Press "Enter" to skip to content

Kwiaty domowe i ogrodowe — Alfabetyczny wykaz nazw, wybór według właściwości

W donicy można posadzić namiastkę drzewa – okazałą roślinę osiągającą duże rozmiary. Kwiaty w rozmiarze XXL najlepiej nadają się do dużych wnętrz, gdzie eksponujemy je pojedynczo. Najlepiej kupić małe drzewko w okresie wiosennym lub letnim – wówczas lepiej się ono zaaklimatyzuje przed sezonem grzewczym. Wystarczy jeden okaz, by nawet skromny pokój stał się elegancki i przytulny. Poniżej przedstawione zostały najbardziej popularne gatunki roślin doniczkowych do dużych, nowoczesnych wnętrz. Przeczytaj więcej.

Karta pobytu czasowego – dokumenty i wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy PDF 2023

Jeżeli cudzoziemiec zdecyduje się nieco dłużej pozostać na terytorium Polski, powinien wnioskować o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Aby je otrzymać, należy przejść przez procedurę, która może wydawać się skomplikowana. Poniższy poradnik ma ułatwić staranie się o zezwolenie na pobyt czasowy i wyjaśnić różnice pomiędzy jego poszczególnymi rodzajami.

Jakie uprawnienia daje karta pobytu czasowego?

Dzięki zezwoleniu na pobyt czasowy, cudzoziemiec otrzymuje kartę pobytu, która służy m.in do potwierdzenia jego tożsamości. Wraz z dokumentem podróży, uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy państw obszaru Schengen bez wizy. Istnieje jednak warunek – okres przebywania za granicą nie może przekraczać 90 dni w okresie 180 dni.

Jeżeli cudzoziemiec chce przebywać w Polsce dłużej, może starać się o kartę pobytu stałego.

Źródło grafiki: https://www.gov.pl

Rodzaje pozwolenia czasowego

Cudzoziemiec ma do wyboru kilka rodzajów pozwoleń czasowych. Ich nazwy wraz z krótkim wyjaśnieniem, kiedy są udzielane, znajdują się w poniższej tabeli.

Pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Udzielane gdy celem pobytu cudzoziemca będącego obywatelem:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdawii,
 • Federacji Rosyjskiej,
 • Ukrainy,

jest wykonywanie pracy sezonowej

Kto może się starać o kartę pobytu czasowego?

Zezwolenie na pobyt czasowy powinien posiadać cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do EOG lub Szwajcarii, czyli obywatel tzw. kraju trzeciego, który planuje pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

Ile ważne jest pozwolenie na pobyt czasowy?

Pozwolenie czasowe może zostać wydane na maksymalnie 3 lata. Po upływie tego terminu, cudzoziemiec nie może starać się o jego przedłużenie – zamiast tego musi wnioskować o wydanie nowego pozwolenia, czyli przejść całą procedurę od początku.

Bądź na bieżąco

Zmiany w polskim prawie i nowe wnioski.
Zapisz się do newslettera.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty

Aby starać się o zezwolenie na pobyt czasowy, cudzoziemiec musi złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • ważny dokument podróży,
 • 4 aktualne kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy np. akt zawarcia małżeństwa w przypadku ubiegania się o pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli RP lub umowa o pracę w przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej,
 • załącznik nr 1 do wniosku – w przypadku starania się o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
 • załącznik nr 2 do wniosku – w przypadku starania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • załącznik nr 3 do wniosku – w przypadku starania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu odbycia wolontariatu lub stażu,
 • załącznik nr 4 do wniosku wypełniony przez pracodawcę.

Procedurą towarzyszącą składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy jest pobranie od cudzoziemca odcisków linii papilarnych.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce.

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Dokumenty należy złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu urzędzie wojewódzkim lub jego delegaturze. Można je złożyć osobiście, listownie bądź przez pełnomocnika. Niektóre urzędy udostępniają także opcję wysłania wniosku przez Internet skorzystaj z wyszukiwarki.

Jeżeli wniosek zostanie dostarczony do urzędu niebezpośrednio (listownie, przez pełnomocnika), wojewoda wezwie cudzoziemca do stawienia się w urzędzie w określonym terminie w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Ile to kosztuje?

Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia będzie się różniła ze względu na jego rodzaj.

Opłat można dokonać przelewem na konto właściwego urzędu wojewódzkiego.

Wysokości opłat mogą się różnić między urzędami, które uprawnione są do przyjmowania wniosków. Przed dokonaniem opłaty, należy skontaktować się z wybranym urzędem i upewnić się co do wysokości opłat.

Ile czeka się na wydanie zezwolenia na pobyt czasowy?

Procedura rozpatrzania dostarczonych dokumentów może potrwać od 3 do 6 miesięcy.

Wymiana karty pobytu czasowego

Wydanie nowej karty pobytu czasowego jest konieczne w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczas posiadanej karcie pobytu,
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jej właściciela,
 • utraty lub uszkodzenia dokumentu.

Osoba chcąca wymienić kartę pobytu czasowego musi przygotować następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu,
 • 2 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie osoby, której wniosek dotyczy, o wymiarach 4,5 cm × 3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • ważny dokument podróży lub w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający tożsamość – do okazanego oryginału dokumentu podróży należy przedłożyć kserokopie wszystkich jego stron zawierających wizy, adnotacje, wpisy itp.,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania w miejscu zamieszkania,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za wymianę karty,
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:
  • utraty dokumentu – zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty oraz formularz zgłoszenia utraty karty,
  • zmiany miejsca zamieszkania – potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania,
  • zmiany danych osobowych – akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające ww. fakt.

  Przy składaniu kserokopii wymaganych dokumentów należy okazać także ich oryginały (do wglądu). Ponadto wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

  Kiedy złożyć wniosek o wymianę karty pobytu czasowego?

  Ze względu na okoliczności, wniosek należy złożyć w urzędzie wojewódzkim:

  • 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu,
  • 14 dni od wystąpienia innych przyczyn do wymiany dokumentu.

  Ile kosztuje wymiana karty pobytu?

  Cena za dokument będzie różniła się ze względu na okoliczności jego wydania.

  • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zmiany danych lub rysów twarzy: 100 zł (z ulgą 50 zł),
  • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku:
   • pierwszej utraty/zniszczenia karty – 200 zł,
   • kolejnej utraty/zniszczenia karty – 300 zł.

   W przypadku każdej kolejnej utraty/zniszczenia dokumentu opłata wyniesie 300% kwoty bazowej.

   Niektórym cudzoziemcom przysługuje ulga w wysokości 50%. Mogą z niej skorzystać osoby:

   • znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej,
   • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • małoletnie, które w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyły 16 lat.

   Kwiaty domowe i ogrodowe — Alfabetyczny wykaz nazw, wybór według właściwości

   W tym dziale znajdą Państwo porady i informacje dotyczące pielęgnacji kwiatów domowych i balkonowych. Opisane zostały tu również najciekawsze i najpopularniejsze gatunki oraz dołączono do nich praktyczne wskazówki dotyczące aranżowania ich do wnętrz/aranżowania kwiatowych wnętrz.

   Medinilla wspaniała – Najpiękniejsza roślina kwitnąca

   W naszych mieszkaniach można spotkać wiele kwitnących roślin doniczkowych, ale chyba żadna z nich nie dorównuje urodą absolutnie przepięknej, pochodzącej z Filipin medinilli wspaniałej (Medinilla magnifica). Ta wyjątkowa, egzotyczna piękność, wymaga wprawdzie bardzo szczególnych warunków uprawy, ale jeśli zapewnimy jej wszystko czego potrzebuje, wiosną odwdzięczy się nam bardzo oryginalnymi i naprawdę wspaniałymi kwiatami. Przeczytaj więcej.

   Choroby draceny

   Uprawiane w naszych mieszkaniach draceny chorują dość rzadko. Niepokojące objawy na roślinie pojawiają się głównie w wyniku popełnionych przez nas błędów w uprawie, rzadziej przez choroby infekcyjne. Błędy w pielęgnacji i niewłaściwe miejsce uprawy przyczyniają się do wystąpienia chorób fizjologicznych, często również sprzyjają porażeniu przez choroby. Znacznie prościej jest zapobiec chorobom, niż je zwalczać, dlatego warto zapoznać się z warunkami niezbędnymi do zdrowego wzrostu roślin. Przeczytaj więcej.

   Niebieski storczyk

   Storczyki to egzotyczne kwiaty o naprawdę niesamowitym uroku. Zaskakują nas wielką ilością różnorodnych odmian, które przybierają niezwykłe formy i barwy. Od jakiegoś czasu w niektórych sklepach ogrodniczych, ale także hipermarketach budowlanych, na działach związanych z ogrodem można spotkać storczyki z rodzaju Phalenopsis w intensywnie niebieskim kolorze. Z pewnością wielu z nas zauroczonych tak nietypowym wybarwieniem zastanawia się, czy jest to kolor naturalny. Jeżeli nie, to w jaki sposób specjaliści, zajmujący się uprawą storczyka, taką barwę uzyskują? Przeczytaj więcej.

   Kalanchoe – uprawa, pielęgnacja i rozmnażanie

   Kalanchoe należy do rodziny gruboszowatych. Spośród 200 gatunków najpopularniejszym jest Kalanchoe blossfeldiana. To właśnie tę roślinę najczęściej spotkamy w sklepach ogrodniczych. W stanie naturalnym występuje na Madagaskarze i w Afryce. Obecnie uprawiana niemal na całym świecie. Nowoczesne mieszańce ceni się za ogromny wybór kolorów kwiatów i ciekawych form liści. Dzięki sterowanej uprawie w szklarni kwitnące rośliny dostępne są w sprzedaży niemal przez cały rok, chociaż uprawiane w Środkowej Europie naturalnie zakwitają zimą. W zimowych miesiącach, obok popularnej gwiazdy betlejemskiej, jest jedną z chętniej kupowanych kwitnących roślin doniczkowych. W tym ponurym czasie wniesie do wnętrza nieco koloru. Jej błyszczące ciemnozielone liście będą stanowić ozdobę również po przekwitnięciu. Przeczytaj więcej.

   Pelargonia królewska

   Pelargonia królewska to popularna roślina sadzona w pojemnikach dekorujących nasze balkony i tarasy. Istnieje wiele odmian charakteryzujących się niezwykle pięknymi kwiatami przypominającymi skrzydła motyla. Spośród ogromnej różnorodności pięknych, różnobarwnych kwiatów największą popularnością cieszą się osobniki o różowych kwiatach z ciemnym wzorkiem. Ten typ pelargonii jest jednak bardziej delikatny i nie tak łatwy w uprawie jak bardziej znane, starsze typy. Rośliny te nie radzą sobie tak dobrze jak pelargonie rabatowe, posadzone w gruncie będą słabo rosły i kwitły, gdyż są bardziej podatne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jednak w pojemnikach czują się one bardzo dobrze i przez całe lato będą cieszyć oko okazałymi kwiatami. Przeczytaj więcej.

   Kalanchoe pinnata – żyworódka pierzasta

   Kalanchoe pinnata (żyworódka pierzasta) to roślina o mięsistych liściach należąca do rodziny gruboszowatych. Pochodzi z Madagaskaru, obecnie powszechnie występuje w Azji, Afryce, Australii, wyspach Oceanu Spokojnego i Ameryce Południowej. Cieszy się dużą popularnością, jako tropikalna roślina pokojowa, również w Polsce. Szukając informacji na temat tej rośliny można spotkać się z nazwą Bryophyllum calycinum lub Bryophyllum pinnatum jak dawniej była klasyfikowana przez niektórych botaników. Przeczytaj więcej.

   Sansewieria – uprawa, pielęgnacja i odmiany

   Sansewieria to grupa tropikalnych, zimozielonych, wieloletnich sukulentów z rodziny agawowatych, bardzo często uprawiana w pomieszczeniach. Rośliny z tego rodzaju wytwarzają sztywne, grube, mieczowate liście, często wzorzyste lub wielokolorowe. Dojrzałe rośliny mają kwiaty podobne do lilii, barwy kremowej, białej lub zielonkawej. Sansewieria jest łatwa w uprawie i pielęgnacji, należy do tzw. „żelaznych roślin”. Preferuje suszę, może wytrzymać kilka miesięcy bez kropli wody. Sansewieria jest bowiem sukulentem liściowym, magazynującym wodę w mięsistych liściach. W zimie należy szczególnie uważać by nie podlewać jej zbyt obficie i utrzymywać temperaturę powyżej 10 st. C. Najbardziej popularnym gatunkiem sansewierii jest sansewieria gwinejska (Sansevieria trifasciata). Co raz chętniej uprawianym gatunkiem w pomieszczeniach jest również sansewieria cylindryczna (Sansevieria cylindrica). Wśród odmian sansewierii występują okazy dorastające do 1,5 m wysokości, a także formy karłowe, nie wyższe niż 30 cm. Przeczytaj więcej.

   Duże kwiaty doniczkowe

   W donicy można posadzić namiastkę drzewa – okazałą roślinę osiągającą duże rozmiary. Kwiaty w rozmiarze XXL najlepiej nadają się do dużych wnętrz, gdzie eksponujemy je pojedynczo. Najlepiej kupić małe drzewko w okresie wiosennym lub letnim – wówczas lepiej się ono zaaklimatyzuje przed sezonem grzewczym. Wystarczy jeden okaz, by nawet skromny pokój stał się elegancki i przytulny. Poniżej przedstawione zostały najbardziej popularne gatunki roślin doniczkowych do dużych, nowoczesnych wnętrz. Przeczytaj więcej.

   Phalaenopsis – podlewanie, uprawa i rozmnażanie

   Storczyki to jedne z najpiękniejszych i najbardziej oryginalnych kwiatów, jakie uprawiamy w naszych domach. Jednym z najczęściej przez nas wybieranym jest phalaenopsis, który sprawdza się idealnie jako prezent na przeróżne okazje. Niestety, uprawiany nieprawidłowo może bardzo szybko stawać się coraz słabszy, aż w końcu całkowicie zamierać lub przyjmować mało atrakcyjne, bezkwietne formy. Na szczęście przestrzegając kilku podstawowych zasad możemy się przed tym uchronić. Przeczytaj więcej.

   Oliwka europejska – uprawa, pielęgnacja i choroby

   Oliwka europejska inaczej nazywana oliwnikiem europejskim, drzewem oliwnym lub oliwką uprawną jest zimozielonym, długowiecznym drzewem z rodziny oliwkowatych, którego ojczyzną jest rejon okolic Morza Śródziemnego. Uprawia się ją też z powodzeniem w innych miejscach na ziemi, o ciepłym klimacie, na przykład na Kaukazie i Krymie, ale także W Indiach, Kalifornii czy Jamajce. W swym rodzimym klimacie oliwka może dorastać nawet do 10-12 metrów wysokości i jest tam drzewem użytkowym, rodzącym wspaniałe owoce, które w słońcu nabierają swego charakterystycznego smaku i właściwości. W chłodniejszych warunkach, takie jak mamy w naszym kraju, osiąga dużo mniejszy wzrost i zazwyczaj hoduje się ją w pojemniku, który można wynosić na zewnątrz w czasie cieplejszych pór roku. Jeżeli posadzimy drzewko bezpośrednio w ogrodzie i nie zabezpieczymy przed mrozem, nie przetrwa ostrzejszej zimy. Przeczytaj więcej.

   Sok z aloesu – właściwości i zastosowanie

   Kiedy zaczynamy chorować, zwykle w pierwszej kolejności sięgamy po tabletki, co jednak nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Na szczęście po latach fascynacji farmakologią, powoli znów zwracamy się w stronę natury i tam szukamy odpowiednich leków na swoje dolegliwości. Oczywiście nie w każdym przypadku możemy oprzeć się wyłącznie na ziołach, ale wiele roślin bardzo skutecznie może wspomóc nasze leczenie farmakologiczne, a czasem nawet zupełnie zastąpić niektóre leki. Przeczytaj więcej.

   Języcznik zwyczajny – uprawa, rozmnażanie i odmiany

   Paprocie to chyba jedna z najliczniejszych grup roślinnych, skupiająca wiele tysięcy interesujących gatunków, zasiedlających leśne obszary całego świata. Część z nich upodobała sobie dogodne środowiska na obszarze wilgotnych lasów tropikalnych, inne natomiast wybrały trudniejsze warunki i osiedliły się na terenach leśnych chłodniejszych stref klimatycznych. Z oczywistych powodów paproci znoszących trudy życia w klimacie umiarkowanym i chłodnym jest znacznie mniej, niż ich ciepłolubnych krewniaków, jednak nawet wśród nich różnorodność gatunkowa nadal jest całkiem imponująca. Jedną z ciekawszych paproci, która zupełnie dobrze czuje się w klimacie umiarkowanym jest języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium). Najczęściej można go spotkać w lasach na terenie Azji i Europy, chociaż akurat w naszym kraju występuje dość rzadko (między innymi w Karpatach i Sudetach), w związku z czym został objęty ścisłą ochroną gatunkową. Przeczytaj więcej.

   Eukaliptus niebieski – uprawa, sadzonki i zimowanie

   Każdy kto miał okazję odwiedzić kwiaciarnię, z pewnością mógł w niej spotkać ciekawe, szaroniebieskie gałązki z niemal okrągłymi, sztywnymi listkami w tym samym kolorze. Należą one do rośliny o nazwie eukaliptus gunni (określany też jako górski lub niebieski) i są cenionym materiałem bukieciarskim. Co ciekawe, liście oraz pędy po ich potarciu uwalniają odświeżające olejki eteryczne, które jednak nie są tak intensywne, jak w przypadku innych eukliptusów. Przeczytaj więcej.

   Mammillaria hahniana

   O urodzie tego środkowomeksykańskiego gatunku stanowią nie tylko kwiaty ale także – a może przede wszystkim – ciernie i włosy. Występują one bardzo licznie na szczycie każdej brodawki, a wygląd śnieżnej kuli jest dodatkowo spotęgowany obfitością białych włosków, wyrastających z aksilli i długości do 4 cm. Wytwarza 20-30 splątanych włosowatych cierni bocznych długości do 15 mm. Zazwyczaj wyrasta także 1 czerwono zakończony cierń środkowy długości do 1 cm, który później odpada. Brodawki niewielkie, do 8 mm długości, spiralnie ułożone. Przeczytaj więcej.

   Kwiaty doniczkowe

   Kwiaty w doniczce sprawiają, że wnętrze robi się przytulniejsze i atrakcyjniejsze. Kwiaty mogą stać nie tylko na parapecie, zdobiąc okna, ale też na podłodze lub regale z książkami. Mogą być również swego rodzaju parawanem, który podzieli przestrzeń, wydzielając w niej konkretne strefy. Rośliny doniczkowe są jednak nie tylko piękną ozdobą, ale i wsparciem w walce z zanieczyszczeniami. Wiele z kwiatów domowych doskonale filtruje i oczyszcza powietrze, przywracając równowagę domownikom. Oczyszczające kwiaty doniczkowe pokojowe to: paprotka, bluszcz, skrzydłokwiat lub dracena, które kupisz w naszym sklepie.

   Jak wybrać kwiaty do domu?

   Wybierając kwiaty domowe warto wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze to, czy potrafisz zajmować się kwiatami i ile czasu chcesz poświęcić na ich uprawę.

   Niektóre kwiaty do domu nie wymagają dużego nakładu pracy, inne będą potrzebowały specjalnych nawozów lub regularnego przycinania. Po drugie – miejsce, w którym chcemy ustawić kwiat doniczkowy. Jeśli planujesz postawić go na parapecie, powinieneś wybrać kwiat, który lubi nasłonecznione miejsce. Przestrzenie nieco bardziej zacienione, pokochają kwiaty doniczkowe cieniolubne, którym pełne słońce może szkodzić.

   Wybierając rośliny domowe warto wziąć pod uwagę również temperaturę, która panuje w pomieszczeniu, ewentualne przeciągi i obecność zwierząt domowych. Należy również pamiętać, że niektóre kwiaty doniczkowe domowe mogą być nie tylko ozdobą, ale spełniać inne funkcje. Właściciele kotów mogą zdecydować się na trawę dla kota – papirus kwiat, który świetnie działa na układ trawienny.

   Kwiaty doniczkowe kwitnące

   Kwiaty domowe zazwyczaj kojarzą nam się wyłącznie z zielonymi liśćmi. Możesz jednak znaleźć także kwiaty doniczkowe kwitnące, które będą wyjątkową ozdobą wnętrz dzięki pięknym, kolorowym pąkom. Wśród roślin domowych, które kwitną znajdziesz: fiołki, azalie, amarylisy, hortensje, storczyki czy prymulki. Kwiaty doniczkowe do domu mogą kwitnąć tylko przez kilkanaście dni lub cieszyć oko kolorami przez większość roku. Warto wybrać te, które spełnią nasze oczekiwania i podkreślą charakter wnętrza.

   Kwiaty zwisające

   Rośliny domowe różnią się nie tylko odcieniami liści i kwiatów oraz wysokością. Mogą mieć łodygi proste, sterczące lub być kwiatami zwisającymi. Te świetnie sprawdzą się na wysokich regałach i półkach. Planując domową uprawę roślin możesz zdecydować się także na kwiaty wiszące, które podwiesisz pod sufit (np. paprotki). Kwiaty zwisające można wykorzystać również, jako ozdobę ścianki działowej, stawiając lub wieszając je na kracie.

   Podane ceny i dostępność towaru dotyczą produktów w wybranym „Twoim markecie”. Zdjęcia niektórych artykułów nie zawsze są pełnym odzwierciedleniem rzeczywistości.
   Wszystkie ceny podane są w PLN, wraz z ustawowym podatkiem VAT.

   Bądź na bieżąco z newsletterem OBI!

   • Dowiesz się o naszych aktualnych ofertach i promocjach
   • Otrzymasz pomysły na aranżacje domu i ogrodu
   • Nasze wskazówki pomogą Ci w realizacji Twoich projektów