo wcześnie dojrzewające: Red Ball (ulepszone), Detroit, Cold-odporność-19, Bordeaux 237 i hybrydy Pablo-F.

Kula czerwona i Detroit, wysiane wczesną wiosną, już po 72-75 dniach tworzą rośliny okopowe o wadze 150-250 g z ciemnoczerwonym miękkim, soczystym miąższem. Czerwona kulka jest zalecana do jedzenia dla niemowląt. Wczesna dojrzałość Detroit pozwala na zebranie dwóch upraw w ciepłym sezonie. Utrzymanie jakości jest niskie, więc wymagana jest ograniczona ilość wysiewu.

Dobre pod względem wskaźników jakościowych odmiany buraków Odporne na zimno-19. Odmiana średnio wczesna, plonująca z kiełkowania w 66-76 dniach. Płasko zaokrąglony, o ciemnoczerwonym słodkim, delikatnym miąższu, z powodzeniem stosowany jako świeży i przetworzony. Może być stosowany w wiosennej dawce pokarmowej podczas przełomu w dojrzałości kępowej podczas siewu podwójnego i wczesnowiosennego. Odmiana charakteryzuje się wysoką odpornością na zimno i dobrą jakością utrzymania.

Równocześnie z Red Ball można dodatkowo wysiewać Bordeaux 237. Pod względem cech te 2 odmiany są podobne, ale Bordeaux 237 ma dłuższy okres wegetacyjny. Rośliny okopowe osiągają dojrzałość techniczną później, po 90-110 dniach. Charakteryzuje się odpornością na ciepło, wydajnością i zachowaniem jakości. W okresie letnim i jesienno-zimowym rodzina będzie odpowiednio zaopatrywana w niezbędny produkt dietetyczny. Bordeaux 237 ma jedną wadę. Warzywa korzeniowe szybko wyrastają i stają się twarde. Dlatego lepiej jest je wysiewać 2-3 tygodnie później niż wczesne odmiany i hodować je w zagęszczonych nasadzeniach. Wczesna odmiana egipska płaska charakteryzuje się dobrą jakością utrzymania. Od sadzonek masowych do roślin okopowych o dojrzałości technicznej mija 95-115 dni. Tworzy rośliny okopowe o wadze 250-400 g.

Wczesne odmiany można uprawiać we wszystkich regionach Rosji po ustaleniu okresu bezmrozowego i ogrzaniu gleby w warstwie korzeniowej nie niższej niż + 10 ° C.

Odporne na zimno-19, płaskie syberyjskie, płaskie egipskie, płaskie Gribovskaya A473, płaskie Polyarnaya K249, Podzimnyaya A474, Incomparable A463, Bonel hybrydy 9805290 są bardziej odpowiednie dla Uralu i Syberii od wczesnych odmian.

Średnie odmiany buraków

Okres wegetacyjny odmian śródsezonowych obejmuje okres 90-100 dni od kiełkowania do technicznej dojrzałości roślin okopowych. Najpopularniejszymi odmianami w gospodarce daczy są odmiany Detroit i Bona, które tworzą zaokrąglone rośliny okopowe, o wadze 220-300 g, o gładkiej skórce, bogatym czerwonym kolorze. Odmiany odznaczają się wysoką odpornością na strzelanie i doskonałą jakością przetrzymywania. Różni się od wcześniejszych odmian gęstszą miazgą, co pozwala na ich długotrwałe przechowywanie i przetwarzanie. Detroit jest trawiony.

Z nowych odmian w połowie sezonu do domowej uprawy można polecić odmianę Mulatka, która wyróżnia się delikatnym soczystym miąższem, który nie traci koloru podczas obróbki termicznej. Owoce bordowe o masie 200-350 g są dobrze przechowywane zimą. Crimson ball i Larka mają dobrą jakość utrzymania. Stwierdzono, że Larka ma zdolność usuwania radionuklidów z organizmu.

Od odmian w połowie sezonu w regionach południowych i środkowych, na Uralu i Syberii, dobre plony powstają z odmian Bravo, Mulatka, Cylindra, Pronto, Pablo, Slavyanka.

Późne odmiany buraków

Spośród odmian późnych odmiana Cylindra jest uprawiana wszędzie w ciepłych regionach. Odmiana charakteryzuje się wydłużonymi, cylindrycznymi roślinami okopowymi o długości do 10-18 cm i masie do 180-300 g. Odmiana zawiera zwiększone ilości cukrów i nie traci smaku podczas obróbki cieplnej. Miąższ jest soczysty i ma przyjemny ciemnoczerwony kolor. Odmiana bardzo plenna (do 8-10 kg na metr kwadratowy). Odporny na choroby. Różni się dobrą jakością utrzymania.

Z dojrzałych odmian możemy polecić do domowej uprawy odmianę Beet Renova, która jest przechowywana praktycznie bez odpadów przez 6-7 miesięcy. Roślina okopowa ma kształt cylindryczny, miąższ jest różowy, soczysty, gęsty. Długo przechowywany nie traci smaku. Tworzy do 9 kg roślin okopowych z 1 m².

Buraki Cylinder i Renova nie ustępują w smaku odmianom o cylindrycznym korzeniu – Andromeda, Ataman, Torpedo, Tenderness, Rival. Wyróżniają się wysokim smakiem, dobrą utrzymaniem jakości i produktywnością. Odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Późne odmiany obejmują Bikores, Egyptian flat, One-Sprout G-1, które wymagają 100 lub więcej dni, aby uformować rośliny okopowe.

Do siewu podzimnego można polecić odmianę Podzimnyaya A-474. Jest to odmiana niestrzelająca, zasiewana zimą daje bardzo wczesny zbiór. Różni się dobrą jakością utrzymania, która jest ważna przy przechowywaniu wczesnych produktów.

Drodzy Czytelnicy! W drugiej części artykułu zostaną przedstawione szczegółowe materiały dotyczące technik rolniczych w uprawie buraków w domu.

 • Część 1. Buraki – właściwości użytkowe, odmiany, odmiany
 • Część 2. Technologia rolnicza uprawy buraków