Press "Enter" to skip to content

Człowiek: systematyka i cechy charakterystyczne w budowie organizmu

Uważaj!
Niektórych gatunków literackich nie można przypisać do jednego rodzaju literackiego! Jako przykład możesz podać balladę.
Ballada – gatunek literacki o cechach lirycznych (nastrojowość, emocjonalność), epickich (narracja) i dramatycznych (dialog, akcja), np. Lilie Adama Mickiewicza.

Co to jest drzewko cukierkowe? Główne cechy charakterystyczne i osobliwości uprawowe.

Podaj cechy charakterystyczne wszystkich rodzajów literackich.

I Zacznij od podziału rodzajów literackich.

Wyróżniamy trzy rodzaje literackie: lirykę, epikę i dramat.

II Podaj cechy każdego z rodzajów.

 • Liryka – rodzaj literacki, w którym osobą wypowiadającą się jest podmiot liryczny, prezentujący swoje uczucia w formie monologu lirycznego. Lirykę dzielimy na: lirykę bezpośrednią i pośrednią.
  Liryka bezpośrednia – podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
  Liryka pośrednia – podmiot liryczny wyraża uczucia przez opis sytuacji, zjawisk itp.
 • Epika – rodzaj literacki prezentujący wydarzenia w formie opowiadania i opisu dokonywanego przez narratora, który przytacza dialogi i monologi bohaterów. Świat przedstawiony utworu epickiego obejmuje: czas i miejsce akcji, bohaterów oraz wydarzenia.
  Narrator może być: trzecioosobowy, czyli wszechwiedzący. Ma pełną wiedzę o świecie przedstawionym, komentuje wydarzenia, ale w nich nie uczestniczy; pierwszoosobowy – uczestnik zdarzeń i jednocześnie obserwator, wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, a jego wiedza jest ograniczona.
 • Dramat – rodzaj literacki, do którego należą utwory przeznaczone do wystawienia na scenie. W dramacie nie ma narratora. Świat przedstawiony poznajemy bezpośrednio przez działania i wypowiedzi postaci, dominuje w nim akcja. Tekst dramatu podzielony jest na tekst główny i tekst poboczny (didaskalia). Ważne pojęcia związane z dramatem: akt, scena, dialog, monolog, didaskalia.

III Podaj przykłady gatunków literackich zaliczanych do poszczególnych rodzajów.

 • Liryka – np. tren, fraszka, hymn, psalm, pieśń, wiersz (wszystkie te gatunki uprawiał np. Jan Kochanowski).
 • Epika – np. powieść, opowiadanie, nowela, opis (znajdziesz je u Henryka Sienkiewicza).
 • Dramat – np. tragedia, komedia, dramat właściwy, farsa (tragedie pisał Sofokles, komedie Aleksander Fredro, dramaty i farsy – Gabriela Zapolska).

Uważaj!
Niektórych gatunków literackich nie można przypisać do jednego rodzaju literackiego! Jako przykład możesz podać balladę.
Ballada – gatunek literacki o cechach lirycznych (nastrojowość, emocjonalność), epickich (narracja) i dramatycznych (dialog, akcja), np. Lilie Adama Mickiewicza.

Zobacz:

Człowiek: systematyka i cechy charakterystyczne w budowie organizmu

Szczególne miejsce w systemie organicznego świata zajmuje człowiek. Systematyka tego gatunku ma swoje własne cechy. Związane są one z биосоциальной podstawą homo sapiens.

Osób: taksonomia

Z jednej strony, człowiek jest elementem przyrody, przedstawiciel Królestwa Zwierząt. Z drugiej – to społeczna osobowość, która żyje zgodnie z prawami społeczeństwa i ściśle podporządkowane im. Dlatego nowoczesną nauką, systematyka człowieka i cechy jego pochodzenia są traktowane jako biologiczną, jak i społecznej pozycji.

Systematyka człowieka: tabela

Przedstawiciele taksonów, do których należy człowiek współczesny, mają wiele podobieństw tych budynków. To jest dowodem posiadania ich wspólnego przodka i wspólnego drodze ewolucji.

Kształtowanie wewnętrznego szkieletu, podstawą którego jest kręgosłup.

Typ Хордовые

Jak widać, miejsce człowieka w taksonomiczną jasno określone. Гетеротрофный typ zasilania, ograniczony wzrost, zdolność do aktywnego ruchu określają jego przynależność do Królestwa Zwierząt. A oto według cech rozwoju embrionalnego człowiek jest przedstawicielem typu Хордовые. Do tej systematycznej jednostki odnoszą się również do zajęcia Kości i Chrząstki ryby, Gady, Płazy i Ptaki.

Jak takie różne organizmy mogą odnosić się do jednego typu? Chodzi w ich rozwoju zarodka. W początkowej fazie u nich zakłada połączenie тяж – хорда. Nad nią kształtuje się nerwowy rurka. A pod хордой – jelita w postaci pass-through rurki. W gardle znajdują się szczeliny skrzelowe. W miarę rozwoju tych rudymentarnych struktury u człowieka przechodzą szereg metamorfoz.

Rozwój psychiki w филогенезе charakteryzuje się kilkoma etapami. Rozważmy dwie główne historie związane z tym procesem.Филогенез – to historyczny rozwój, obejmującego miliony lat ewolucji, historię rozwoju różnych gatunków organizmów żywych.Ontogenez.

Wielu w swoim życiu miał do czynienia z zakażeniem gronkowca. Dlatego konieczne jest posiadanie pełnej informacji o tej chorobie, aby w pełni zrozumieć, co dzieje się w organizmie. Więc co to jest gronkowiec? To bakterie, lub jedną z ich odmian, z kt.

Przed podjęciem się, że studiuje morfologia, należy zauważyć, że sam studiuje ten dział gramatyki. Tak, morfologia studiuje słowo jako część mowy, a także sposoby jego edukacji, jego formy, struktury i gramatyki wartości, a także poszczególne j.

Z poruszania się rozwija kręgosłup, z cewy nerwowej – rdzeń kręgowego i mózg. Jelito staje się kierowanie strukturę. Szczeliny skrzelowe w gardle zarośnięty, w wyniku czego człowiek przechodzi do płucna oddechu.

Классс Ssaki

Typowym przedstawicielem klasy Ssaki jest człowiek. Taksonomia zalicza go do tego таксону nie przypadek, a przez szereg charakterystycznych cech. Tak jak w przypadku wszystkich przedstawicielem ssaków zwierząt, człowiek выкармливает swoje młode mlekiem. To cenny składnik odżywczy jest wytwarzany w specjalnych gruczołach.

Systematyka człowieka rozsądnego klasyfikuje go do grupy ssaków łożyskowych. W czasie rozwoju płodowego organ ten łączy organizm matki i dziecka. W łożysko ich naczynia krwionośne przeplatają się między nimi ustawia tymczasowy związek. Efektem takiej pracy jest realizacja transportu i ochronnej funkcji.

Podobieństwo człowieka z innymi przedstawicielami ssaków polega również na cechy budowy narządów i przebiegu procesów fizjologicznych. Do nich odnosi się ферментативное trawienie. Biologicznie aktywne substancje są uwalniane przez wątrobę, слюнными i trzustkę. Wspólną cechą jest obecność zróżnicowanych zębów: siekacze, kły, dużych i małych rdzennych.

Obecność четырехкамерного serca i dwóch okrążeń krążenia prowadzi do теплокровность człowieka. Oznacza to, że temperatura jego ciała nie zależy od tego wskaźnika w środowisku.

Widok Człowiek rozsądny

Zgodnie z najbardziej rozpowszechnioną hipotezy, człowiek i niektóre rodzaje nowoczesnych małpy mają wspólnego przodka. Istnieje szereg dowodów. Rodzina Sawanny charakteryzuje się ważnym symptomem – прямохождением. Cecha ta z pewnością była związana ze zmianą stylu życia, co doprowadziło do uwolnienia kończyn przednich i rozwoju ręce jako organu pracy.

Proces kształtowania się nowoczesnego odbywał się w kilku etapach: najstarsze, starożytne i pierwsi współcześni ludzie. Te fazy nie udało się nawzajem, a przez pewien okres współistniały i konkurowały ze sobą.

Najstarsze, lub małpoludów, potrafili samodzielnie produkować narzędzia pracy z kamieni, rozpalić ogień, żyli podstawowym stadem. Starożytni, czy neandertalczycy, komunikowali się za pomocą gestów i зачаточной членораздельной mowy. Ich narzędzia pracy były jeszcze i костяными. Współcześni ludzie, lub człowiek z cro-magnon, tak było za własne mieszkanie lub mieszkali w jaskiniach. Są one szyte ubrania ze skór, wiedzieli, garncarstwo, приручали zwierzęta, uprawialirośliny.

Człowiek, taksonomia którego ustala się całością anatomii, fizjologii i zachowań niepożądanych, jest wynikiem długotrwałych procesów ewolucyjnych.

Article in other languages: